Til hovedinnhold

Et flott jubileum med fagdag og årsmøte er over. Takk for alle bidrag og deltagelse!

Et fantastisk jubileum med god oppslutning er nå over. Vi ser tilbake på en særdeles hyggelig festkveld, fin messe, interessante bidrag og blikk på fagforeninga. Så ble det gjennomført et godt årsmøte som også er ved veis ende. Det ble gode debatter under bla generaldebatt. Tema som var oppe var blant annet beredskapsordningen og grunnkompensasjon og faglighet i prestetjenesten. Ellers ble Thore Wiig Andersen enstemmig gjenvalgt som leder for foreninga. Takk til alle som kom og alle som bidro. Nedenfor ligger vedtatte dokumenter; yrkespolitisk plattform 2024-2026.

25.01.2024
Sist oppdatert: 25.01.2024

På årsmøtet 24 ble det vedtatt forskjellig yrkespolitikk. Vi kan bla nevne her; en beredskapsordning med god grunnkompensasjon,gode incitamenter for cand.theol-grad, styrking av lønnsforhold for spesialprester og tjenesteordning for studentprester, fokus på klubber i alle bispedømmer, økt medlemsantall i hele landet og god kompetanseheving for alle våre tillitsvalgte. Alle vedtatte dokumenter fra dette og tidligere årsmøter er å finne på styringsdokumenter nederst på hjemmesiden.

Fagforbundet teoLOgene takker alle for deltakelsen!

Her er det nyvalgte styret for 2024:

Øverst fra venstre:

Ole Jens Hovda, opplæringsansvarlig (gjenvalgt i vervet), Elling Erichsen, pensjonisttillitsvalgt, Audhild Kaarstad (ny kasserer), Elias Anton Matias Tenkanen Næss (medlem ungdoms/ studentutvalget ny), Gjøa Kristine Aanderaa, Morten Grindvoll (ungdoms/student tillitsvalgt), Thore Wiig Andersen, leder (gjenvalgt), Andreas Fosby, nestleder.

Nederst fra venstre:

Toril Bull, Njå Larsen, ( 1.vara, nyvalgt som dette), Frida Sofie Øyen (vara ungdom /studenttillitsvalgt). Elisabeth Strøm (2.vara, nyvalgt). Liv Arnhild Romsaas var ikke tilstede da bildet ble tatt, men ble valgt som nytt fast styremedlem.

Fagforbundet teoLOgene vil takke Jan-Fredrik Laskerud for innsatsen, som gikk ut av styret nå.

Styret i teoLOgene 2024
Styret i teoLOgene 2024 (Foto: Sindre Kulø)

Årsmøtet valgte bla også ny valgkomite for årsmøtet 2025:

Leder: Anne Marie Nystein Agder og Telemark bispedømmne

Medlem og representant fra styret: Gjøa Kristine Aanderaa Sør-Hålogaland bispedømme

Ungdoms (student)representant: Morten P. Grindvoll, Hamar bispedømme

Pensjonistrepresentant: Øystein Endal

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?