Nyheter

Fortsatt mekling i staten (frifagbevegelse.no)

Partene i lønnsoppgjøret i staten sitter fortsatt hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt.

24.05.2018

Barnehagestreiken er over - tariffavtalen videreføres

Barnehageansatte på Inderøy i Trøndelag som har streiket i nesten seks uker, kan nå gå tilbake på jobben. Tariffavtalen er sikret.

22.05.2018

Massiv støtte og ros til streikende barnehageansatte

Femte uka inn i streiken for tariffavtale i Elvebakken barnehage, ble det avholdt ny fanemarkering. 24 faner fra ulike forbund sto tett i tett foran teltet - det hjelper godt på motivasjonen til de streikende!

18.05.2018

Godt oppgjør for KS Bedrift

Lønnsoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter i KS kom i havn i natt. Det ble et generelt tillegg på 9.800 kroner.

09.05.2018

KS Bedrift: Forhandlingene i gang

Forhandlingene startet opp for de konkurranseutsatte bedrifter i KS i dag klokka 12. Det er satt av tid til forhandlinger i dag og i morgen.

08.05.2018

Tariffoppgjøret: Helgetillegg for brannfolk

I forbindelse med lønnsoppgjøret i kommunene har Fagforbundet fått spørsmål om hvorfor ikke økt helgetillegg gis til alle som jobber i helgene. De som har arbeidstiden sin regulert av sentrale særavtaler, altså de som jobber i brann- og redningstjenesten og de som er omfattet av turavtalen, har ikke fått denne økningen.

02.05.2018

Enighet i kommuneoppgjøret

Lønnsoppgjøret for kommuneansatte kom i mål ti minutter før fristen. – Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord.

30.04.2018

Oppgjøret for kino, apotek og boligbyggelag i havn

Ved hovedoppgjøret 2018 har det på Virkes områder i store trekk blitt enighet om en avtale som tilsvarer LO/NHO-oppgjøret.

27.04.2018

Fagforbundet sa ja til bussbransjeavtalen

63 prosent av Fagforbundets medlemmer stemte ja til bussbransjeavtalen mellom LO Stat/Nettbuss og Spekter.

27.04.2018

Forhandler videre i KS

LO Kommune mottok i dag tilbudet fra KS i tariffforhandlingene for kommuneansatte.

25.04.2018

Spekter: Teateroverenskomsten er ferdigforhandlet

Alle trinn på A-lønnsregulativet økes med 14.900 kr. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2018.

18.04.2018

Tariff Oslo kommune 2018: KAH overleverte sitt andre kravdokument

Hovedtarifforhandlingene mellom partene i Oslo kommune fortsetter. I dag kl. 13.30 overleverte Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), som Fagforbundet er en del av, sine krav i andre runde av forhandlingene.

18.04.2018

Fagforbundets medlemmer i Elvebakken barnehage på Inderøy er i streik

De ansatte streiker for tariffavtale og for å få samme lønns- og arbeidsvilkår som de som jobber i kommunale barnehager. Eier avviser kravet med begrunnelsen at barnehagen ikke har råd til tariffavtale.

16.04.2018

Oppstart samordna oppgjør Virke 2018

Det samordna oppgjøret i Virke starter i dag, 13. april, med kravoverlevering.

13.04.2018

Tariffoppgjøret i Oslo kommune er i gang

Forhandlingssammenslutningen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet Oslo er del av, leverte i dag klokka 14, sine første krav i tariffoppgjøret 2018 til Oslo kommune.

11.04.2018

Tariffoppgjøret skal speile helheten i kommunene

– Forbunda i LO Kommune speiler hele kommunesektoren, og Fagforbundet som det største forbundet er et forbund for profesjoner, ikke et profesjonsforbund, derfor må vi ivareta helheten når vi fremmer krav.

10.04.2018

Spekter-forhandlingene er i gang

Tirsdag 10. april klokka 10.00 starter årets lønnsoppgjør for over 50.000 LO-organiserte i Spekter-området.

10.04.2018

Utsatt mekling - Nettbuss

Meklingen med Spekter om Fagforbundets medlemmer i Nettbuss er utsatt. Ny meklingsfrist er tirsdag 10. april kl 24.00. Det betyr også at en eventuell streik ikke iverksettes før arbeidstidens begynnelse onsdag 11. april.

08.04.2018

Kan bli buss-streik fra mandag 9. april

Hvis det ikke blir enighet i oppgjøret mellom LO Stat og Spekter innen 8. april, blir det streik blant ansatte i Nettbuss fra mandags morgen.

04.04.2018

Kan bli storstreik fra søndag 8. april

Plassfratredelse ble meldt NHO i dag, 3. april klokka 13.00. Det betyr at LO og YS har offentliggjort hvilke bedrifter som blir berørt av en mulig streik. Rundt 36.000 ansatte, 650 fra Fagforbundet, streiker dersom det ikke blir enighet innen fristen.

03.04.2018