Nyheter

Fanemarkering – Vi krever lik lønn for likt arbeid

Mandag 15. februar kl. 12.00 er det fanemarkering utenfor kontorene til NHO på Majorstua. Vi støtter de streikende som kjemper for lik lønn for likt arbeid.

11.02.2021

Gratulerer med helsesekretærdagen!

Den 1. februar markerer vi helsesekretærdagen. Vi i Fagforbundet er stolte av hver eneste en av dere.

01.02.2021

Den borgerlig regjeringen angriper streikeretten

Det er et brutalt angrep på streikeretten som er uakseptabelt for våre medlemmer.

30.01.2021

Profitt på bekostningen av ansattes lønnsvilkår? 

Fagforbundet streiker for at våre medlemmer skal ha lik lønn for likt arbeid, uavhengig av hvem som eier arbeidsplassen deres.

22.01.2021

- Jeg skal ta vaksinen og oppfordrer deg til å gjøre det samme

Fagforbundet anbefaler sine medlemmer å ta vaksinen mot covid-19. Massevaksinering er starten på slutten av pandemien. Bli med på laget og ta vaksinen.

22.01.2021

Yrkesprofil

Jannicke Kirkelund (31) er demenskoordinator og jobber i enhet for hjemmetjenester i bydel Alna

07.01.2021

Månedens yrkesprofil

Fagforeningen består av mange yrkesgrupper med forskjellige oppgaver, i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo er alle like viktig.

15.12.2020

Fem dager, fem gratis webinarer

Fagforbundet Oslo inviterer alle medlemmer til fagforbundsuka fra 23. november til og med 27. november. Fem dager, fem gratis webinarer. Her har du oversikten.

19.11.2020

Regjeringen vil privatisere eldreomsorgen

Regjeringen er lei av at kommunene ikke ivrer for å privatisere den offentlig finansierte eldreomsorgen. Derfor har de nå sendt på høring en frivillig godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Loven er innført i Sverige. Norske kommuner må si nei.

30.10.2020

Tariffoppgjøret 2020 Oslo Kommune

Leserinnlegg fra ungdomstillitsvalgte

24.10.2020

Tariffoppgjøret 2020 Oslo Kommune-150572

Leserinnlegg fra ungdomstillitsvalgte

24.10.2020

Alt om uravstemning i lønnsoppgjør

Det har vært uravstemninger i flere lønnsoppgjør og det er ikke alltid like enkelt å sette seg inn i alt som medlem. Dette er det aller viktigste du må vite og gjøre.

21.10.2020

Fagforbundet ønsker samarbeid om oppgavedeling  

Dette er en av de største utfordringene i helsetjenestene, skriver Iren Mari Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial.

26.08.2020

Heltid for nattvakter

Nattevakt Samera Iram var en av de som fikk hjelp av Fagforbundet til å få større stillingen

21.06.2020

1. mai 2020

I år markerer fagforeningen arbeidernes internasjonale kampdag digitalt

29.04.2020

Zoom

En introduksjon til fagforeningens digitale møter i Zoom

25.04.2020

Krever økte ubekvemstillegg for ansatte som er berørt av koronakrisen

Fagforbundet og KAH har stilt krav overfor Oslo kommune om økte ubekvemstillegg for ansatte i Oslo kommune som er berørt av koronakrisen. - De ansatte må få den anerkjennelsen de fortjener uansett stillingsstørrelse eller yrkesbakgrunn, sier Per Egil Johansen.

15.04.2020

Ta ansvar for faglig forsvarlig smittevernarbeid!

Helsepersonell må ta ansvar for et faglig forsvarlig smittevernarbeid på sin arbeidsplass

01.04.2020