Til hovedinnhold

Splitter ny tariffavtale for ansatte i Tian Helse 

Fornøyd med å unngå streik: Anne Green Nilsen, her fra mekling i PBL tidligere i høst.

Fornøyd med å unngå streik: Anne Green Nilsen, her fra mekling i PBL tidligere i høst. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Det måtte en mekling til, men til slutt fikk de ansatte i Tian Helse tariffavtalen på plass. - Nå har vi fått på plass en tariffavtale som sikrer våre medlemmer lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med offentlig sektor, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.   

11.01.2023 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 25.01.2023

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter møtte Delta og Fagforbundet til mekling for å få på plass en helt ny tariffavtale for Tian Helse as. Natt til 10. januar kom partene fram til et anbefalt resultat. 

- Jeg er lettet over at vi unngikk streik. Nå har vi fått på plass en tariffavtale som sikrer våre medlemmer lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med offentlig sektor, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.   

Tian Helse er en forholdsvis ny virksomhet, etablert i 2019. Bedriften har virksomheter innen et forholdsvis bredt spekter av helse- og omsorgstjenester. Det er ca. 100 ansatte i Tian helse.  

Krevende turnus 

– Det har vært ulike utfordringer i de ulike virksomhetene. Det var særlig vanskelig å finne fram til en god avtale for langvakter, forteller hun.  

Noen av de mest sårbare brukerne kan ha nytte av en annerledes organisering av arbeidet. Det er viktig for å kunne gi et best mulig tilbud. 

– Dette er et resultat som vi kan anbefale overfor medlemmene. Til tross for at vi nå er i 2023, så var dette en del av hovedoppgjøret 2022, forteller hun.  

Lønn på nivå med ramma for oppgjøret 

De ansatte i Tian Helse fikk et generelt tillegg på 17 000.- til alle fra 1.4. 2022.  Det er på linje med ramma for fjorårets oppgjør som var på 3,8 prosent. I avtalen ble man også enige med arbeidsgiver om et minstelønnsnivå på linje med offentlig sektor. Det er en belastning å bo og jobbe på en institusjon i en sammenhengende periode. Derfor for de som jobber slik et medlevertillegg. Det er satt til 77.200.- kroner i året fra samme tidspunkt.  

Bedre pensjonsordning 

Partene ble enige om en bedre pensjonsordning. Den skal riktig nok ikke iverksettes før våren 2026, men vil gi et markant løft i pensjonssparingen. Det ble enighet om en pensjonsordning hvor innskuddet skal være 7 prosent inntil 7,1 G og 12 prosent mellom 7,1 og 12 G. Det innebærer at arbeidsgivers andel av pensjonssparingen øker fra 2 til 5 prosent.  

Den nye tariffavtalen inneholder også bestemmelser som gir medlemmene økt innflytelse på arbeidstid og turnus og som sikrer arbeidstakerne medbestemmelse på arbeidstidsordningen.  

Den nye tariffavtalen gir også bedring i sykelønnsordningene og økt helgetillegg fra 53.- koner timen til 56.- kroner timen. Resultatet skal til uravstemning med frist 27. 1.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?