Nyheter

Fagforbundet teoLOgene vil ikke benytte seg av Wiss Air

Fagforbundet teoLOgene har lagt merke til at lavprisflyselskapet Wizz Air vil nekte de ansatte å inngå tariffavtale og at selskapet arbeider aktivt i mot retten til fagorganisering for sine ansatte.

UTSATT ÅRSMØTE

Styret i Fagforbundet teoLOgene har i styremøtet 5.november vedtatt å utsette fagdag/årsmøte 2021 satt opprinnelig til 26-27. jan. til ny dato 27.-28.04.21 i Oslo

Brudd i forhandlingene

SISTE:Fagforbundet brøt i natt forhandlingene med KA i tarifforhandlingene. Kommentar fra leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen. Fagforbundet teoLOgene mener det var helt riktig å bryte forhandlingene. Tilbudet fra arbeidsgiver innebærer en lønnsnedgang for nyansatte prester, i en situasjon der vi allerede sliter med rekrutteringen gir ikke dette et grunnlag for videre forhandlinger.

Hovedtariffforhandlinger i KA

Fagforbundet teoLOgene forventer at arbeidsgiver tar inn over seg den alvorlige rekrutteringssituasjonen for presteskapet og sikrer et rekrutterende lønnsnivå også i fremtiden. En lønnsnedgang er uholdbar.

Pressemelding fra Fagforbundet teoLOgene 16.10.20.

Ordinasjon og kollegiefellesskap

Årsmøte og fagdager 26.-27.januar 2021

Velkommen til årsmøte og fagdager for Fagforbundet teoLOgene 26.-27.Januar. 2021.

KLIMA

arbeidsgruppen KLIMA har arbeidet frem en rapport for styret i teoLOgene. Fagforbundet teoLOgene ønsker å være fremoverlent i sitt arbeid med handlingslan og yrkespolitiske plattform og har derfor på sitt styremøte 25.8.2020 vedtatt følgende

KLIMA-11605

Arbeidsgruppe KLIMA har lagt frem en rapport og presentert sin Fagforbundet teoLOgene er opptatt av å være fremoverlent og proaktive i sin saksbehandling og har derfor vedtatt følgende dokument på sitt styremøte 25.8.2020.

Den nye trossamfunnsloven er vedtatt

Tirsdag 14. april vedtok Stortinget den nye Trossamfunnsloven. Komiteen merket seg engasjementet for fellesrådet, men lovreguleringen Fagforbundet ønsket seg uteble. Derimot er kirketjener og kirkemusiker fortsatt med!

Felles uttalelse om korona-situasjonen i kirkesektoren

Arbeidstakerorganisasjonene og KA ber om dialog, raushet og fleksibilitet lokalt i ei utfordrende tid.

Urneseremoni - et godt alternativ

På grunn av smittefaren settes det nå grenser for hvor mange som kan delta i gravferder. Dette kan oppleves vondt når behovet for å samles er stort. Urneseremoni kan da være et godt alternativ.

Nye fagforeningsledere: Anna og Thore

Årsmøtene er over og Fagforbundet Oslo har fått fire nye fagforeningsledere. Anna Lund Bjørnsen og Thore Wig Andersen er to av dem. Bli bedre kjent med begge.

Ny leder i TeoLOgene

På årsmøte i TeoLOgene ble det valgt en ny leder. Vi har tatt en prat med Thore Wiig Andersen og spurt han noen spørsmål.

Den norske kirke skaper A- og B-lag av kirkelige ansatte

Da nettstedet jobbikirken.no ble lansert, kan man få inntrykk av at kirka kun består av vigslede stillinger. – Vi må klare å rekruttere til kirka uten å skape et A- og et B-lag, mener Fagforbundet.

Bli kjent med en prest!

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med prest og leder av TeoLOgene Stig-Jørund Arnesen.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?