Til hovedinnhold

KUNNGJØRING/PRESSEMELDING FRA VALGKOMITEEN I FAGFORBUNDET TEOLOGENE ÅRSMØTET 2024

Leder har etter oppfordring fra enstemmig valgkomite sagt seg villig til å stille seg til disposisjon for gjenvalg to år.

Leder Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen (Foto: Gjøa Kristine Aanderaa)

Leder i valgkomiteen Fagforbundet teoLOgene kunngjør herved at valgkomiteen enstemmig innstiller på gjenvalg for nåværende leder Thore Wiig Andersen til årsmøtet januar 2024.

12.10.2023 av Fagforbundet teoLOgene
Sist oppdatert: 12.10.2023

Valgkomiteen velger å gå ut med en kunngjøring/pressemelding allerede nå på denne innstillingen, siden Wiig Andersen i utgangspunktet sa nei til gjenvalg før sommeren til valgkomiteen. Helhetlig innstilling vil komme etter hvert fra komiteen før årsmøtet.

Valgkomiteen har hatt utfordringer etter mye arbeid å finne egnede og villige lederkandidater til ledervervet og har denne uken kontaktet Wiig Andersen for om det er mulighet for at han likevel kan fortsette en periode i ledervervet. Dette for å ivareta ledelse av foreningen i en overgangsperiode på en valgperiode. Dette også for at foreningen, på en god måte, kan få tid til å finne en egnet kandidat til å ta over.

Wiig Andersen har etter denne henstillingen stillt seg til disposisjon hvis foreningen ønsker det, å stå i vervet i en valgperiode til. Han vil, hvis foreningen ønsker det, være motivert for videre innsats i en begrenset toårsperiode, slik situasjonen er.

Valgkomiteen er glad for at nåværende leder ønsker å bistå foreningen videre og innstiller enstemmig på at leder fortsetter en valgperiode til. Vi anbefaler årsmøtet å støtte denne innstillingen.

For spørsmål til innstillingen kontakt leder i valgkomiteen for Fagforbundet teoLOgene

Kristian Finn Risung.

Tlf.9700790

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?