Til hovedinnhold

Intense HTA- forhandlinger i KA i havn i dag morges 13.6.

Leder Thore Wiig Andersen KM24

Leder Thore Wiig Andersen KM24 (Foto: Fagforbundet teoLOgene)

Fagforbundet og andre LO-forbund innen kirkelig sektor, har forhandlet fram ny tariffavtale og sikret lønnsøkning for alle ansatte.

13.06.2024
Sist oppdatert: 13.06.2024

Med virkning fra 1. mai 2024 får alle et generelt lønnstillegg på minst 21 700 kroner. Ansatte i stillinger uten fastsatt minstelønn (kap. 4.6) får et tillegg på 4,1 prosent av lønna og ansatte i kap, 4.7 får et tillegg på minimum 3,85 prosent av lønna. Minimumstillegget 24 500 kroner. Garantilønna økes tilsvarende. Leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen i forhandlingsutvalget for Fagforbundet er fornøyd med å ha sikret medlemmene sine reallønnsvekst i tråd med frontfagsramma. Etter intense forhandlingsdøgn kom en til enighet morgenkvisten 13.6.

Økonomisk resultat for rDnk

Prester og andre ansatte i rettsubjektet får altså (rDnk) får et generelt lønnstillegg på 3,85 %,  (merk ulik lønnsglidning og overheng i dnkr og fellesrådene) minimum kroner 24 500, som gjelder fra 1. mai 2024.  Garantilønn i lønnsgruppene økes tilsvarende. Protokoll og  oppdaterte tabeller kommer på Fagforbundet KA sine sider etter hvert.

Det er i tillegg satt av 1,0 % til lokale forhandlinger i rDnk. De lokale forhandlingene vil bli gjennomført i høst og tilleggene vil gjelde fra 1. oktober.

– «Vi er fornøyd med å ha fått til et generelt lønnstillegg som gir reallønnsvekst til alle, samtidig som avsetningen til lokale forhandlinger kan bidra til å rette opp skjevheter mellom enkeltansatte « sier Wiig Andersen. Virkningene for tilleggene vil bli fra 1.oktober. Det er altså lagt inn et minimumsbeløp på kr 24500 som vil bidra til lønnsløft for de yngste ansatte prestene med lav ansenitet. Vi tenker dette er viktig for rekruttering og beholde nyansatte. Medlemmer som ikke er på ansenitetstige eller nådd topp på stige vil vi prøve å ivareta i lokale forhandlinger."

Fagforbundet prioriterte bla lavtlønte og styrking av arbeidet med heltidskultur i forhandlingene. Her har vi fått gjennomslag. Det blir også innført en ny stillingskode for institusjonsprest. Koden vil bli brukt for spesialprester i rDnk som er studentprester, fengselsprester og sykehjemsprester.

Wiig Andersen til slutt fornøyd med at hans medlemmer er sikret en viktig reallønnsvekst. Tilleggene i rettsubjektet gjelder fra 1. mai 2024. Garantilønn i lønnsgruppene økes tilsvarende. 

Økonomisk resultat for fellesrådene

Ansatte som tilhører lønnsgruppene 1-5 får kronetillegg fra 21 700 til 35 100, gjeldende fra 1. mai.

For ansatte i fellesrådene uten fastsatt garantilønn blir det med virkning fra 1. mai gitt et lønnstillegg på 4,1 % av den enkeltes grunnlønn.

Leder i Fagforbundet teoLOgene og HTV i rettsubjektet Dnk for Fagforbundet Thore Wiig Andersen anbefaler alle medlemmer i KA til å si ja til oppgjøret.

Er det spørsmål til oppgjøret kan leder kontaktes på tlf.97692250

Les sak også her: https://www.fagforbundet.no/lonn-og-avtaler/ka/aktuelt/lonnsloft-for-kirkelig-sektor/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?