Til hovedinnhold

Førjulshilsen 2023 fra leder Thore Wiig Andersen

Leder Fagforbundet teoLOgene

Leder Fagforbundet teoLOgene (Foto: Fagforbundet)

Kjære medlemmer, kolleger og kamerater! Vi er midt i travel adventstid. Når dette skrives forbereder jeg selv gudstjeneste 2. søndag i advent her i Kristiansand. Jeg vet at tida de fleste av dere står i nå, er særdeles hektisk. Det er julevandringer, skolegudstjenester, juleandakter, forberedelser til høytidens gudstjenester foruten det ordinære løpet med bla begravelser og konfirmantundervisning for mange av dere. Dere gjør en enestående jobb og jeg håper arbeidsgiver gir uttrykk for dette til hver enkelt av dere i denne hektiske tiden.

04.12.2023 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 04.12.2023

Så håper jeg du også finner hvile innimellom slagene og passer på å få tatt deg inn når julehøytiden er over. Det er viktig å finne pusterom innimellom det viktige kirkelige arbeidet dere alle gjør nå i by og bygd i hele landet.

2023 har vært et hektisk år på fagforeningsfronten. Det var spesielt knyttet mye arbeid opp mot Kirkemøtet (KM) 23 som ble lagt til august. Mye av sommerferietid ble brukt til forberedelser til KM .

Jeg og nestleder Andreas var tilstede på hele KM og jobbet aktivt i tråd med uttalelse fra Fagforbundet teoLOgene i forkant av Kirkemøtet. I likhet med de fleste store kirkelige aktører ønsket vi at KM skulle la modell 3 ligge død, og at de skulle fatte vedtak om en videreutvikling av dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer.  Det ble medieoppslag og pressemelding på dette fra oss i forkant av KM.

Det må sies at forberedelse til årets KM var krevende for alle parter, siden Kirkerådet slapp innstillinger rett før fellesferien. Kirkemøtets tidsplassering som denne gang var lagt til sommeren, gjorde også god forberedelse krevende.

Det var særlig spenning knyttet til KM 16/23. I kirkemøtets (KM) vedtak i KM16/23 besluttet kirkemøtet 6.8.23 at kirken ikke lenger skal kunne benytte seg av unntaket i diskriminerings-lovverket, som gir Den norske kirke mulighet til å diskriminere jobbsøkere på bakgrunn av samlivsform. Dette vedtaket var et viktig steg for en forsvarlig og ikke-diskriminerende arbeidsgiverpolitikk i Den norske kirke. Det har vært en kampsak i Fagforbundet teoLOgenes 25 års historie, som ble kronet med seier på dette KM.

Kirkelig organisering: fortsatt to arbeidsgiverlinjer i kirken.

Kirkemøtet vedtok å forkaste arbeidet med modell og heller satse på en videreutvikling av dagens arbeidsgiverorganisering med to arbeidsgiverlinjer. Fagforbundet teoLOgene var svært lettet for at Kirkemøtet har tok innover seg de signalene vi og andre kirkelige aktører poengterte sterkt før Kirkemøtet. Vi mente at dette vedtaket var det eneste fornuftige og det som ville skape tilstrekkelig ro blant kirkens ansatte videre. Saken har skapt i mange år stor belastning for kirkens ansatte og prestene.

Mellomoppgjøret Dnk.

Jeg satt i forhandlingsutvalget for Fagforbundet-KA i dette mellomtariffoppgjøret for DnK. Forhandlingene gikk fra 15-16 juni på Kirkens hus. Fagforbundet gikk inn i oppgjøret med et krav om at de lavtlønte skulle prioriteres.

I fellesråd og menighetsråd ble det gitt et tillegg på mellom kr 23 800 og kr 38 000.

I rettssubjektet den norske kirke ble det gitt et prosenttillegg på 6,1 % eller 6,8 % avhengig av stilling, samtidig som alle sikres et kronetillegg som ikke er lavere enn kr 37 500. Tilleggene ble gitt med virkning fra 1. mai 2023. Ettersom årets oppgjør var et mellomoppgjør, ble det bare forhandlet om lønn. Fagforbundet teoLOgene var fornøyd med å oppnå en ramme på nivå med offentlig sektor i stort. Det er høyere enn ramma for frontfaget. Utgangspunkt for oppgjøret fra Fagforbundet side var en prioritering av lavlønte. Samtidig var det viktig for oss i teoLOgene å sikre lønnsutvikling som styrker rekrutteringa på høytutdanngruppene som prester i en kritisk bemanningssituasjon i hele landet.I rettssubjektet den norske kirke ble det gitt et prosenttillegg på 6,1 % eller 6,8 % avhengig av stilling, samtidig som alle sikres et kronetillegg som ikke er lavere enn kr 37 500.

Når det gjaldt spesialprester, proster og kontoransatte i rDnk så er det ansatte i stillinger uten ansiennitetsopprykk (unormerte stillinger). De fikk et lønnstillegg på 6,8 % av grunnlønn, men minimum 42 000 kroner. Disse gruppen hadde sakket noe akterut i lønnsutviklinga, derfor fikk de noe høyere lønnstillegg i dette oppgjøret. Fagforbundet teoLOgene var også fornøyd, i tråd med Fagforbundets politikk,at alt ble gitt i sentralt oppgjør og ikke noe overført til lokale forhandlinger.

Tariff 2024

I 2024 går vi inn i et hovedtariffoppgjør og forberedelsene til dette er allerede i gang i Fagforbundet. Vi har gitt våre innspill her til Fagforbundets tarifforganer. Vi ser frem til forhandlinger. Det har allerede vært medlemsmøter i foreninga, styrebehandlinger og tariffrepskap i Fagforbundet Oslo, der våre krav er blitt behandlet.

Faglighet, faglighet, faglighet

En sak som vi i Fagforbundet teoLOgene brukte en god del tid på i 2023 var fokus på styrking av profesjonstudiet og incitamenter for å øke rekrutteringer til dette studiet. Det har vært medieoppslag bla sammen våre venner i Creo og henvendelse på tema til arbeidsgiver.  Dette kommer vi til å fokusere mye på fremover opp mot utdanningsinstitusjonene og arbeidsgiver. Det må gjøres aktive grep nå ift tariff og økonomi bla, for at unge mennesker skal ønske å ta en så lang utdannelse. Dnk sier selv at dette skal være hovedveien til prestetjeneste i Dnk fremover, og da må mer gjøres for at rekrutteringen økes. Vi er utolmodige på dette.

Særavtale om beredskap til forhandling.

Særavtale om beredskap er til forhandling da avtalen er sagt opp. Vi har hatt grundig medlemsundersøkelse i foreninga knyttet til beredskapsavtalen. Det blir forhandlinger i januar og februar 2024. Mer info kommer om dette etterhvert.

Fagdag og årsmøte 25 års jubileum 23 og 24 januar.

Faglighet blir også tema på fagdagen vår 23 og 24 januar. Fagforbundet teoLOgene har 25 års jubileum. Det er en stolt historie vi har. Foreninga vår har vært en plogspiss for like rettigheter for alle ansatte i kirken bla uavhengig av kjønn og legning. Det blir sett på historien, men også perspektiver fremover blir vektlagt. Mange spennende navn er på programmet. Jeg vil takke fagdagskomiteen vår for et godt arbeid. Jeg håper du melder deg på spennende fagdager og årsmøte. Det er årets høydepunkt. På hjemmesida /facebook sida vår ser du program og link til å melde deg på.

Vi går dessverre inn i førjulstid med uro i verden. Situasjonen i Midtøsten mellom Israel og Palestina, krigen i Ukraina og andre konflikter preger nyhetsbildet. Barn og sivilbefolkning rammes. Vi tar de berørte med oss i våre bønner.

Mange av våre medlemmer møter også folk i førstelinje som sliter med å få endene til å møtes i dyrtida her til lands. Kirken har en viktig diakonal rolle å spille for å gi håp for folk, i det som kan bli ei tøff høgtid for mange her til lands. Jeg vet mange av dere er sterkt engasjert i diakonalt arbeid lokalt. Takk for det.

Hilser dere med noen vers av en adventsalme jeg selv setter pris på. Ønsker dere god adventstid og

etterhvert velsigna julehøgtid!

 

Det finnes en dyrebar rose

som aldri kan visne hen

den trosser all frost på jorden

og blomstrer og blomstrer igjen.

Den blomstrer fremdeles i verden

og dufter av sommer, til trøst

for alle som bøyes av smerte

i jordlivets nakne høst.

 

Å, brennende rose som blomstrer

i kulde og smerte og savn!

Å, hellige tegn på jorden!

Guds kjærlighet er dens navn.

          - Svein Ellingsen -  (1929-2020)

 

Advents og julehilsen fra Thore, leder Fagforbundet teoLOgene

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?