Til hovedinnhold

Påmelding fagdag og årsmøte teoLOgene 23 og 24 januar 2024. Program og saksdokument.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

,,, (Foto: Thore Wiig Andersen)

Påmelding til fagdag og årsmøte 23 og 24 januar 2024 . Nå nærmer det seg årsmøtet neste uke. Det er nå ikke mulighet å melde seg på middagen eller få hotell, men du kan melde deg på selve fagdagen og årsmøte innen 22.1.24 kl.12. Gudstjenesten 23. januar er åpen for alle, se sted program. Fagdag og årsmøte er årets høydepunkt for alle medlemmer hos oss. Fagforbundet teoLOgene markerer 25 års jubileum dette årsmøtet og det vil markeres på fagdagen.

31.08.2023
Sist oppdatert: 24.01.2024

Årsmøtet skal bla gjøre viktige vedtak for fagforeninga ( bla yrkespolitisk plattform), velge leder og styremedlemmer som er på valg og ha det sosialt og hyggelig sammen, med medlemmer fra hele landet.

Påmeldingen er bindende.
PÅMELDINGSKJEMA HER: Påmelding til fagdag og årsmøte 23 og 24 januar 2024 (google.com)

HVIS EN SKULLE OPPLEVE DET VANSKELIG PÅMELDING VIA LINK.Vi vil helst at medlemmer melder seg på via linken, da den gir en samlet systemoversikt for oss over påmeldte med opplysninger og gjør at vi slipper manuelt ekstraarbeid. Skulle du likevel oppleve det vanskelig å bruke linken til påmelding, evt om du er usikker på om du er påmeldt, kan en sende en epost til:post@teologene.no, så legger vi det manuelt inn for medlemmet. Du vil få en epost bekreftelse på at påmelding er motatt. I påmeldingsskjema skal det også stå en bekreftelse på påmelding. 

OBS:FØLGENDE OPPLYSNINGER MÅ VÆRE MED I EPOST: FULLT NAVN, SVAR PÅ OM EN TRENGER OVERNATTING 23-24 JANUAR  ( Dette ikke mulig nå, fristen er over.), MATALLERGIER, ANDRE BEHOV. ( Frist for middagen er dessverre  gått ut, så det er dessverre ikke mulig å melde seg på den nå . Men en kan melde seg på fagdag og årsmøte uten middag og hotell frem til 22.1.kl12. Det blir også sosialt etter middagen ute som alle er hjertelig velkommen å være med på.

 

Info om fagdag og årsmøte med link til årsmøtepapirer ble sendt til alle medlemmer innenfor fristen før årsmøtet, Styret innstillte på årsmøtepapirer i styremøte 9.januar og årsmøtepapir er blitt lagt ut  under dokumenter på denne siden. Et begrenset antall papirer blir trykt opp til årsmøtet, men vi anbefaler delegater som kan å ha de digitalt på laptop/nettbrett, for å spare miljøet.

Kvelden 23 januar blir det årsmøtemiddag med program.Rammeplan for årsmøtet, slik det innstilles fra styret legger i vedlegg til denne siden nedenfor.

Som deltager på årsmøtet som betalende medlem er du å regne som delegat og har krav på fri etter HAs bestemmelser, ( øverste organ i Fagforbundet). Permisjonssøknad som kan sendes til arbeidsgiver ligger nedenfor. Fyll ut ditt eget navn og send arbeidsgiver så raskt som du kan. Skulle du få problemer med permisjon, kontakt leder i teoLOgene.

Velkommen til fagdag og årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2024.

Her er program til jubileums fagdagen 25 år. Vi håper mange synes dette blir spennende å bli med på. Forslag rammeplan årsmøte ligger i vedlegg til sak. Fagdag og årsmøte finner sted i Keysergt 15 Fagforbundets lokaler. ( landstyresalen).

Det kan bli endringer i programmet.

Jubileum – TeoLOgene 25 år Fagdager 2024

Tema; Fortid, Nåtid og fremtid

Tirsdag 23.januar

09:00 – 10:00 Registrering

10:00 Åpning v/leder Thore Wiig Andersen

10:05

Kirken og arbeiderbevegelsen, brytninger gjennom 150 år.

Dr. philos Nils Ivar Agøy, professor ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

10:50 10min pause

11:00

Trenger kirken teologien? Presteprofesjon og faglighet. 

Dr.theol Hallgeir Elstad, professor i teologi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

11:45 15min pause

12:00 Respons og panelsamtale, åpen samtale (45 min)

12:45 Lunsj (45min)

13:30 kulturelt. Hilsener. (30 min)

14:00 Pause

14:15 -17:00 Årsmøte del 1

18:00 Gudstjeneste. Den anglikanske kirke St. Edmunds Church Møllergt.30

19:00 Middag kantinen Fagforbundets lokaler Keysergt 15


Onsdag 24.januar

09:30 Det skjedde i de dager… TeoLOgene blir til.

TeoLOgenes historie (20 min)

v/Frode Grøstad & co

09:50 Pause

10:00 Sofa-samtale om den første tiden.

Hvilke saker var viktige, hva var utfordringene og hva ble utviklingen? (5 min innlegg hver)

· Ole Jakob Flæten. Tidligere leder Fagforbundet teoLOgene ( den første)

· Frode Lagset. Tidligere leder Fagforbundet teoLOgene)

· Heinke Foertsch. Tidligere leder Fagforbundet teoLOgene

· Gerd-Liv Valla Tidligere LO-leder


10:40 Pause

10:45 Å få være den vi er skapt som. Kirken og lhbt+ (45 min)

v/Kai Krogh,psykologspesialist PhD Tromsø og bispedømmerådsmedlem Nord-Hålogaland.

11:30 Hvilken rolle har fagforening i kirke og samfunnet, nå og fremover! (15 min)

v/Thomas Tinglum prost Hamar bispedømmet og kirkerådsmedlem

11.45-1225 Lunsj

12:25 Sofasamtale og dialog med salen. Oppsummerende og veien frem over

· Tor Even Fougner,tidligere leder Fagforbundet teoLOgene nå prost Hamar

· Thore Wiig Andersen , nåværende leder Fagforbundet teoLOgene

· Gerd-Liv Valla , tidligere LO-leder

· Helene Harsvik Skeibrok , nestleder Fagforbundet

13:15-ca1323 Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen: Hilsningstale med fokus på jubileumet.

13.23-13.30 Beinstrekk før årsmøte starter

Årsmøte del 2 13.30 -16:00

Avreise kl.16:00

 

Hilsen styret i Fagforbundet teoLOgene

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?