Til hovedinnhold

Nyheter

Medlemskontakt og bemanning ved akutt situasjon medlemmer sommer 2024

Sommerferie står for døren. Vi vil ønske våre medlemmer en god sommer og orienterer her hvem medlemmene skal kontakte i teoLOgene sentralt, ved akutte behov uke 26-32 i sommer.

Leder Thore Wiig Andersen KM24

Intense HTA- forhandlinger i KA i havn i dag morges 13.6.

Fagforbundet og andre LO-forbund innen kirkelig sektor, har forhandlet fram ny tariffavtale og sikret lønnsøkning for alle ansatte.

HTA FORHANDLINGER KA 11 OG 12 JUNI

Den 11 og 12 juni er det berammet hovedtariffoppgjør HTA KA på kirkens hus. Leder i foreninga og HTV i rDnk for Fagforbundet Thore Wiig Andersen sitter i forhandlingsutvalget til Fagforbundet og vil være med på forhandlingene

2.kunngjøring Årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2025: 21.januar 2025

Styrer i Fagforbundet teoLOgene har i styremøte 4.juni pga nødvendig innsparingstiltak i foreningen, vedtatt å gjennomføre digitalt årsmøte den 21 januar. Styret har også vedtatt at av samme hensyn, så må dessverre fagdag 2025 går ut.

Leder Thore Wiig Andersen KM24

Mange gode vedtak på årets Kirkemøte (KM). Leders kommentar til saker som har vært tatt opp med delegater og til enkelte vedtak.

Leder Thore Wiig Andersen har vært tilstede for Fagforbundet teoLOgene under årets KM. Wiig Andersen holdt bla innlegg under samtale med kirkerådsdirektør, der tema var framtidsutfordringer for Dnk.

Thore Wiig Andersen, leder Fagforbundet teoLOgene

Påskehilsen fra leder 2024

Kjære fagforeningsvenner. Velsignet påske på forskudd. Når disse orda skrives, kikker jeg ut mitt vindu, søndag før palmesøndag. Det venter en solfyllt, kald, men klar sørlandsmorgen. Igjen står kirkens store høytid for døren, og med det vet jeg at det venter hektiske dager for mange av dere på jobb. Igjen skal dere formidle det viktigste håpsbudskapet som finnes, i hele Norge. Nettopp i påskebudskapet blir kjerna i vår kristne tro tydelig. Å følge påskens drama dag for dag er spennende. Selv håper jeg å få feiret gudstjeneste utover gjennom hele påska.

Leder og nestleder KM23

Innlegg:Hvilken rolle skal fagteologien ha i fremtidens kirke?

Fagforbundet teoLOgene skal være en fagforening for alle som jobber som prester i Norge. Det er blitt flere ulike veier til prestetjeneste og vi anerkjenner viktigheten av dette. Vi trenger et mangfold for å dekke bemanningsbehovet som følge av prestemangel. Mange av de som nå arbeider som prester uten en cand.theol grad bidrar med sin kompetanse og erfaring for at folkekirken skal bestå.

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Åpent brev til Bispemøtet om prosterollen og arbeidsgiveransvar ovenfor kvinner i prestetjeneste fremover.

Fagforbundet teoLOgene anerkjenner Bispemøtets uttalelse om om kvinners prestetjeneste i Den norske kirke (BM 59/20): «Den norske kirke har en forståelse av vårt læregrunnlag slik at kallet til tjenesten med Ord og sakrament gjelder både kvinner og menn.» (vedtakspunkt 1).

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Pressemelding Fagforbundet teoLOgene: Reforhandlet særavtale om beredskap

Pressemelding Fagforbundet teoLOgene. Reforhandlet beredskapsavtale. HTV for Fagforbundet i rDnk og leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen og nestleder Andreas Fosby har vært i forhandlinger med Kirkerådet angående ny beredskapsavtale. Forhandlingene foregikk over to dager; 8.januar og 2.februar på Kirkens hus. Fremforhandlet avtale trer i kraft fra 1.5.24.

Styret i teoLOgene 2024

Et flott jubileum med fagdag og årsmøte er over. Takk for alle bidrag og deltagelse!

Et fantastisk jubileum med god oppslutning er nå over. Vi ser tilbake på en særdeles hyggelig festkveld, fin messe, interessante bidrag og blikk på fagforeninga. Så ble det gjennomført et godt årsmøte som også er ved veis ende. Det ble gode debatter under bla generaldebatt. Tema som var oppe var blant annet beredskapsordningen og grunnkompensasjon og faglighet i prestetjenesten. Ellers ble Thore Wiig Andersen enstemmig gjenvalgt som leder for foreninga. Takk til alle som kom og alle som bidro. Nedenfor ligger vedtatte dokumenter; yrkespolitisk plattform 2024-2026.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Førjulshilsen 2023 fra leder Thore Wiig Andersen

Kjære medlemmer, kolleger og kamerater! Vi er midt i travel adventstid. Når dette skrives forbereder jeg selv gudstjeneste 2. søndag i advent her i Kristiansand. Jeg vet at tida de fleste av dere står i nå, er særdeles hektisk. Det er julevandringer, skolegudstjenester, juleandakter, forberedelser til høytidens gudstjenester foruten det ordinære løpet med bla begravelser og konfirmantundervisning for mange av dere. Dere gjør en enestående jobb og jeg håper arbeidsgiver gir uttrykk for dette til hver enkelt av dere i denne hektiske tiden.

Leder har etter oppfordring fra enstemmig valgkomite sagt seg villig til å stille seg til disposisjon for gjenvalg to år.

KUNNGJØRING/PRESSEMELDING FRA VALGKOMITEEN I FAGFORBUNDET TEOLOGENE ÅRSMØTET 2024

Leder i valgkomiteen Fagforbundet teoLOgene kunngjør herved at valgkomiteen enstemmig innstiller på gjenvalg for nåværende leder Thore Wiig Andersen til årsmøtet januar 2024.

Felles innlegg Fagforbundet teoLOgene og Creo:Sammen for økt fokus på annerkjennelse av faglighet i Dnk.

Det har over flere år vært debatt knyttet til manglende kirkelig rekruttering spesielt til de kirkefaglige stillingene med høyere utdanning. Det er en bekymring på tvers av de kirkefaglige profesjonene. Vi merker oss et sterkt press mot profesjonsutdanningene.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Påmelding fagdag og årsmøte teoLOgene 23 og 24 januar 2024. Program og saksdokument.

Påmelding til fagdag og årsmøte 23 og 24 januar 2024 . Nå nærmer det seg årsmøtet neste uke. Det er nå ikke mulighet å melde seg på middagen eller få hotell, men du kan melde deg på selve fagdagen og årsmøte innen 22.1.24 kl.12. Gudstjenesten 23. januar er åpen for alle, se sted program. Fagdag og årsmøte er årets høydepunkt for alle medlemmer hos oss. Fagforbundet teoLOgene markerer 25 års jubileum dette årsmøtet og det vil markeres på fagdagen.

Leder og nestleder KM23

Pressemelding Fagforbundet teoLOgene - Kirkemøte 2023.

Her er Fagforbundet teoLOgenes kommentarer etter Kirkemøte 2023:

Leder og nestleder KM23

Fagforbundet teoLOgene på Kirkemøte 2023

I går startet Kirkemøte 2023. Fagforbundet teoLOgene er på plass ved leder i Fagforbundet teoLOgene og HTV for Fagforbundet i rDnk Thore Wiig Andersen og nestleder i foreninga Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby. Leder og nestleder vil bla møte delegater og fremme foreningens syn på viktige saksområder.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Uttalelse til Kirkemøte 2023. Kjære Kirkemøte: Det er ikke for seint å snu i tide!

Fagforbundet teoLOgene har sett innstilling fra Kirkerådet til Kirkemøte, vedrørende kirkelig organisering. I likhet med mange andre kirkelige aktører som har talt tydelig den siste tiden, ber vi nå Kirkemøtet besinne seg og snu i tide. En må nå vise lederskap og avvise Kirkerådets innstilling.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Solidarisk mellomoppgjør i havn

Fagforbundet og de andre LO-forbundene i kirkelig sektor har forhandlet fram et lønnsløft for de ansatte. Resultatet er på linje med oppgjørene i offentlig sektor og sikrer en god lavlønnsprofil både i felles- og menighetsrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. 

Uttalelse over bispemøtets vedtak om beklagelse ovenfor mennesker med LHBT + identitet

En beklagelse for tidlig. Fagforbundet teoLOgene ønsker med dette å løfte fram noen problemstillinger knyttet til biskopenes ønske om å ta ansvar for den skammen, utfrysningen og urettferdige behandlingen kirkens ledelse har påført mennesker med LHBT + identitet. Selv om flere av biskopene i Den norske kirke har stått for positive holdninger for mennesker med LHBT + identitet, har andre nåværende biskoper enten tiet, eller direkte bidratt til å skape dype sår hos ansatte og medlemmer av Den norske kirke med LHBT+ identitet.

medlemskontakt og bemanning ved akutt situasjon medlemmer sommer 2023

Sommerferie står for døren. Vi vil ønske våre medlemmer en god sommer og orienterer her hvem medlemmene skal kontakte i teoLOgene sentralt, ved akutte behov i perioden 19 juni-13 august.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?