Nyheter

medlemskontakt og bemanning sommer 2022

Sommerferie står for døren. Vi vil ønske våre medlemmer en god sommer og orienterer her hvem medlemmene skal kontakte i teoLOgene sentralt, ved behov i perioden 19 juni-12 august.

Åpent brev til Kirkerådet angående modell for kirkelig organisering

Kirkedemokratiet har talt - til døve ører? Kirkerådsdirektøren foreslår en ødeleggende arbeidsgivermodell.

Debattinnlegg: Angående kirkelig rekruttering og fagkompetanse

Det går mange samtaler nå angående kvalifiseringskrav og rekruttering til kirkelig tjeneste.

1.gangs kunngjøring dato fagdag og årsmøte 2023 Fagforbundet teoLOgene

Styret i Fagforbundet teoLOgene fattet vedtak i sitt kontituerende styremøte 5. april 2022 at fagdag og årsmøte 2022 settes til 24 og 25 januar 2023.

Påskehilsen fra leder 2022

Kjære medlemmer og kolleger. Det går atter mot påsketid.

Vedtak årsmøte Fagforbundet teoLOgene og nytt styre 2022

Årets fagdag og årsmøte i Fagforbundet teoLOgene er over. En rekke vedtak ble fattet, bla en yrkespolitisk plattform og uttalelser. Se nedenfor. En uttalelse som ble vedtatt om Ukraina, blir lagt ut etter språkvask av styret.

Årsmøtepapirer årsmøte 2022 29 og 30 mars kommer her fom 17 mars

Her vil dokumenter til årsmøtet fortløpende legges ut fom 17. mars etter styreinnstilling.

Påmelding til fagdag og årsmøte 29 og 30 mars 22 er åpnet nå!

Nå er det mulig å melde seg på fagdag og årsmøte 2022 Fagforbundet teoLOgene 29 og 30 mars i Oslo. Fagdag og årsmøte er årets høydepunkt for alle medlemmer hos oss. Vi skal gjøre viktige vedtak for fagforeninga og ha det sosialt og hyggelig sammen, med medlemmer fra hele landet. NB. viktig melding ang påmelding seint og hotell. Pr.21.3.22 kl.10. Pga av stort trøkk på hotellrom i Oslo , grunnet at flere hoteller tar imot flyktninger, kan vi ikke garantere å ordne med hotell til de som melder seg på og skriver at en har hotellbehov rett før årsmøtet. Hotellene krever liste minst ei uke i forveien. Vi har i dag sendt over liste til hotell med de som har meldt seg på til nå og gitt beskjed om behov tom i dag. Ved påmelding fom i dag og ut uka til 24.3, kan vi ikke garantere å ordne hotell, men vil forsøke/ evt finne andre alternativer hvis mulig. Vi vil i såfall gi beskjed til den påmeldte. Ved påmelding fom 25 til 28 mars kan vi ikke ordne hotell, da må den enkelte påmeldte evt ordne og betale selv.

Arne Skare. Kontakt og ressursperson teoLOgene på Kvensk kirkeliv

Skare har lenge vært engasjert på området, og vi takker han for at han bistår teoLOgene på dette viktige området.

Fagdag og årsmøte blir fysisk 29 og 30 mars! Velkommen

Styret i Fagforbundet teoLOgene vedtok i dag at fagdag og årsmøte blir fysisk arrangert 29 og 30 mars 2022 landstyresalen Fagforbundet Keysersgt. 15 i Oslo.

Håndboka "HVORDAN?" endelig i trykken!

I dag sendte Anne Guro, leder av ungdomsutvalget inn håndboken «HVORDAN?» til trykkeri. Etter 6 måneder intensivt arbeid, er vi endelig i mål👏🏼.

KUNNGJØRING MEDLEMMER: Utsatt fagdag og årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2022 til 29 og 30 mars.

Kjære medlemmer og tillitsvalgte. Styret i teoLOgene har denne uken fattet vedtak om å utsette planlagt fagdag/årsmøte i januar til tirsdag 29 . mars og onsdag 30.mars 2022.

Thore Wiig Andersen tilbake fra foreldrepermisjon som leder teoLOgene og HTV DnKr for Fagforbundet

Wiig Andersen ser nå frem til å jobbe aktivt for medlemmene igjen. " Det har vært en fin foreldrepermisjon. Nå ser jeg frem til å jobbe igjen for våre medlemmer. Særlig planlegging av fagdag og årsmøte i januar vil nå stå i fokus. "

FAGFORBUNDET TEOLOGENES HØRINGSUTTALELSE OM KIRKELIG ORGANISERING

Innledning Fagforbundet teoLOgene takker Kirkerådet (KR) for anledningen til å uttale oss om forslag til ny kirkelig organisering. Müller-Nielsen utvalget (MNU) har lagt frem forslag som er ordrike og samtidig ikke fullt konsekvensutredet. Kirkerådet har satt ned komiteer som skal jobbe med videre utredning, men resultatene vil ikke foreligge før etter høringsfristen. Dette mener vi svekker høringens troverdighet og er et ganske dårlig utgangspunkt for høringssvar. Forslagene fra MNU er diskutert på alle nivåer i fagforeningen. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene, og styret har behandlet resultatet av den, samt prostifellesrådsmodellen, i sine organer. Vi anser det for å være unødvendig for oss å svare på høringens enkeltspørsmål, men velger å sende inn kun dette fritekstsvaret.

PRESSEMELDING FRA FAGFORBUNDET TEOLOGENE VEDR. HØRING NY KIRKELIG ORGANISERINGG

Fagforbundet teoLOgene er svært kritisk til forslag om ny kirkelig organisering. Forslaget til ny kirkelig organisering av Müller -Nielsen utvalget om en prostirådsmodell er diskutert på alle nivåer i Fagforbundet teoLOgene. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene. Vår høringsuttalelse bygger på vår behandling av dette. Fagforbundet teoLOgenes høringsuttalelse baserer seg på dagens kirkevirkelighet som hverken kan ellers bør snus helt opp-ned. Gode ordninger og eksisterende strukturer bør forbedres, fremfor å innføre helt nye. Dette er både økonomisk mer fordelaktig og skaper minst støy i en organisasjon, preget av en uro kirkelig organiseringsdebatten har skapt, og som i tillegg har store rekrutteringsproblemer. Vi vil ikke ha nye enheter på et nytt og for de fleste ukjent prostinivå.

Gjøa Kristine Aanderaa fungerende leder i leders foreldrepermisjon fom 16 august 2021

Leder Thore Wiig Andersen er ute i foreldrepermisjon fom 16 august. Fom denne dato og utover deler av høsten er nestleder Gjøa Kristine Aanderaa konstituert som fungerende leder i avd 727 i leders permisjon og har frikjøp knyttet til leder og HTV vervet i rettsubjektet i dette tidsrom.

Kunngjøring: Fagdag og årsmøte 2022 blir 25 og 26 januar i Oslo

Styret i Fagforbundet teoLOgene har lagt fagdag og årsmøte 2022 til 25 og 26 januar 2022.

VIKTIG INFO OM KONTAKT FAGFORBUNDET TEOLOGENE I SOMMER

AU i Fagforbundet teoLOgene ber medlemmer og tillitsvalgte merke dere følgende fordeling i sommer ang henvendelser øverste ledelse og personalsaker ifm sommerferieavikling fom perioden 19.juli-16 august 2021. Før 19.juli er leder Thore Wiig Andersen kontaktperson.

Webinar medlemmer teoLOgene kirkeordning torsdag 20 .mai

Viktig info fra arbeidsgruppa kirkeordning teoLOgene til medlemmer teoLOgene. Program webinar

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?