Til hovedinnhold

Sikret god pensjonsordning for alle ansatte i Norlandia-barnehagene

Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har forhandlet fram en trygg og god pensjonsordning, som blant annet innebærer livsvarig AFP allerede fra nyttår.

19.12.2022 av André Haugen
Sist oppdatert: 20.12.2022

Fra 1. januar 2023 får alle de ansatte i Norlandia-barnehagene en hybridpensjon og livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen.

En rettferdig ordning

– Vi er fornøyd med at arbeidsgiver kom oss i møte, og at vi har fått på plass en god pensjonsordning for våre medlemmer. Dette er et viktig steg på veien mot en lik ordning i hele barnehagesektoren, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Det er en rettferdig ordning som nå er framforhandlet, som er lik for både kvinner og menn, og som varer livet ut. Nå får alle i Norlandia-barnehagene det. I tillegg får mange en bedre uføre- og etterlattepensjon enn tidligere.

Arbeidsgiver betaler mer framover

Avtalen innebærer at det settes av 7 prosent av lønna til tjenestepensjon, som er lovens maksimumssats. I første omgang betales 4 prosent av arbeidsgiver og 3 prosent av de ansatte. Fra 1. august 2023 reduseres de ansattes andel til 2,5 prosent, og til 2 prosent fra 1. januar 2025 – forutsatt at det da er etablert en bransjenorm på dette nivået. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende.

I dag er Norlandias barnehager organisert i ulike tariffområder, men disse vil samles under Spekter fra 1. januar 2023. Det gjelder også de barnehagene som i dag er omfattet av overenskomsten i PBL.

Det er også avtalt at det skal være kompensasjonsordninger for de som nå berøres av flyttingen fra et tariffområde til et annet.

Fagforbundet har forhandlet sammen med Utdanningsforbundet og Delta, og har stilt samme krav overfor arbeidsgiver.

Les protokollen i avtaledatabasen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?