Til hovedinnhold

Splitter ny tariffavtale for ansatte i Tian Helse

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter møtte Delta og Fagforbundet til mekling for å få på plass en helt ny tariffavtale for Tian Helse as. Natt til 10. januar kom partene fram til et anbefalt resultat.

10.01.2023 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 25.01.2023

- Jeg er lettet over at vi unngikk streik. Nå har vi fått på plass en tariffavtale som sikrer våre medlemmer lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med offentlig sektor, sier Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta og Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.  

Dette er hovedelementene i meklingsresultatet: 

  • Det gis et generelt tillegg på 17 000,- til alle fra 1.4. 2022. 
  • Minstelønnsnivå på linje med offentlig sektor.
  • Medlevertillegget settes til 77.200,- fra samme tidspunkt.
  • Enighet om å forbedre pensjonsordningen fra dagens 5 prosent til å være 7 prosent inntil 7,1 G. Ordningen skal gjelde fra 1.4.2026. 12 prosent mellom 7,1 og 12 G blir som i dag. 
  • Avtale om arbeidstid og turnus som sikrer arbeidstakerne medbestemmelse på
  • Bedring i sykelønnsordningene

Oppgjøret skal ut til uravstemning blant medlemmene, med frist 27. januar.

Om Tian helse 

  • Tian helse inngår i konsernet Tian Holding AS.  
  • Tian helse ble etablert 1.10.2019 og leverer private helse- og omsorgstjenester på oppdrag fra det offentlige. 
  • Tian Helse har virksomheter i Senja kommune, på Løten i innlandet og i Oslo. Det er ca. 100 ansatte i Tian helse. 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?