Til hovedinnhold

Ny veileder skal sikre ansatte kompetanseutvikling

Ny veileder i KS skal sikre ansatte kompetanseutvikling.

Ny veileder i KS skal sikre ansatte kompetanseutvikling. (Foto: skjermdump)

Partene i KS laget en veileder som skal sikre kompetanseutvikling lokalt. - Ta den i bruk, den er nyttig for lokale drøftinger, sier leder i LO Kommune og Fagforbundets forhandlingsenhet, Pål Skarsbak.

15.12.2022 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 24.10.2023

Under hovedtariffoppgjøret i 2020 ble partene i KS enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som blant annet skulle utforske, drøfte og vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling. Resultatet av dette arbeidet foreligger nå i heftet, «Veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling».  

– Vi har fått et verktøy som kan bidra til å sikre de ansatte kompetanseutviklingen de har rett til. Kompetanse har stor betydning for ansatte, kommunen og samfunnet, sier daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak. 

Mette Nord og Pål Skarsbak under forhandlingsoppstart for KS, LO Kommune
Mette Nord og Pål Skarsbak under forhandlingsoppstart for KS. (Foto: Birgit Dannenberg)

Han forteller at at mange kommuner jobber godt med kompetanseutvikling for de ansatte. Nå er det viktig at både ledere, tillitsvalgte og medlemmer tar denne veilederen i bruk.  

Mange er flinke, men ikke alle 

– Mange kommuner arbeider godt med å sikre at alle ansatte får mulighet til å ta del i viktig kompetanseutvikling, men slik er det ikke alle steder. I noen kommuner går dette arbeidet tungt. Veilederen kan bidra til å løfte fram det viktige arbeidet med kompetanseutvikling i kommunene, sier Pål Skarsbak.  

Dette inneholder veilederen 

  • Den viser hvor viktig gode lokale prosesser og godt partssamarbeid er for å lykkes med nødvendig endring og omstilling. 
  • Veilederen går gjennom partenes roller, ansvar og forventninger, jamfør Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 3 pkt. 3.3. 
  • Den synliggjør hvorfor det er viktig å jobbe for en lærings- og innovasjonskultur gjennom prosessbeskrivelse og refleksjonsspørsmål. 
  • Veilederen viser hvordan ulike bestemmelser i hovedavtalen og hovedtariffavtalen kan støtte opp under det lokale kompetansearbeidet og bidra til at virksomhetene når sine mål om bærekraftige tjenester. 

Nyttig i lokale drøftinger 

– Veilederen inneholder faktabasert viten og konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres. Men, den har også konkrete tema egnet for refleksjon og ettertanke. Jeg mener listene med tema for refleksjon like gjerne kan leses som lister over tema det er relevant å ta opp med arbeidsgiver i partssammensatte fora lokalt. Dersom partene lokalt greier å etablere en felles faglig plattform for dette arbeidet, har vi kommet langt, sier Pål Skarsbak.  

Kompetanseveileder forside
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?