Til hovedinnhold

Nyheter

Cathrine Snare er ny leder for Yrkesseksjonen Helse og Sosial Oslo. Hun kommer fra Fagforbundet sykehus og helse Oslo, hvor hun har vært tillitsvalgt siden 2011.

Bygg kompetanse med gratis utdanning på MedLearn

Frist er 10. august.

Pause i forhandlingene. Spredt i bilde fra Fagforbundet: Claudia Stanciu, Eva Bye, Sinthuja Rajeswaran, Tatjana Schancke.

Alle ble prioritert ved Lovisenberg Omsorg 2

Protokoll for mellomoppgjøret ble undertegnet 25. mai.

Stig Berntsen er hovedtillitsvalgt i Helseetaten, Neha Tariq og Kathrine Marie Malming er helsesefagarbeidere ved KAD på Aker sykehus og alle er medlem av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd.

Storstilt satsing på helsefagarbeidere

På Aker sykehus utdannes helsefagarbeidere til å gjøre sykepleieroppgaver.

Nosheen Khalid Mahmood er vernepleier på Lusetjern skole og medlem av Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo.

Fagforbundet Oslo har 50 000 medlemmer

Den 29. mai ble vi 50 000.

PRIDE 2023 intervju med plasstillistavalgt

Pride er en fargerik feiring av skeiv kjærlighet og mangfold!

Fjorårets markering av Oslo Pride-toget ble avlyst grunnet masseskytingen i Oslo 25.juni, hvor hendelsen var rettet mot LHBT+ personer. Det satte en skrekk i oss alle, men vi har stått sterkt sammen og i år blir det tidenes Oslo Pride festival med markering av mangfold, kjærlighet og inkludering. Vi har intervjuet Dean-Erik Andersen, vernepleier/tillitsvalgt og jobber i miljøarbeider tjenesten Bydel Grünerløkka og medlem i Fagforbundet pleie og omsorg Oslo om Oslo Pride 2023.

Nestleder i Fagforbundet Oslo Anna Elisabeth Uran krever svar fra Oslo Høyre i Dagsavisen 26. mai.

Krever svar på hvilke sykehjem som skal privatiseres

Oslo Høyre vil rekommersialisere sykehjem.

Sigrid Estaban og Melche Gem Kitane er begge helsefagarbeidere og medlem av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Glade for å bli kommunalt ansatte

Siste kommersielle sykehjem er overtatt av Oslo kommune.

Solveig Håbetsås er medlem i Fagforbundet sykehus og helse Oslo og hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Oslo. Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Nevroklinikken. Ortopedisk klinikk.

Anbefaler palliasjonskurs for alle

Den 11. mai er det samling i palliasjon for sykepleiere.

Intervju med tillitsvalgte i Oppsalhjemmet

Intervju med tillitsvalgt.

Intervju med Qendresa Krasniqi tillitsvalgt på Oppsalhjemmet.

Bashiruddin Khawaja

Fylkesmøte 2023

Nestleder Bashiruddin Khawaja i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo snakker om Kompetanseløft for våre medlemmer på Fylkesmøte. Les innlegget!!!

Nye plass tillitsvalgte har gjennomført FASE-1 Kurs.

FASE1-kurs for nye Tillitsvalgte!

FASE1-kurs er våre nye tillitsvalgte som er klare for å ta fatt i rollen.

Vanessa Riviere er på streikebesøk på Egertorget i anledning NHO.barnehagene

8. mars handler om kvinnefelleskap

Bli med på kvinnedagen.

Sarah Bashir tillitsvalgt Lovisenberg omsorg og nyvalgt medlem i fagforeningsstyret

Nyvalgt styremedlem i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Sarah Bashir tillitsvalgt i Lovisenberg Omsorg , har vært på sitt første styremøte i fagforeningsstyret. Les hva hun syns om det!

Cathrin Snare er konstituert leder av Yrkesseksjonen helse og sosial Oslo. Her pakker hun snop til en morgenaksjon.

Bekymret over for få lærlingeplasser innen helsefag

Cathrin Snare sitter på vegne av LO Oslo i Yrkesopplæringsnemnda.

Eva Margrete Bye jobber på Sofienberghjemmet og er medlem av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Arbeidstakerne er de som alltid taper

Eva Margrete Bye tok ordet for like vilkår i kommunen på Tillitsvalgtdagen.

Selma Idris er sykepleier og medlem av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Tillitsvalgte ga meg trygghet

Tillitsvalgte gjør en uvurderlig jobb for medlemmene.

assistent personlig assistent BPA illustrasjon hjelp omsorg funksjonshemmet rullestol illustrasjon

Tilbud til BPA i Oslo: Stolt og synlig assistent

Fagforbundet Pleie og Omsorg-Oslo inviterer alle våre medlemmer som jobber som personlig assistent i BPA-ordningen til en fagdag med tema om:

Leder Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo.

To dager med kvinnehelse og arbeidsliv

Kvinner på tvers inviterer til samling lørdag 22. til søndag 23. oktober. Der møtes kvinnebevegelsen og fagbevegelsen for å løfte kvinnepolitiske spørsmål.

PTV Maria, Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg Oslo

Møt Maria

Kjære medlemmer i Fagforbundet pleie og omsorg Oslo, Møt Maria Karlsson. Maria er 39 år, kommer fra Sverige og jobber som hjelpepleier og er plasstillitsvalgt ved Sagenehjemmet som er en del av Diakonhjemmet Omsorg AS. Maria har vært tillitsvalgt nå i 3 år.

_

Pensjonskurs til alle ansatte med NHO og Spekter avtale.

Fagforbundet pleie og omsorg Oslo skal holde kurs til alle medlemmer som er ansatt i NHO og Spekter avtaler.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?