Til hovedinnhold

Nyheter

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Fagforbundet teoLOgene roper varsko om prestetjenesten

Fagforbundet teoLOgene roper varsko for prestetjenesten Under årsmøtet til Fagforbundet teoLOgene denne uka ble det vedtatt en uttalelse om den økonomiske situasjonen i landets bispedømmer.

Nytt styre teoLOgene 2023.
Fra venstre pensjonist tillitsvalgt Elling Erichsen, nestleder Andreas Alexander Nordvang Sandvold -Fosby, kasserer Anders Helset Eriksen , opplæringsansvarlig Ole Jens Hovda, leder Thore Wiig Andersen, vara til styre Toril Bull-Njaa Larsen, styremedlem Gjøa Kristine Aanderaa og styremedlem Audhild Kaarstad .
Styremedlem Jan-Fredrik Laskerud og 
2.vara til styret Liv Arnhild Romsaas var ikke tilstede da bildet ble tatt. Ungdomstillitsvalgt blir supplert styre seinere.

Årsmøtet 2023 er ferdig. Alt som ble vedtatt kan en lese her, se vedlegg

Her finner du årsmøtevedtatte dokumenter årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2023; handlingsplan og uttalelser.

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene

Velkommen til fagdag/årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2023 i Oslo med program.

Kjære medlem i teoLOgene! Velkommen til årsmøte og fagdager 24. og 25. januar 2023 i Keysersgate 15 i Oslo! Påmeldingen til årsmøtet er nå stengt. Velkommen til alle påmeldte delegater. Husk å registrere deg og få delegatkort ved ankomst årsmøtet. Har du behov for permisjon må det meldes skiftlig til ordstyrerbordet under årsmøtet, innen gitte frister. Vi oppfordrer at delegatene har sakspapir elektronisk, lastes ned herfra. (se nedenfor). Vi trykker et begrenset antall papirer. Se nedenfor ang praktisk info om fagdag/årsmøtet som starter i morgen tirsdag 24.1

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene

EN FØRJULSHILSEN FRA LEDER I TEOLOGENE

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene

I havn i krevende kirkeoppgjør

I følge Fagforbundets forhandlingsleder Karianne Hansen Heien var forhandlingene veldig krevende. - Vi kom til enighet, og til tross for at vi ikke fikk gjennomslag for alle våre viktige krav, er det en god helhet, sier hun om det anbefalte resultatet.

Statsbudsjettet 2023: Glad for at rammetilskuddet videreføres til Dnk

Leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen er glad for at rammetilskuddet til Dnk videreføres  i 2023. Det er av avgjørende betydning for at kirken fortsatt kan være landsdekkende og at en kan betjene folk med prestetjeneste i hele landet.  Selv om mange kommuner har det trangt, så går likevel store deler av finansieringen til DnK gjennom kommunebudsjettene. Vi forventer at kommunene følger opp sitt ansvar her fremover, slik at en kan holde kirker åpne og dekke lønnskostnadene til fellesrådsansatte.  Leder i teoLOgene mener at det er spesielt viktig at kirken er tilgjengelig og har mulighet å betjene folk lokalt, i de usikre tidene vi er inne i.  Kirken og kirkens ansatte ønsker å bidra med kirkens nærvær både i sorg og krise men også glede i lokalsamfunnene.

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene

Et krevende vedtak

Fagforbundet teoLOgene er svært skuffet over at KM, med knappest mulig flertall 53 mot 52 stemmer, ikke har tatt tilstrekkelig innover seg de tydelige signalene fra høringsrundene og flertallet av fagforeningene, og gikk inn for modell 3. Vi mener modellen ikke gir tilstrekkelige svar på hvilke arbeidsrettslige konsekvenser dette vil få for våre medlemmer og hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas i praksis. Framover vil det bli krevende å jobbe fram nødvendige avklaringer, og vi hadde naturligvis ønsket oss et annet utfall. Fagforbundet vil jobbe videre med å sikre hele, faste stillinger, økt medbestemmelse og trygghet for hele laget i de omstillingsprosessene man går inn i. Vi trenger hele laget for å skape ei kirke for alle. For Fagforbundet teoLOgene og våre medlemmer er det helt avgjørende at geistlig fagledelse av prestene og de andre kirkefagprofesjonene sikres både på bispedømmeplan og lokalt. Vi kan ikke akseptere noen annen form for ledelse. Det er skuffende at det ikke blir en realitet med felles arbeidsgiver og vedtaket er krevende, men demokratiet har talt. Vi vil være en konstruktiv aktør i videre prosess for å sikre våre medlemmers interesser i tråd med et demokratisk fattet vedtak.                                      For Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene avd 727 HTV for Fagforbundet rDnk

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Fagforbundet teoLOgene på kirkemøtet 2022

Kirkemøtet 2022 nærmer seg med stormskritt. Fagforbundet teoLOgene vil være tilstede på hele kirkemøtet med leder Thore Wiig Andersen og nestleder Gjøa Kristine Aanderaa. Fagforbundet teoLOgene følger spesielt med på kirkemøtesak KM10/22 kirkelig organisering og KM13/22 Prest under utdanning. Vedtakene på KM, spesielt sak KM10/22 vil ha store konsekvenser for våre medlemmer. Vi ønsker delegatene lykke til på møtet med viktige vedtak.

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Kontrollspørsmål til Eyvind Skeie

Leder i teoLOgene Thore Wiig Andersen utfordrer Eyvind Skeie på noen kontrollspørsmål ift hans innlegg i Vårt Land 11.8.22. Innlegget omtaler konservative prester som stiller seg kritisk til samarbeid til kvinnelige kolleger.

medlemskontakt og bemanning sommer 2022

Sommerferie står for døren. Vi vil ønske våre medlemmer en god sommer og orienterer her hvem medlemmene skal kontakte i teoLOgene sentralt, ved behov i perioden 19 juni-12 august.

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Åpent brev til Kirkerådet angående modell for kirkelig organisering

Kirkedemokratiet har talt - til døve ører? Kirkerådsdirektøren foreslår en ødeleggende arbeidsgivermodell.

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Debattinnlegg: Angående kirkelig rekruttering og fagkompetanse

Det går mange samtaler nå angående kvalifiseringskrav og rekruttering til kirkelig tjeneste.

1.gangs kunngjøring dato fagdag og årsmøte 2023 Fagforbundet teoLOgene

Styret i Fagforbundet teoLOgene fattet vedtak i sitt kontituerende styremøte 5. april 2022 at fagdag og årsmøte 2022 settes til 24 og 25 januar 2023.

Påskehilsen fra leder 2022

Kjære medlemmer og kolleger. Det går atter mot påsketid.

Fagforbundet teoLOgene

Vedtak årsmøte Fagforbundet teoLOgene og nytt styre 2022

Årets fagdag og årsmøte i Fagforbundet teoLOgene er over. En rekke vedtak ble fattet, bla en yrkespolitisk plattform og uttalelser. Se nedenfor. En uttalelse som ble vedtatt om Ukraina, blir lagt ut etter språkvask av styret.

Årsmøtepapirer årsmøte 2022 29 og 30 mars kommer her fom 17 mars

Her vil dokumenter til årsmøtet fortløpende legges ut fom 17. mars etter styreinnstilling.

Påmelding til fagdag og årsmøte 29 og 30 mars 22 er åpnet nå!

Nå er det mulig å melde seg på fagdag og årsmøte 2022 Fagforbundet teoLOgene 29 og 30 mars i Oslo. Fagdag og årsmøte er årets høydepunkt for alle medlemmer hos oss. Vi skal gjøre viktige vedtak for fagforeninga og ha det sosialt og hyggelig sammen, med medlemmer fra hele landet. NB. viktig melding ang påmelding seint og hotell. Pr.21.3.22 kl.10. Pga av stort trøkk på hotellrom i Oslo , grunnet at flere hoteller tar imot flyktninger, kan vi ikke garantere å ordne med hotell til de som melder seg på og skriver at en har hotellbehov rett før årsmøtet. Hotellene krever liste minst ei uke i forveien. Vi har i dag sendt over liste til hotell med de som har meldt seg på til nå og gitt beskjed om behov tom i dag. Ved påmelding fom i dag og ut uka til 24.3, kan vi ikke garantere å ordne hotell, men vil forsøke/ evt finne andre alternativer hvis mulig. Vi vil i såfall gi beskjed til den påmeldte. Ved påmelding fom 25 til 28 mars kan vi ikke ordne hotell, da må den enkelte påmeldte evt ordne og betale selv.

Arne Skare. Kontakt og ressursperson teoLOgene på Kvensk kirkeliv

Skare har lenge vært engasjert på området, og vi takker han for at han bistår teoLOgene på dette viktige området.

Fagdag og årsmøte blir fysisk 29 og 30 mars! Velkommen

Styret i Fagforbundet teoLOgene vedtok i dag at fagdag og årsmøte blir fysisk arrangert 29 og 30 mars 2022 landstyresalen Fagforbundet Keysersgt. 15 i Oslo.

Håndboka "HVORDAN?" endelig i trykken!

I dag sendte Anne Guro, leder av ungdomsutvalget inn håndboken «HVORDAN?» til trykkeri. Etter 6 måneder intensivt arbeid, er vi endelig i mål👏🏼.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?