Til hovedinnhold

Hele Virke HUK oppgjøret er ferdigforhandlet

Ferdig resultat blant annet for ansatte i ideelle barnehager.

Ferdig resultat blant annet for ansatte i ideelle barnehager. (Foto: Birgit Dannenberg)

Mandag 14. november ble det avholdt forhandlinger om de gjenstående avtalene i Virke HUK-oppgjøret. Det er snakk om avtaler som har lønnsstruktur lignende kommunal sektor. Resultatet er langt på vei likelydende med resultatet for kommunalt ansatte.

15.11.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 17.11.2022

HUK-området i Virke består av syv tariffavtaler (overenskomster) innen helse, utdanning og kultur, som forhandles samtidig.

Avtalene fordeler seg etter hvilket avtaleområde de er like når det kommer til lønn og arbeidsvilkår. 

Avtaler med en lønnsstruktur lik kommunal sektor (KS): 

Du finner mer informasjon om resultatet, samt protokoll fra forhandlingene under de forskjellige tariffsidene. 

HUK-området består også av avtaler med en lønnstruktur lik statlig sektor, samt en avtale for spesialishelsetjenesten:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?