Til hovedinnhold

Uttalelse over bispemøtets vedtak om beklagelse ovenfor mennesker med LHBT + identitet

En beklagelse for tidlig. Fagforbundet teoLOgene ønsker med dette å løfte fram noen problemstillinger knyttet til biskopenes ønske om å ta ansvar for den skammen, utfrysningen og urettferdige behandlingen kirkens ledelse har påført mennesker med LHBT + identitet. Selv om flere av biskopene i Den norske kirke har stått for positive holdninger for mennesker med LHBT + identitet, har andre nåværende biskoper enten tiet, eller direkte bidratt til å skape dype sår hos ansatte og medlemmer av Den norske kirke med LHBT+ identitet.

09.06.2023
Sist oppdatert: 09.06.2023

 

Fagforbundet teoLOgene er forundret over bispemøtets vedtak om å «invitere til en kveldsgudstjeneste i Oslo, der det fremsies en unnskyldning for den skade og smerte kirken har påført mennesker med lhbt+ identitet», ettersom det fremdeles er en aktiv politikk i Den norske kirke hvor en kan etterspørre samlivsform, selv om det kun er ett av bispedømmene i Den norske kirke som benytter seg av den muligheten. Muligheten for å etterspørre samlivsform skal opp på dagsorden på kirkemøtet i august, og fagforbundet teoLOgene håper at kirkens øverste organ går inn for å fjerne muligheten til å aktivt diskriminere jobbsøkere. Den norske kirke er også fremdeles i en slags kompromiss situasjon, ettersom kirkemøtet har vedtatt to syn på ekteskap, et syn som ekskluderer likekjønnet kjærlighet, og underordner mennesker med LHBT+ identitet sitt kjærlighetsforhold det heterofile par-forholdet, og et syn som likestiller kjærligheten mellom to voksne, uavhengig av kjønn eller kjønnsidentitet.

 

Fagforbundet teoLOgene ble etablert blant annet på bakgrunnen av den skammelige og svært lite hederlige behandlingen ansatte med LHBT+ identitet i kirken har fått. Våre medlemmer kan fortelle om dype sår, som fremdeles verker! Men på tross av dårlig behandling, har mange valgt å bli i tjenesten. For flere av våre medlemmer med LHBT + identitet som arbeider i Den norske kirke eller i tilknytning til Den norske kirke, oppleves bispemøtets vedtak og invitasjon som provoserende og vi mener tiltaket kommer for tidlig i en mulig forsoningsprosess.

 

Vi etterspør en større bredde i biskopenes arbeid, forankret i mennesker med LHBT+ identitet sine egne erfaringer. Hvor er de kirkelige ansatte med LHBT+ identitet sin stemme i forsoningsarbeidet fremover? Det er fint med involvering av Den norske kirkes LHBT-utvalg, men hvor er den store bredden? Et arbeid mot forsoning bør ledes i større grad av mennesker med LHBT + identitet, slik at de som bærer med seg sårene fra kirkeledelsen behandling kan få større eierskap og påvirkningskraft i arbeidet videre.

 

I FAFO-rapporten fra 2020 «Å være en sak» viser undersøkelsen som er gjennomført blant kirkelige ansatte, at hver femte respondent med LHBT + identitet har opplevd direkte diskriminering. Det er skammelig og høyst uverdige arbeidsforhold. Fagforbundet teoLOgene mener at det er på tide at biskopene i Den norske kirke, og kirkens valgte ledelse, slutter å behandle kirkelige medarbeidere og medlemmer av Den norske kirke med LHBT + identitet som en sak.

 

Kan biskopene heller vurdere å møte ansatte med LHBT+ identitet ansikt til ansikt, lytte til deres historier, og gi en uforbeholden beklagelse til hver enkelt? Dette må skje etter at Den norske kirke slutter å diskriminere prester med LHBT+ identitet i ansettelsesprosesser, og anerkjenner skeives kjærlighet som like mye verdt som heterofil kjærlighet. Så lenge Den norske kirkes «to syn» kompromiss blir stående, blir en invitasjon til en kveldsgudstjeneste i Oslo, med en unnskyldning, et spill for galleriet, tamt og feigt.

 

Fagforbundet teoLOgene

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?