Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret for NHO 453

Forhandlingsdelegasjonen fra Fagforbundet og FO. f.v.: Morten Danielsen (tillitsvalgt, Frelsesarmeen), Anders Helgesen (FO), Arild Ræder Norberg (tillitsvalgt Blindeforbundet), Stian Bryde-Erichsen (Fagforbundet), Arne Løseth (Fagforbundet), Ole Henrik Kråkenes (FO), Per Egil Johansen (Fagforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Kai Nygård (Fagforbundet) og Stein Gunnar Knutsen (Tillitsvalgt Human Care Ung AS).

Forhandlingsdelegasjonen fra Fagforbundet og FO. f.v.: Morten Danielsen (tillitsvalgt, Frelsesarmeen), Anders Helgesen (FO), Arild Ræder Norberg (tillitsvalgt Blindeforbundet), Stian Bryde-Erichsen (Fagforbundet), Arne Løseth (Fagforbundet), Ole Henrik Kråkenes (FO), Per Egil Johansen (Fagforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Kai Nygård (Fagforbundet) og Stein Gunnar Knutsen (Tillitsvalgt Human Care Ung AS). (Foto: Ingvild Hunsrød / Fagforbundet)

Generelt tillegg på minimum kroner 7800, en ny lønnstabell som på sikt gir likebehandling for flere ansatte og et løft av minstelønnssatsene for mange, er noen av resultatene fra meklinga i NHO 453. Avtalen gjelder ansatte i blant annet behandlingsinstitusjoner innen barnevern, omsorg og ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, Bymisjonen, Blindeforbundet og Aurora kino.

02.02.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 02.02.2023

Meklinga kom i mål på morgenkvisten 2. februar, etter å ha meklet i to dager og en natt.

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Resultatet oppsummert:

  • Alle får et generelt tillegg på minimum kr 7800,- gjeldende fra 1. mai 2022
  • Ny lønnstabell for flere ansatte som vil gi likebehandling av erfaring og utdanning
  • Ubekvemstilleggene på avtalen er økt med kr 10,-

Arbeid for å etablere en ny avtale, NHO 454

– Vi har kommet et steg på veien mot å likebehandle lønnsmessig de som har tilsvarende utdanning og oppgaver som i andre områder, sier Anne Green Nilsen. – Vi har også fått til en økning av ubekvemstilleggene for denne gruppen som skal skje etappevis, sier hun. Mange har fått en god uttelling, men det gjenstår arbeid, slår hun fast.

Det skal i tariffperioden arbeides for å etablere en ny avtale (454) for virksomheter med hovedaktivitet innen sosiale tjenester, herunder bo- og omsorgstilbud innen barnevern, rus, psykisk helse, for mennesker med funksjonsnedsettelse samt botilbud for eldre. Partenes målsetning er at arbeidet skal være avsluttet innen 30. april 2024.

Resultatet skal ut til uravstemming, så er det lokale forhandlinger.

Last ned tariffplakat og les flere detaljer i protokollen

Tariffplakat (for alle bortsett fra kino)

Tariffplakat for Aurora kino

Protokoll

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?