Til hovedinnhold

Fagforbundet teoLOgene på Kirkemøte 2023

Leder og nestleder KM23

Leder og nestleder KM23 (Foto: teoLOgene)

I går startet Kirkemøte 2023. Fagforbundet teoLOgene er på plass ved leder i Fagforbundet teoLOgene og HTV for Fagforbundet i rDnk Thore Wiig Andersen og nestleder i foreninga Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby. Leder og nestleder vil bla møte delegater og fremme foreningens syn på viktige saksområder.

05.08.2023 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 05.08.2023

Fagforbundet teoLOgene har vært klare på på hva vi mener KM bør vedta på kirkelig organisering nå. Det er brei enighet om dette på arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Det bør KM nå merke seg.
Her er vårt standpunkt:
Ellers er det andre viktige saker som skal behandles angående universell utforming av og i kirken, endringer i personalreglement, Kirkemøtets arbeidsform og ikke minst adgang til å legge vekt på samlivsform ved ansettelser. Mange saker som berører våre medlemmers arbeidsvilkår. Vi håper KM lytter til de ansatte i kirken i saker som berører dem.
Her er våre høringssvar på disse sakene:(høringssvarene ligger som vedlegg i saken)
Fagforbundet teoLOgene ønsker delegatene lykke til med Kirkemøtet. Vi tar gjerne en prat hvis noen ønsker å spørre om våre standpunkt på KM.
 
Vi anbefaler våre medlemmer å følge streaming fra kirkemøte.
 
Pressekontakt for Fagforbundet teoLOgene på KM, kontakt leder Thore Wiig Andersen på tlf.97692250/ leder@teologene.no
 
 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?