Nyheter

Lønnsoppgjøret for private barnehager (PBL) i gang igjen

Etter en pause er forhandlingene mellom arbeidstaker­organisasjonene og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i gang igjen i dag.

Enighet med Virke om oppgjøret i helse, utdanning og kultur

Fagforbundet forhandler syv overenskomster i helse, utdanning og kultur (HUK). - Vi er fornøyd med et resultat lik det som er oppnådd i sammenlignbare områder, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Tariffavtale på plass i to barnehager!

Etter litt over en ukes streik kan barnehageansatte gå tilbake på jobb, nå med tariffavtale. Fagforbundet har faktisk fått på plass tariffavtale i to barnehager i Sandefjord.

Resultat i oppgjøret iforPBL

Partene i tariffoppgjøret for PBL, Private barnehager landsforbund, kom til enighet om en ny tariffavtale onsdag 29.8.18.

Lønnsoppgjøret for private barnehager er i gang

Tirsdag 28. august møtes PBL og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til forhandlinger om PBLs hoved- og hovedtariffavtale.

Enighet for energiavtale 1 i KS Bedrift

Lønnsoppgjøret for de ansatte i energiavtale1 i KS Bedrift kom i havn natt til 30 mai.

Unngikk konflikt i Den Norske Opera & Ballett

Partene kom fram til en forhandlingsløsning. Det gis et generelt tillegg på kr 15.253,- med virkning fra 1. mai 2018. Partene skal vurdere lønnspolitikk og lønnsutvikling i perioden.

Unngikk streik i staten

Partene i statsoppgjøret aksepterte torsdag formiddag en skisse fra Riksmekleren. Dermed er streik avverget i staten.

Fagforbundets medlemmer sa et rungende ja til ny pensjonsordning

Resultatet er klart: 91 prosent av medlemmene som stemte, sa ja til den nye pensjonsordninga.

Tariff: Halvveis til mål

Hadde tarifforhandlinger vært en sport ville Fagforbundet spilt i eliteserien. Mette Nord hadde vært stjernespiss, og leder av forhandlingsenheten, Tone Faugli, ville vært oppmann, banemester og trener.

Fortsatt mekling i staten (frifagbevegelse.no)

Partene i lønnsoppgjøret i staten sitter fortsatt hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt.

Barnehagestreiken er over - tariffavtalen videreføres

Barnehageansatte på Inderøy i Trøndelag som har streiket i nesten seks uker, kan nå gå tilbake på jobben. Tariffavtalen er sikret.

Massiv støtte og ros til streikende barnehageansatte

Femte uka inn i streiken for tariffavtale i Elvebakken barnehage, ble det avholdt ny fanemarkering. 24 faner fra ulike forbund sto tett i tett foran teltet - det hjelper godt på motivasjonen til de streikende!

Godt oppgjør for KS Bedrift

Lønnsoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter i KS kom i havn i natt. Det ble et generelt tillegg på 9.800 kroner.

KS Bedrift: Forhandlingene i gang

Forhandlingene startet opp for de konkurranseutsatte bedrifter i KS i dag klokka 12. Det er satt av tid til forhandlinger i dag og i morgen.

Tariffoppgjøret: Helgetillegg for brannfolk

I forbindelse med lønnsoppgjøret i kommunene har Fagforbundet fått spørsmål om hvorfor ikke økt helgetillegg gis til alle som jobber i helgene. De som har arbeidstiden sin regulert av sentrale særavtaler, altså de som jobber i brann- og redningstjenesten og de som er omfattet av turavtalen, har ikke fått denne økningen.

Enighet i kommuneoppgjøret

Lønnsoppgjøret for kommuneansatte kom i mål ti minutter før fristen. – Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord.

Oppgjøret for kino, apotek og boligbyggelag i havn

Ved hovedoppgjøret 2018 har det på Virkes områder i store trekk blitt enighet om en avtale som tilsvarer LO/NHO-oppgjøret.

Fagforbundet sa ja til bussbransjeavtalen

63 prosent av Fagforbundets medlemmer stemte ja til bussbransjeavtalen mellom LO Stat/Nettbuss og Spekter.

Forhandler videre i KS

LO Kommune mottok i dag tilbudet fra KS i tariffforhandlingene for kommuneansatte.