Til hovedinnhold

Nyheter

Leder Fagforbundet teoLOgene

Påskehilsen 2023 fra leder i Fagforbundet teoLOgene

Kjære kamerater og medlemmer. Påskehøytida nærmer seg. Vi har bak oss en hektisk og begivenhetsrik fagforeningstid. Sist gang en del av oss traff hverandre var på fagdag og årsmøte 24 og 25 januar. Jeg ser tilbake på gode dager, der vi traff hverandre, hadde fint faglig og sosialt fellesskap. Fagforeningshverdagen går sin gang, og også kirkeåret.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

1.GANGS KUNNGJØRING: FAGDAG OG ÅRSMØTE FAGFORBUNDET TEOLOGENE 2024 BLIR TIRSDAG 23 OG ONSDAG 24 JANUAR 2024 I OSLO

Styret i Fagforbundet teoLOgene vedtok i sitt styremøte 7.mars 2023 at fagdag og årsmøte for Fagforbundet teoLOgene blir tirsdag 23 og onsdag 24.januar 2024.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Tre høringssvar fra Fagforbundet teoLOgene, vedtatt styremøte 7.mars 2023

På styremøte i Fagforbundet teoLOgene 7.mars 2023 ble det vedtatt tre ulike høringssvar som ble sendt til kirkerådet.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Uttalelse: La oss løfte frem de ulike tjenestenes egenart som nødvendig utfyllende til hverandre heller enn konkurrerende!

Bispemøtet har fattet vedtak angående å bruke ordet «vigsle» prester til tjeneste og ikke «ordinere». Diakonen Eiliv Erikstein uttrykker glede over dette i Vårt land og feirer med marsipankake.  (Vårt Land, 27.02.23). Det er mye en kan si om dette. Vi oppfatter ikke Erikstein som representant for Det Norske Diakonforbund i sine uttalelser. Fagforbundet teoLOgene unner alle våre gode diakonkolleger glede og marispankakefeiring. Samtidig har vi et behov, siden Erikstein synes å tilsløre faktiske forhold, å komme med noen synspunkter på både vedtaket i bispemøtet og Eriksteins fremstilling av saken.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Fagforbundet teoLOgene roper varsko om prestetjenesten

Fagforbundet teoLOgene roper varsko for prestetjenesten Under årsmøtet til Fagforbundet teoLOgene denne uka ble det vedtatt en uttalelse om den økonomiske situasjonen i landets bispedømmer.

Nytt styre teoLOgene 2023.
Fra venstre pensjonist tillitsvalgt Elling Erichsen, nestleder Andreas Alexander Nordvang Sandvold -Fosby, kasserer Anders Helset Eriksen , opplæringsansvarlig Ole Jens Hovda, leder Thore Wiig Andersen, vara til styre Toril Bull-Njaa Larsen, styremedlem Gjøa Kristine Aanderaa og styremedlem Audhild Kaarstad .
Styremedlem Jan-Fredrik Laskerud og 
2.vara til styret Liv Arnhild Romsaas var ikke tilstede da bildet ble tatt. Ungdomstillitsvalgt blir supplert styre seinere.

Årsmøtet 2023 er ferdig. Alt som ble vedtatt kan en lese her, se vedlegg

Her finner du årsmøtevedtatte dokumenter årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2023; handlingsplan og uttalelser.

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene

Velkommen til fagdag/årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2023 i Oslo med program.

Kjære medlem i teoLOgene! Velkommen til årsmøte og fagdager 24. og 25. januar 2023 i Keysersgate 15 i Oslo! Påmeldingen til årsmøtet er nå stengt. Velkommen til alle påmeldte delegater. Husk å registrere deg og få delegatkort ved ankomst årsmøtet. Har du behov for permisjon må det meldes skiftlig til ordstyrerbordet under årsmøtet, innen gitte frister. Vi oppfordrer at delegatene har sakspapir elektronisk, lastes ned herfra. (se nedenfor). Vi trykker et begrenset antall papirer. Se nedenfor ang praktisk info om fagdag/årsmøtet som starter i morgen tirsdag 24.1

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene

EN FØRJULSHILSEN FRA LEDER I TEOLOGENE

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene

I havn i krevende kirkeoppgjør

I følge Fagforbundets forhandlingsleder Karianne Hansen Heien var forhandlingene veldig krevende. - Vi kom til enighet, og til tross for at vi ikke fikk gjennomslag for alle våre viktige krav, er det en god helhet, sier hun om det anbefalte resultatet.

Statsbudsjettet 2023: Glad for at rammetilskuddet videreføres til Dnk

Leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen er glad for at rammetilskuddet til Dnk videreføres  i 2023. Det er av avgjørende betydning for at kirken fortsatt kan være landsdekkende og at en kan betjene folk med prestetjeneste i hele landet.  Selv om mange kommuner har det trangt, så går likevel store deler av finansieringen til DnK gjennom kommunebudsjettene. Vi forventer at kommunene følger opp sitt ansvar her fremover, slik at en kan holde kirker åpne og dekke lønnskostnadene til fellesrådsansatte.  Leder i teoLOgene mener at det er spesielt viktig at kirken er tilgjengelig og har mulighet å betjene folk lokalt, i de usikre tidene vi er inne i.  Kirken og kirkens ansatte ønsker å bidra med kirkens nærvær både i sorg og krise men også glede i lokalsamfunnene.

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene

Et krevende vedtak

Fagforbundet teoLOgene er svært skuffet over at KM, med knappest mulig flertall 53 mot 52 stemmer, ikke har tatt tilstrekkelig innover seg de tydelige signalene fra høringsrundene og flertallet av fagforeningene, og gikk inn for modell 3. Vi mener modellen ikke gir tilstrekkelige svar på hvilke arbeidsrettslige konsekvenser dette vil få for våre medlemmer og hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas i praksis. Framover vil det bli krevende å jobbe fram nødvendige avklaringer, og vi hadde naturligvis ønsket oss et annet utfall. Fagforbundet vil jobbe videre med å sikre hele, faste stillinger, økt medbestemmelse og trygghet for hele laget i de omstillingsprosessene man går inn i. Vi trenger hele laget for å skape ei kirke for alle. For Fagforbundet teoLOgene og våre medlemmer er det helt avgjørende at geistlig fagledelse av prestene og de andre kirkefagprofesjonene sikres både på bispedømmeplan og lokalt. Vi kan ikke akseptere noen annen form for ledelse. Det er skuffende at det ikke blir en realitet med felles arbeidsgiver og vedtaket er krevende, men demokratiet har talt. Vi vil være en konstruktiv aktør i videre prosess for å sikre våre medlemmers interesser i tråd med et demokratisk fattet vedtak.                                      For Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene avd 727 HTV for Fagforbundet rDnk

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Fagforbundet teoLOgene på kirkemøtet 2022

Kirkemøtet 2022 nærmer seg med stormskritt. Fagforbundet teoLOgene vil være tilstede på hele kirkemøtet med leder Thore Wiig Andersen og nestleder Gjøa Kristine Aanderaa. Fagforbundet teoLOgene følger spesielt med på kirkemøtesak KM10/22 kirkelig organisering og KM13/22 Prest under utdanning. Vedtakene på KM, spesielt sak KM10/22 vil ha store konsekvenser for våre medlemmer. Vi ønsker delegatene lykke til på møtet med viktige vedtak.

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Kontrollspørsmål til Eyvind Skeie

Leder i teoLOgene Thore Wiig Andersen utfordrer Eyvind Skeie på noen kontrollspørsmål ift hans innlegg i Vårt Land 11.8.22. Innlegget omtaler konservative prester som stiller seg kritisk til samarbeid til kvinnelige kolleger.

medlemskontakt og bemanning sommer 2022

Sommerferie står for døren. Vi vil ønske våre medlemmer en god sommer og orienterer her hvem medlemmene skal kontakte i teoLOgene sentralt, ved behov i perioden 19 juni-12 august.

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Åpent brev til Kirkerådet angående modell for kirkelig organisering

Kirkedemokratiet har talt - til døve ører? Kirkerådsdirektøren foreslår en ødeleggende arbeidsgivermodell.

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Debattinnlegg: Angående kirkelig rekruttering og fagkompetanse

Det går mange samtaler nå angående kvalifiseringskrav og rekruttering til kirkelig tjeneste.

1.gangs kunngjøring dato fagdag og årsmøte 2023 Fagforbundet teoLOgene

Styret i Fagforbundet teoLOgene fattet vedtak i sitt kontituerende styremøte 5. april 2022 at fagdag og årsmøte 2022 settes til 24 og 25 januar 2023.

Påskehilsen fra leder 2022

Kjære medlemmer og kolleger. Det går atter mot påsketid.

Fagforbundet teoLOgene

Vedtak årsmøte Fagforbundet teoLOgene og nytt styre 2022

Årets fagdag og årsmøte i Fagforbundet teoLOgene er over. En rekke vedtak ble fattet, bla en yrkespolitisk plattform og uttalelser. Se nedenfor. En uttalelse som ble vedtatt om Ukraina, blir lagt ut etter språkvask av styret.

Årsmøtepapirer årsmøte 2022 29 og 30 mars kommer her fom 17 mars

Her vil dokumenter til årsmøtet fortløpende legges ut fom 17. mars etter styreinnstilling.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?