Nyheter

Gjøa Kristine Aanderaa fungerende leder i leders foreldrepermisjon fom 16 august 2021

Leder Thore Wiig Andersen er ute i foreldrepermisjon fom 16 august. Fom denne dato og utover deler av høsten er nestleder Gjøa Kristine Aanderaa konstituert som fungerende leder i avd 727 i leders permisjon og har frikjøp knyttet til leder og HTV vervet i rettsubjektet i dette tidsrom.

19.08.2021

Kunngjøring: Fagdag og årsmøte 2022 blir 25 og 26 januar i Oslo

Styret i Fagforbundet teoLOgene har lagt fagdag og årsmøte 2022 til 25 og 26 januar 2022.

29.06.2021

VIKTIG INFO OM KONTAKT FAGFORBUNDET TEOLOGENE I SOMMER

AU i Fagforbundet teoLOgene ber medlemmer og tillitsvalgte merke dere følgende fordeling i sommer ang henvendelser øverste ledelse og personalsaker ifm sommerferieavikling fom perioden 19.juli-16 august 2021. Før 19.juli er leder Thore Wiig Andersen kontaktperson.

22.06.2021

Webinar medlemmer teoLOgene kirkeordning torsdag 20 .mai

Viktig info fra arbeidsgruppa kirkeordning teoLOgene til medlemmer teoLOgene. Program webinar

14.05.2021

digitalt kurs om arbeidsmiljø etc 7. juni kl 12-14

Som fagforening ser vi det som viktig at våre tillitsvalgte i avd 727 har kjennskap til tema om arbeidsmiljø etc, da alle tillitsvalgte vil komme i berøring med dette viktige tema før eller siden.

10.05.2021

Ny handlingsplan Fagforbundet teoLOgene 21/22

Her er vedtatt handslingsplan på årsmøtet 28.april 21.

09.05.2021

NYTT STYRE FAGFORBUNDET TEOLOGENE ETTER ÅRSMØTET 2021 OG ØVRIGE VALGTE.

Etter årsmøtet 2021 har Fagforbundet teoLOgene bla fått ny nestleder. Fullstendig liste styre og øvrige verv nedenfor

03.05.2021

Årsmøte 28.04.2021 - Sakspapirer og dokumenter

Her vil du finne samlet oversikt over alle dokumenter og saksfremlegg til årsmøtet.

06.04.2021

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL DIGITALT ÅRSMØTE OG BERETNING LEVERT

I dag 30.3 21 leverte valgkomiteen i teoLOgene sin innstilling av kandidater til styre i teoLOgene ifm valg det digitale årsmøtet 28 april. Sammen med innstillingen fulgte også en beretning for valgkomiteens arbeid. Disse dokumentene vil også bli sendt til møtedelegater sammen med resten av sakspapirene

30.03.2021

En rekke særavtaler i KA er revidert

-Nå har vi nettopp reforhandlet seks sentrale særavtaler som berører TeoLOgenes medlemmer, forteller lederen i Fagforbundet TeoLOgene Thore Wiig Andersen.

08.03.2021

Streiken er avblåst- streikende møter på jobb til vanlig tid

Alle streikende møte på arbeid til vanlig tid eller så snart så mulig ette det, i dag mandag 11.januar

11.01.2021

"Jeg er prest i streik"

Intervju i forbindelse med streik. Sophie Panknin og Einar Løvø Østerhagen. Foto:Christie Østberg.

06.01.2021

Streikende administrasjonsansatte bekymret for kirkens fremtid

Etter siste uttak i den pågående kirkestreiken er administrativt ansatte på alle kirkelige nivå, både lokalt i menighetene, på bispedømmekontorene og i Kirkerådet tatt ut i streik.

06.01.2021

Mekling i kirkestreiken 10. januar

I en felles oppdatering skriver arbeidstakerorganisasjonene som er i streik i kirken at de har siden 30. desember hatt kontakt med riksmekleren, men hun har foreløpig ikke funnet grunnlag for å innkalle partene til ny mekling.

04.01.2021

Bevegelse i kirkestreiken

Endelig har Kirkens arbeidsgiverforening, KA kommet med en invitasjon om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det har vi ventet på siden 12. desember.

30.12.2020

Alle Fagforbundets medlemmer i KA er i konflikt uavhengig om uttak eller ikke

Den pågående streiken i kirken merkes av alle våre medlemmer i kirken, selv om Fagforbundet kun har tatt ut prester i streik. Grunnen til uttaket er enkel.

15.12.2020

Hvorfor streiker vi? Noen punkter.

Hvorfor streiker vi?

12.12.2020

Praktisk info til våre medlemmer vedrørende streiken :

De medlemmer som er tatt ut i streik nå i Oslo (fem medlemmer første uttak) er varslet.

12.12.2020