Nyheter

Enighet i lønnsforhandlingene for ansatte i FUS-barnehager

Fagforbundet kom til enighet med FUS torsdag 1. juni i mellomoppgjøret 2017. Forhandlingsdelegasjon er fornøyd med resultatet som er innenfor samme ramme som i kommunal sektor.

Akasia-streiken trappes opp

Mandag 29. mai går 76 nye ansatte ut i streik for pensjonene sine, og da er til sammen 357 ansatte i streik.

Enighet i lønns­oppgjøret for private barnehager (PBL)

Fagforbundet kom til enighet med PBL tirsdag 23.mai, og er fornøyde med et resultat innenfor samme ramme som i kommunal sektor.

Lønnsforhandlinger for ansatte i PBL-området

Tirsdag 23. mai skal Fagforbundet sammen med Utdanningsforbundet og Delta prøve å komme til enighet med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i årets mellomoppgjør.

Fortsatt streik i Akasia

– Vi tar ut ansatte i en barnehage i Rogaland. Nå strammes grepet fra vår side, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet til NRK.

Kraftfull streike­markering

Om lag 300 personer markerte sin motstand mot ny pensjonsordning i en fanemarkering i forbindelse med Akasia-streiken i Bergen onsdag.

Akasiastreiken trappet opp

Streiken blant Akasia-ansatte i Bergen ble trappet opp onsdag 10. mai. De ansatte streiker først og fremst for en anstendig pensjon.

Fanemarkering i Bergen onsdag

LO Bergen og Omland mobiliserer til fanemarkering for de streikende i kirkekonsernet Akasia. Støtt streiken ved å møte opp klokka 12.00 onsdag 10. mai på Vestre Strømkaien.

Streiker for pensjon i Akasia

Meklingen om tariffavtale for de ansatte i kirkekonsernet Akasia førte ikke fram. Nå er 234 ansatte i Akasias barnehager og andre virksomheter i Bergen i streik for en anstendig og trygg pensjon.

Enighet i konkurranse­utsatte bedrifter

Partene i mellom­oppgjøret for de ansatte i konkurranse­utsatte bedrifter i KS kom til enighet torsdag 4. mai. Oppgjøret omfatter ca. 1200 medlemmer.

Ny kamp om hybridpensjon i kirken

Fagforbundet og Akasia møtes hos meklingsmannen. Pensjon er hovedstridsspørsmålet. - Jeg kan ikke forstå at ikke de ansatte i Akasia skal få de samme rettighetene som de andre ansatte i kirkelig sektor, sier nestleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen.

Enighet i sykehusoppgjøret

Fagforbundet og Spekter ble 2. mai enige om å gi 4000 kroner i generelt tillegg i mellomoppgjøret for de sykehusansatte. – Vi er fornøyd med at medlemmene våre blir sikret samme kjøpekraft som øvrige grupper, sier forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen.

Lønnsoppgjøret i sykehus i gang

Fagforbundet og LO Stat møter Spekter til forhandlinger for de ansatte i sykehusene i dag, 2. mai. Forhandlingene omfatter omlag 22 000 medlemmer i Fagforbundet.

Enighet i statsoppgjøret

Det er oppnådd enighet mellom partene i tariffoppgjøret i staten. Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt.

Nytt gjennom­slag for hybrid­pensjon

- Vi ser på det som en seier at flere arbeids­giver­organisasjoner omfavner hybrid­pensjon, sier forhandlingsleder Mette Henriksen Aas i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene. Se lønnstabellene som gjelder fra 1. juli 2017.

Mellomoppgjøret krever orden i sysakene

Mellomoppgjøret 2017 er i gang, det samme er forberedelsene i konfliktberedskap for alle de aktuelle tariffområdene. – Det er viktig å huske at tariff omfatter så mange flere enn de tradisjonelle arbeidsgiverne, sier Tone Faugli, leder av Fagforbundets forhandlingsenhet og Grethe Sørensen, leder av konfliktberedskapsgruppa.

Lønnsoppgjøret i kommunene

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. LO Kommune forhandler på vegne av ca. 200 000 medlemmer i det sentrale oppgjøret.

Enige om framdrift i Spekter-oppgjøret

Partene i lønnsoppgjøret for virksomheter i avtaleområdene i Spekter har blitt enige om videre framdrift i disse oppgjørene.

Fare for streik blant ansatte i Akasia

Fagforbundet har i dag levert plassfratredelse for totalt 94 medlemmer i Akasia, hvorav de fleste er barnehageansatte. Det er uenighet om de ansattes pensjon som kan utløse en streik om ikke mekling fører til enighet 4. mai.