Til hovedinnhold

Nyheter

KUNNGJØRING MEDLEMMER: Utsatt fagdag og årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2022 til 29 og 30 mars.

Kjære medlemmer og tillitsvalgte. Styret i teoLOgene har denne uken fattet vedtak om å utsette planlagt fagdag/årsmøte i januar til tirsdag 29 . mars og onsdag 30.mars 2022.

En førjulshilsen fra leder

Thore Wiig Andersen tilbake fra foreldrepermisjon som leder teoLOgene og HTV DnKr for Fagforbundet

Wiig Andersen ser nå frem til å jobbe aktivt for medlemmene igjen. " Det har vært en fin foreldrepermisjon. Nå ser jeg frem til å jobbe igjen for våre medlemmer. Særlig planlegging av fagdag og årsmøte i januar vil nå stå i fokus. "

FAGFORBUNDET TEOLOGENES HØRINGSUTTALELSE OM KIRKELIG ORGANISERING

Innledning Fagforbundet teoLOgene takker Kirkerådet (KR) for anledningen til å uttale oss om forslag til ny kirkelig organisering. Müller-Nielsen utvalget (MNU) har lagt frem forslag som er ordrike og samtidig ikke fullt konsekvensutredet. Kirkerådet har satt ned komiteer som skal jobbe med videre utredning, men resultatene vil ikke foreligge før etter høringsfristen. Dette mener vi svekker høringens troverdighet og er et ganske dårlig utgangspunkt for høringssvar. Forslagene fra MNU er diskutert på alle nivåer i fagforeningen. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene, og styret har behandlet resultatet av den, samt prostifellesrådsmodellen, i sine organer. Vi anser det for å være unødvendig for oss å svare på høringens enkeltspørsmål, men velger å sende inn kun dette fritekstsvaret.

PRESSEMELDING FRA FAGFORBUNDET TEOLOGENE VEDR. HØRING NY KIRKELIG ORGANISERINGG

Fagforbundet teoLOgene er svært kritisk til forslag om ny kirkelig organisering. Forslaget til ny kirkelig organisering av Müller -Nielsen utvalget om en prostirådsmodell er diskutert på alle nivåer i Fagforbundet teoLOgene. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene. Vår høringsuttalelse bygger på vår behandling av dette. Fagforbundet teoLOgenes høringsuttalelse baserer seg på dagens kirkevirkelighet som hverken kan ellers bør snus helt opp-ned. Gode ordninger og eksisterende strukturer bør forbedres, fremfor å innføre helt nye. Dette er både økonomisk mer fordelaktig og skaper minst støy i en organisasjon, preget av en uro kirkelig organiseringsdebatten har skapt, og som i tillegg har store rekrutteringsproblemer. Vi vil ikke ha nye enheter på et nytt og for de fleste ukjent prostinivå.

Gjøa Kristine Aanderaa fungerende leder i leders foreldrepermisjon fom 16 august 2021

Leder Thore Wiig Andersen er ute i foreldrepermisjon fom 16 august. Fom denne dato og utover deler av høsten er nestleder Gjøa Kristine Aanderaa konstituert som fungerende leder i avd 727 i leders permisjon og har frikjøp knyttet til leder og HTV vervet i rettsubjektet i dette tidsrom.

Kunngjøring: Fagdag og årsmøte 2022 blir 25 og 26 januar i Oslo

Styret i Fagforbundet teoLOgene har lagt fagdag og årsmøte 2022 til 25 og 26 januar 2022.

VIKTIG INFO OM KONTAKT FAGFORBUNDET TEOLOGENE I SOMMER

AU i Fagforbundet teoLOgene ber medlemmer og tillitsvalgte merke dere følgende fordeling i sommer ang henvendelser øverste ledelse og personalsaker ifm sommerferieavikling fom perioden 19.juli-16 august 2021. Før 19.juli er leder Thore Wiig Andersen kontaktperson.

Webinar medlemmer teoLOgene kirkeordning torsdag 20 .mai

Viktig info fra arbeidsgruppa kirkeordning teoLOgene til medlemmer teoLOgene. Program webinar

digitalt kurs om arbeidsmiljø etc 7. juni kl 12-14

Som fagforening ser vi det som viktig at våre tillitsvalgte i avd 727 har kjennskap til tema om arbeidsmiljø etc, da alle tillitsvalgte vil komme i berøring med dette viktige tema før eller siden.

Fase 1, Fase 2 og tillitsvalgtsamling høst 2021. Frister påmelding 19 mai 21

Ny handlingsplan Fagforbundet teoLOgene 21/22

Her er vedtatt handslingsplan på årsmøtet 28.april 21.

HANDLINGSPLAN FOR FAGFORBUNDET TEOLOGENE 2021 VEDTATT 28.4.21

Vedtatt på årsmøtet 28.4.2021

NYTT STYRE FAGFORBUNDET TEOLOGENE ETTER ÅRSMØTET 2021 OG ØVRIGE VALGTE.

Etter årsmøtet 2021 har Fagforbundet teoLOgene bla fått ny nestleder. Fullstendig liste styre og øvrige verv nedenfor

Årsmøte 28.04.2021 - Sakspapirer og dokumenter

Her vil du finne samlet oversikt over alle dokumenter og saksfremlegg til årsmøtet.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL DIGITALT ÅRSMØTE OG BERETNING LEVERT

I dag 30.3 21 leverte valgkomiteen i teoLOgene sin innstilling av kandidater til styre i teoLOgene ifm valg det digitale årsmøtet 28 april. Sammen med innstillingen fulgte også en beretning for valgkomiteens arbeid. Disse dokumentene vil også bli sendt til møtedelegater sammen med resten av sakspapirene

En rekke særavtaler i KA er revidert

-Nå har vi nettopp reforhandlet seks sentrale særavtaler som berører TeoLOgenes medlemmer, forteller lederen i Fagforbundet TeoLOgene Thore Wiig Andersen.

Streiken er avblåst- streikende møter på jobb til vanlig tid

Alle streikende møte på arbeid til vanlig tid eller så snart så mulig ette det, i dag mandag 11.januar

Opptrapping av streiken i KA-området i dag 8.1.21 og varsel om plassfratredelse (uttak 5):

Streik instagram

"Jeg er prest i streik"

Intervju i forbindelse med streik. Sophie Panknin og Einar Løvø Østerhagen. Foto:Christie Østberg.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?