Til hovedinnhold

Pressemelding Fagforbundet teoLOgene: Reforhandlet særavtale om beredskap

Pressemelding Fagforbundet teoLOgene. Reforhandlet beredskapsavtale. HTV for Fagforbundet i rDnk og leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen og nestleder Andreas Fosby har vært i forhandlinger med Kirkerådet angående ny beredskapsavtale. Forhandlingene foregikk over to dager; 8.januar og 2.februar på Kirkens hus. Fremforhandlet avtale trer i kraft fra 1.5.24.

12.02.2024
Sist oppdatert: 12.02.2024

Wiig Andersen og Fosby beskriver krevende forhandlinger, der Fagforbundet teoLOgene tok med seg føringer fra både medlemsundersøkelsen og årsmøtevedtak om at grunnkompensasjonen måtte særskilt forbedres.

Fagforbundet teoLOgene mener at mye i avtalen er godt forbedret, bla at en får en 4304 kr for utrykning, noe som er en svært god økning. Dette vil prester som har mye utrykning nyte godt av.

Et viktig solidaritetskrav Fagforbundet teoLOgene fikk gjennomslag for, var at en skal få betalt for oppsatt vaktuke, selv om en blir syk. Det var urimelig at arbeidstakere skulle straffes økonomisk pga. sykdom. Det er også gode forbedringer på forhøyet sats. Vi er fornøyde ift disse gjennomslagene i forhandlingene.

Det er likevel viktig å si, selv om totalen i avtalen er forbedret ift tidligere avtale, så er Fagforbundet teoLOgene ikke fornøyd med grunnkompensasjonen i denne avtalen, slik den foreligger. Vi mener grunnkompensasjonen må styrkes betraktelig på sikt ,for at avtalen skal være bærekraftig og opprettholdes som en landsdekkende ordning over tid. Dette har vi protokollført i forhandlingene. Det skal likevel sies at det ligger  inne en regulering på 9% i 2025 og 2026 på grunnkompensasjonen, som er noe, om ikke så mye som vi ønsket. For oss var det viktig med god økning på grunnkompensasjonen av solidaritetsgrunner, da det er denne kompensasjonen alle på ordningen får, uansett hvor mange utrykninger en har. Vi registrerer at det ikke var vilje til å strekke seg for det å løfte grunnkompenasjonen mer i disse forhandlingene.

Fagforbundet teoLOgene har også protokollført at vi mener ramma som arbeidsgiver la i disse forhandlingene opplevdes urealistisk lav. Vi skjønner at økonomien er krevende om dagen i rDnk, men det må jobbes langsiktig med å få tilført mer finansiering til beredskapsordningen fra bevilgende myndigheter. Dette mener vi i fagforbundet teoLOgene blir helt avgjørende for arbeidsgiver å arbeide aktivt med fremover. 

Vi velger likevel å underskrive avtalen, for å ta ansvar for en felles avtale, som gjelder for alle menighetsprester i hele landet. Vi forventer en ytterliggere forbedring etter dette på grunnkompensasjonen, hvis avtalen skal forlenges utover avtalt tid.

Det jobbes nå mellom partene med veileder til avtalen, som skal ferdigstilles i april 24.

NYE SATSER I BEREDSKAPSAVTALEN
Gjelder fra 1.5.2024

 • Grunnkompensasjon
  Økes fra kr 4.140 til kr 4.550 per vaktuke
 • Kompensasjon per uttrykning
  Økes fra kr 2.402 til kr 4.304
  Nytt punkt i avtalen: På helge- og høytidsdager utbetales dobbelt takst.
 • Forhøyet sats (kan avtales ved avvikende løsninger for hvem som skal rykke ut)
  Økes fra kr 4.075 til kr 6.206
 • Forhøyet sats på helge- og høytidsdager
  Økes fra kr 4.075 til kr 10.510

Øvrige forbedringer i avtalen:

 • Sykdom
  Hvis en arbeidstaker som er satt opp i beredskapsplanen for å ha beredskap blir syk innenfor ordinær planperiode, skal vedkommende få utbetalt grunnkompensasjonen for avtalt vaktperiode.
 • Kort varsel
  Hvis en arbeidstaker blir pålagt å overta beredskap på kort varsel (mindre enn 14 dager før), er grunnkompensasjonen man mottar for vaktperioden 50 % høyere enn normal sats. Kompensasjonen for utrykning følger ordinær sats.

 

Er det spørsmål knyttet til den reforhandlede avtalen, kontakt enten leder Thore Wiig Andersen tlf.97692250 eller nestleder Andreas Fosby på tlf.94186322

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?