Til hovedinnhold

Anbefaler palliasjonskurs for alle

Solveig Håbetsås er medlem i Fagforbundet sykehus og helse Oslo og hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Oslo. Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Nevroklinikken. Ortopedisk klinikk.

Solveig Håbetsås er medlem i Fagforbundet sykehus og helse Oslo og hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Oslo. Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Nevroklinikken. Ortopedisk klinikk. (Foto: Solveig Håbetsås)

Den 11. mai er det samling i palliasjon for sykepleiere.

05.05.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 05.05.2023

Vi skal alle dø. Palliasjon handler om omsorg i den siste fasen og er en viktig del av arbeidet for ansatte i helsevesenet. Fagforbundet Oslo, og Sykepleiernettverket skal holde samling for sykepleiere neste uke om temaet. Solveig Håbetsås er sykepleier og sitter i styret for Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Oslo og Sykepleierfaggruppa. Vi har stilt henne noen spørsmål om samlinga, faggruppa og om hvem som bør lære mer om palliasjon.

Viktig kompetanse

- Fagforbundet Oslo har mange medlemmer i kommunen, og mange av de jobber med brukere og pasienter hjemme og på sykehjem. Det er viktig at disse, og deres nærmeste, får god pleie og informasjon. Kommunen og bydelene må ta imot stadig sykere pasienter fra sykehusene. Da er det viktig at sykepleierne får opplæring og kompetanse. Ved siste samling for sykepleierne i høst, spurte vi hvilke temaer de ønsket at vi satte opp for kursing, og dette var et at dem.

Nettverk for faglig oppdatering

- Sykepleiernettverket jobber for at sykepleierne i fylket skal få tilbud om faglig oppdatering innen aktuelle temaer. Vi har hatt to samlinger det siste året. Et om Parkinson sykdom, og et om PICC Line. Vi deltar på stands på høyskoler og informerer om at Fagforbundet også jobber for sykepleiere og andre høyskolegrupper, som for eksempel vernepleiere. Det er viktig at fag møter fag, og ungdom møter ungdom. Vi har et godt samarbeid med ungdomsutvalget når det gjelder dette.

Gir innspill

- Ved siden av å sitte i styret i Yrkesseksjonen helse og sosial for fylket, sitter jeg også i Sykepleierfaggruppa. Gruppa har sykepleiere fra forskjellige deler av landet og med forskjellig bakgrunn i yrkeslivet. Vi jobber på sykehus, i kommunen og på legekontor Den gir den nasjonale yrkesseksjonen innspill som gjelder sykepleiere. Vi svarer på høringer, kommer med innspill til oppslag i media og deltar i undersøkelser og faglige utredninger. Jeg selv har vært med på å utarbeide «Standard for faglig oppdatering av helsefagarbeidere» hos Norsk Standard. Og «Spesialistgodkjenning av sykepleiere» i regi av Helsedirektoratet. Det er jeg stolt av å kunne bidra til.

Ønsker palliasjonskurs for helsefagarbeidere

- Jeg anbefaler palliasjonskurset til så og si alle sykepleiere, uansett hvor de jobber. Vi jobber jo med mennesker i alle mulige livssituasjoner. Det å kunne hjelpe et menneske og dennes nærmeste i sluttfasen av livet er viktig og godt. Jeg vil også jobbe for at vi skal kunne holde dette kurset for helsefagarbeiderne i Oslo.

Om samlingen

Sykepleiersamling om palliasjon holdes på etter vanlig arbeidstid den 11. mai i Fagforbundet Oslos lokaler i Apotekergata 8. Samlingen arrangeres av Fagforbundet Oslo og Sykepleiernettverket.

Her kan du lese mer og melde deg på samlingen.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?