Til hovedinnhold

Ny hovedavtale i staten

Egil André Aas, leder i LO Stat, under forhandlingen om ny hovedavtale, desember 2022.

Egil André Aas, leder i LO Stat, under forhandlingen om ny hovedavtale, desember 2022. (Foto: Kristian Brustad, LO stat)

LO stat har forhandlet fram en ny hovedavtale for staten. Den nye avtalen styrker mulighetene medbestemmelse for tillitsvalgte og ansatte.

19.12.2022 av Kristian Brustad, LO stat
Sist oppdatert: 20.12.2022

Styrket medbestemmelse

Statlige virksomheter er i hyppige omstillingsprosesser. LO Stat gikk inn i forhandlingene med krav om tydeliggjøring og styrking av medbestemmelsene.

- Hovedavtalen legger nå til rette for at viktige beslutninger om organisering av statlige virksomheter i større grad tas nærmest mulig de som blir mest berørt, sier Egil André Aas.

Alle må være enige

Forhandlinger om hovedavtalen er langt fra det samme som et lønnsoppgjør. Mens et lønnsoppgjør havner hos riksmekleren ved uenighet, og streikespøkelset ligger i bakgrunnen, er forhandlinger om hovedavtalen avhengig av enighet fra alle hovedsammenslutningene og staten.

Dette er også årsaken til at hovedavtalen i staten er ikke blitt forandret siden 2016. Den gang kun med noen få tekstendringer. Samsfunnsutviklingen endres raskt, og hovedavtalen hadde store behov for oppdateringer. Nå er store deler av avtalen modernisert.

Arbeidslivets grunnlov

Hovedavtalen regulere hvordan arbeidsgivere og tillitsvalgte skal samhandle, og er en del av kjernen i den norske modellen. Medbestemmelse og et godt partssamarbeid i de enkelte virksomhetene danner samtidig et bedre faglig grunnlag for styring av statlig sektor.

- Nærhet til beslutninger, både for ansatte og brukere, er avgjørende for både kvalitet og tillit. Medbestemmelse skal bidra til økt kvalitet i oppgavene, god tillitsbasert ledelse og et godt forhold til innbyggerne, poengterer Egil André Aas.

Du finner den nye hovedavtalen på våre tariffsider eller i avtaledatabasen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?