Til hovedinnhold

Medlemskontakt og bemanning ved akutt situasjon medlemmer sommer 2024

Sommerferie står for døren. Vi vil ønske våre medlemmer en god sommer og orienterer her hvem medlemmene skal kontakte i teoLOgene sentralt, ved akutte behov uke 26-32 i sommer.

17.06.2024
Sist oppdatert: 17.06.2024

Vi ber om at medlemmer og tilitsvalgte, pga ferieavikling i ledelsen, kontakter nevnte personer i de ulike sommerukene, ved viktige behov. Prøv alltid først din bispedømmetillitsvalgte se oversikt på "kontakt oss". Har vedkommende ferie, kontakt person nedenfor i aktuelle tidsrom.

OBS.Den sentrale medlemskontakten i teoLOgene er ikke tilgjengelig i sommerhelgene. Vi ber om at en kontakter ved behov i tidsrommet mellom kl 12-14 ukedagene mandag-fredag. Utover dette blir ikke henvendelser besvart.Kontakteposten post@teologene.no blir ikke sjekket hver dag i sommer pga ferieavikling, så ved akutte henvendelser, bør det ringes innenfor nevnte tidsrom eller sendes sms med beskrivelse av forholdet.

Uke 26 24-28 juni.  Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby
Nestleder ( info, medlems/FANE2-ansvarlig)
Tlf: 941 86 322  nestleder@teologene.no

Uke 27 1-5 juli Thore Wiig Andersen
Leder teoLOgene og HTV Fagforbundet Den Norske Kirke rettssubjektet
TLF. 976 92 250   leder@teologene.no

Uke 28 8-12 juli Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby
Nestleder ( info, medlems/FANE2-ansvarlig)
Tlf: 941 86 322  nestleder@teologene.no

Uke 29 15-19 juli Thore Wiig Andersen
Leder teoLOgene og HTV Fagforbundet Den Norske Kirke rettssubjektet
TLF. 976 92 250   leder@teologene.no

Uke 30 22-26 juli Thore Wiig Andersen
Leder teoLOgene og HTV Fagforbundet Den Norske Kirke rettssubjektet
TLF. 976 92 250   leder@teologene.no

Uke 31 29.juli-2.august Thore Wiig Andersen
Leder teoLOgene og HTV Fagforbundet Den Norske Kirke rettssubjektet
TLF. 976 92 250   leder@teologene.no

Uke 32 5-9august Audhild Kaarstad  AU-medlem og kasserer teoLOgene

kasserer@teologene.no
Tlf: 993 65 099

Vi ønsker våre medlemmer en god sommer! Vi minner også på at alle medlemmer i tariffområdet KA etterhvert får mulighet å stemme over HTA-oppgjøret KA. Vi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten og anbefaler å stemme ja til oppgjøret.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?