Nyheter

Spekter: Teateroverenskomsten er ferdigforhandlet

Alle trinn på A-lønnsregulativet økes med 14.900 kr. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2018.

Tariff Oslo kommune 2018: KAH overleverte sitt andre kravdokument

Hovedtarifforhandlingene mellom partene i Oslo kommune fortsetter. I dag kl. 13.30 overleverte Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), som Fagforbundet er en del av, sine krav i andre runde av forhandlingene.

Fagforbundets medlemmer i Elvebakken barnehage på Inderøy er i streik

De ansatte streiker for tariffavtale og for å få samme lønns- og arbeidsvilkår som de som jobber i kommunale barnehager. Eier avviser kravet med begrunnelsen at barnehagen ikke har råd til tariffavtale.

Oppstart samordna oppgjør Virke 2018

Det samordna oppgjøret i Virke starter i dag, 13. april, med kravoverlevering.

Tariffoppgjøret i Oslo kommune er i gang

Forhandlingssammenslutningen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet Oslo er del av, leverte i dag klokka 14, sine første krav i tariffoppgjøret 2018 til Oslo kommune.

Tariffoppgjøret skal speile helheten i kommunene

– Forbunda i LO Kommune speiler hele kommunesektoren, og Fagforbundet som det største forbundet er et forbund for profesjoner, ikke et profesjonsforbund, derfor må vi ivareta helheten når vi fremmer krav.

Spekter-forhandlingene er i gang

Tirsdag 10. april klokka 10.00 starter årets lønnsoppgjør for over 50.000 LO-organiserte i Spekter-området.

Utsatt mekling - Nettbuss

Meklingen med Spekter om Fagforbundets medlemmer i Nettbuss er utsatt. Ny meklingsfrist er tirsdag 10. april kl 24.00. Det betyr også at en eventuell streik ikke iverksettes før arbeidstidens begynnelse onsdag 11. april.

Kan bli buss-streik fra mandag 9. april

Hvis det ikke blir enighet i oppgjøret mellom LO Stat og Spekter innen 8. april, blir det streik blant ansatte i Nettbuss fra mandags morgen.

Kan bli storstreik fra søndag 8. april

Plassfratredelse ble meldt NHO i dag, 3. april klokka 13.00. Det betyr at LO og YS har offentliggjort hvilke bedrifter som blir berørt av en mulig streik. Rundt 36.000 ansatte, 650 fra Fagforbundet, streiker dersom det ikke blir enighet innen fristen.

Startskudd for tariff­oppgjørene 2018

Årets tariffoppgjør sparkes i gang i dag. LO og NHO møtes for å overlevere krav. Forhandlingene skal være ferdig 22. mars.

Enighet om hovedavtale for kommune­sektoren

Kommunenes arbeids­giver­forening, KS og arbeids­taker­organisasjonene er enig om å videreføre dagens hoved­avtale. Samtidig fikk Fagforbundet løftet flere viktige saker, blant annet vil forbundet ha en slutt på at ansatte blir meldt ut av tariffesta forsikringer ved en streik.

Fagforbundet forbereder seg til hovedoppgjøret 2018

LO-rådgiver Jonas Bals mener vi er i ferd med å miste førstelinjeforsvaret i arbeidslivet når organisasjonsgraden synker.

Hoved­avtale­forhandlinger i kommune­sektoren har startet

Hver gang Fagforbundet forhandler om lønn og rettigheter for deg, er det regler for hvordan det skal gjøres. Disse reglene bestemmes i en hovedavtale. Men den må partene også bli enige om. Det skjer i disse dager.

I mål med avtale med Uloba

Forhandlingene mellom Fagforbundet og Uloba for personlige assistenter og funksjonsassistenter er ferdig.

Tariffoppgjøret for tannhelsesekretærer i havn

Fagforbundet har forhandlet fram lønnsregulering for annet avtaleår vedrørende Mønsteravtale for tannhelsesekretærer med Hovedorganisasjonen Virke og Den Norske Tannlegeforening (NTF).

Enighet i mellomoppgjøret for kirka

Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - for ansatte i bispedømmene og kirkerådet.

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i KA

Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Enighet i helse-utdanning-kultur-oppgjøret

Fagforbundet har kommet til enighet i oppgjøret med Virke helse, utdanning og kultur (HUK), og er fornøyde med et resultat på linje med kommunal og statlig sektor, samt Spekter Helse.

Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om nye tariffavtaler. Pensjonsstriden er løst og de ansatte får etterbetalt lønnstillegg for 2016 og 2017.