Nyheter

LO Kommune Oslo krever reallønnsutvikling for hele laget

- Vårt hovedkrav foran meklingen som starter i morgen er reallønnsutvikling for alle, slår Per Egil Johansen som er forhandlingsleder for 18 388 arbeidstakere i Oslo kommune fast.

1325 Fagforbundet-medlemmer i Oslo kan havne i streik

-Vi håper på en konstruktiv mekling, men vil kun akseptere et meklingsresultat som ivaretar alle yrkesgrupper, sier Roger Dehlin som leder Fagforbundet Oslo foran meklingen om tariffoppgjøret i Oslo kommune.

Gratulerer til alle sykepleiere

Fagforbundet Pleie og Omsorg gratulerer Fylkets sykepleiere!

1 mai frokost 2022

Endelig fikk vi feire 1 mai igjen.

Generelt kronetillegg til alle i Lovisenberg Omsorg

Lønnsforhandlingene i Lovisenberg Omsorg 1 og 2 er til ende. Partene kom til enighet 5. mai.

Økt kjøpekraft og bedre ansiennitetsbestemmelse i Unicare Bo & Omsorg AS

Forhandlingene er gjennomført i Unicare Bo & Omsorg AS. Partene ble enig 4. mai.

Brudd i forhandlingene om tariffoppgjøret i Oslo kommune

Forhandlingene mellom Oslo kommune og de fire hovedsammenslutningene endte med brudd i dag. Dermed går oppgjøret til mekling.

Medlemsfest 2022

Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo inviterer til medlemsfest.

Forhandlingene fortsetter i Oslo kommune

Kl. 12.00 i dag overleverte forhandlingssammenslutningene sitt andre kravdokument i årets tarifforhandlinger. LO Kommune Oslo vektlegger økt reallønn til alle, seniortiltak, lærlinger og lønnskompensasjon for videreutdanning og kompetanseutvikling.

Lønnsoppgjøret Oslo kommune 2022: Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør!

Pressemelding fra Fagforbundet Oslo om lønnsoppgjøret i Oslo kommune 2022.

Vervet 43 nye medlemmer i mars

Samhold gir styrke. Superverver Edita Bekteshi Khawaja fikk vervet 43 nye medlemmer i mars. Vi har stilt henne noen spørsmål.

Fornøyd med Fagforbundet Oslos budsjettkurs

Som tillitsvalgt har du muligheten til å påvirke Oslobudsjettet til fordel for dine medlemmer. Vi har stilt noen spørsmål til Asma Ali Said og Hussain Ouguir som begge har vært på budsjettkurs.

Hva betyr kvinnekamp i 2022

Innlegg i forbindelse med 8. mars. Av Linda Amundsen, trikkefører og tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Fagforeninga bevilger penger til Flyktninghjelpen

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo bevilger 50 000,- til Flyktninghjelpens arbeid i Ukraina.

8. mars gir håp for kvinner og menn

Vi har spurt kvinnelige tillitsvalgte hvorfor de støtter en av Fagforbundet Oslos tre paroler for 8. mars og hvorfor dagen er viktig for dem.

Fyll på med kompetanse på Fagskolen Oslo

Fristen for å søke høyere yrkesfaglig utdannelse er 15. april.

Årsmøte ga fagforeningen marsjordre

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo gjennomførte sitt årsmøte 27.02.2022, også i år ble dette gjennomført digitalt. Handlingsplanen for året som kommer ble vedtatt og kampsakene er klare til å gjennomføres.

Avtale om korona-tillegg i Oslo kommune klar

LO Kommune Oslo, Oslo kommune og de andre forhandlingssammenslutningene er enige om en ny avtale om korona-tillegg i Oslo kommune. Avtalen innebærer økt kompensasjon for overtidsarbeid og merarbeid.

Nytt digitalt klubbverktøy under arbeid

For å hjelpe klubbstyrene utvikler Fagforbundet et nytt nettbasert verktøy for å gjøre styrejobben enklere. Verktøyet er under arbeid og Fagforbundet Oslo har intervjuet prosjektlederne.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?