Til hovedinnhold

Påmelding fagdag og årsmøte teoLOgene 23 og 24 januar 2024

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

,,, (Foto: Thore Wiig Andersen)

Påmelding til fagdag og årsmøte 23 og 24 januar 2024 er åpnet nå! Nå er det allerede mulig å melde seg på fagdag og årsmøte 2024 Fagforbundet teoLOgene 23 og 24 januar 2024 i Oslo. Fagdag og årsmøte er årets høydepunkt for alle medlemmer hos oss. Fagforbundet teoLOgene markerer 25 års jubileum dette årsmøtet og det vil markeres på fagdagen. Styret i teoLOgene har satt ned en egen jubileumskomite som har jobbet med jubileumsprogrammet og det begynner å ta form. Se foreløpig program nedenfor. Etterhvert vil detakjert plan for årsmøte også legges ut. Programmet kan endres.

31.08.2023
Sist oppdatert: 21.11.2023

Årsmøtet skal bla gjøre viktige vedtak for fagforeninga ( bla yrkespolitisk plattform), velge leder og styremedlemmer som er på valg og ha det sosialt og hyggelig sammen, med medlemmer fra hele landet.

Påmeldingen er bindende.
PÅMELDINGSKJEMA HER: Påmelding til fagdag og årsmøte 23 og 24 januar 2024 (google.com)

HVIS EN SKULLE OPPLEVE DET VANSKELIG PÅMELDING VIA LINK.Vi vil helst at medlemmer melder seg på via linken, da den gir en samlet systemoversikt for oss over påmeldte med opplysninger og gjør at vi slipper manuelt ekstraarbeid. Skulle du likevel oppleve det vanskelig å bruke linken til påmelding, evt om du er usikker på om du er påmeldt, kan en sende en epost til:post@teologene.no, så legger vi det manuelt inn for medlemmet. Du vil få en epost bekreftelse på at påmelding er motatt. I påmeldingsskjema skal det også stå en bekreftelse på påmelding. 

OBS:FØLGENDE OPPLYSNINGER MÅ VÆRE MED I EPOST: FULLT NAVN, SVAR PÅ OM EN TRENGER OVERNATTING 23-24 JANUAR  ( GJELDER FOR DE SOM IKKE BOR I OSLO, HOTELLOVERNATTING UTOVER DETTE MÅ BEGRUNNES I REELLT BEHOV FOR Å NÅ MØTESTART), MATALLERGIER, ANDRE BEHOV

Info om fagdag og årsmøte med årsmøtepapirer og denne linken blir sendt til alle medlemmer innenfor fristen før årsmøtet, men det er lurt å melde seg på allerede nå. Kvelden 23 januar blir det årsmøtemiddag med program.

Husk altså å skrive på navn, kontaktinfo og ikke minst behov ( overnatting, matallergier etc)

Velkommen til fagdag og årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2024. Mer utdypende info bla om årsmøtehotell for de det gjelder og program kommer etterhvert.

Her er foreløpig program til jubileums fagdagen 25 år.. Vi håper mange synes dette blir spennende å bli med på: Etterhvert settes også detaljert kjøreplan for årsmøtet inn. Fagdag og årsmøte finner sted i Keysergt 15 Fagforbundets lokaler. ( landstyresalen). Det kan bli endringer i programmet.

Jubileum – TeoLOgene 25 år Fagdager 2024

Tema; Fortid, Nåtid og fremtid

Tirsdag 23.januar

09:00 – 10:00 Registrering

10:00 Åpning v/leder Thore Wiig Andersen

10:05

Kirken og arbeiderbevegelsen, brytninger gjennom 150 år.

Dr. philos Nils Ivar Agøy, professor ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

10:50 10min pause

11:00

Trenger kirken teologien? Presteprofesjon og faglighet. 

Dr.theol Hallgeir Elstad, professor i teologi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

11:45 15min pause

12:00 Respons og panelsamtale, åpen samtale (45 min)

12:45 Lunsj (45min)

13:30 kulturelt. Hilsener. (30 min)

14:00 Pause

14:15 -17:00 Årsmøte del 1

18:00 Gudstjeneste. Sted kommer

19:00 Middag kantinen Fagforbundets lokaler Keysergt 15


Onsdag 24.januar

09:30 Det skjedde i de dager… TeoLOgene blir til.

TeoLOgenes historie (20 min)

v/Frode Grøstad & co

09:50 Pause

10:00 Sofa-samtale om den første tiden.

Hvilke saker var viktige, hva var utfordringene og hva ble utviklingen? (5 min innlegg hver)

· Ole Jakob Flæten. Tidligere leder Fagforbundet teoLOgene ( den første)

· Frode Lagset. Tidligere leder Fagforbundet teoLOgene)

· Heinke Foertsch. Tidligere leder Fagforbundet teoLOgene

· Gerd-Liv Valla Tidligere LO-leder


10:40 Pause

10:45 Kirken og LHBT+ (45 min)

v/Kai Krogh, psykologispesialsit Phd Tromsø og bispedømmerådsmedlem Nord-Hålogaland.

11:30 Hvilken rolle har fagforening i kirke og samfunnet, nå og fremover! (15 min)

v/Thomas Tinglum prost Hamar bispedømmet og kirkerådsmedlem

11:45 Lunsj

12:15 Sofasamtale og dialog med salen. Oppsummerende og veien frem over

· Tor Even Fougner,tidligere leder Fagforbundet teoLOgene nå prost Hamar

· Thore Wiig Andersen , nåværende leder Fagforbundet teoLOgene

· Gerd-Liv Valla , tidligere LO-leder

· Helene Harsvik Skeibrok , nestleder Fagforbundet


13:15 Pause

13:30 Årsmøte del 2 -16:00

Avreise kl.16:00

 

Hilsen styret i Fagforbundet teoLOgene

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?