Til hovedinnhold

Fylkesmøte 2023

Bashiruddin Khawaja

Bashiruddin Khawaja holder et innlegg på Fylkesmøte 2023 (Foto: Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo)

Nestleder Bashiruddin Khawaja i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo snakker om Kompetanseløft for våre medlemmer på Fylkesmøte. Les innlegget!!!

24.03.2023 av Daniell Thomassen
Sist oppdatert: 24.03.2023

Fagforbundet pleie og omsorg har siden 2021, drevet heltidsprosjektet OperasjonAML14. Hele foreningen har bidratt. Målet har hele tiden vært, at våre medlemmer skal ha verdige lønns og arbeidsvilkår.

I prosjekt periodene i 2021 og 2022 fikk flere enn 400 medlemmer fast og eller utvidet stilling!      

Det betyr at flere enn 400 medlemmer har fått; en mer forutsigbar arbeidshverdag, mer forutsigbare økonomi, kort sagt et bedre og verdigere arbeidshverdag.

For veldig mange er hel og fast stilling en selvfølge, noe man tar for gitt.

Men faktum er at bare i Oslo kommune, er det en stor del av arbeidsstokken som fremdeles arbeider ufrivillig deltid.

Dette vet vi, fordi i løpet av prosjekt periodene tok 1300 medlemmer kontakt for å få hjelp til å få enten få fast eller større stilling.

Mange av våre medlemmer må «shoppe» vakter daglig, for å få endene til å møtes. For mange oppleves det nesten som å være i en slags konstant beredskap. Og på toppen av dette er det vanskelig å komme i gang med livet.

De fleste har et ønske om å etablere seg, kjøpe sin egen bolig. Dette er en uoppnåelig drøm, for de som ikke har fast stilling

Samtidig vet vi at det foregår massivt innleie av arbeidskraft i helse og omsorgstjenestene og det ser ikke ut til å være over!

Faktisk viser tall vi har innhentet, at det er over 1300, årsverk dekkes opp av innleid arbeidskraft.

Med andre ord- vi er ikke i mål!!.

Slik vi skjønner helse og omsorgssektoren og de utfordringen denne står ovenfor.  Er det først og fremst mangel på arbeidskraft og kompetanse som er den største utfordringen. Det har blitt sagt at vi kommer til å gå tom for folk før vi går tom for penger!

Vi mener at det i tillegg til hele og faste stillinger også må en holdningsendring til-

Alle ansatte må få muligheter til å utvikle seg.

-lære noe mer.

-få annerkjennelse og respekt for jobben de gjør.

-og lønn for ferdigheter og kompetansepåfyll og etterutdanning.

Oppgaver må fordeles -etter faktisk kunnskap og ferdigheter.

Ansvar må omfordeles -vi må ha tillit til hverandre.

Det må tilrettelegges for faglig utvikling og vekst - etter og videreutdanning.

Vi må arbeide for -tariffestet kompensasjon for videreutdanning.

 

Det skal ikke være opp til den enkelte leder om du får utdanningsmulighet eller ikke og om du får lønn for det eller ikke. 

Vi må ha en ledelse som satser på faglig utvikling, for alle, anerkjenner denne og sist med ikke minst verdsetter dette gjennom økt lønn!

Helsepersonell kommisjonen slår fast at det trengs en økt oppmerksomhet rundt å fremme og anerkjenne verdien av fagutdanning.                                                                                               

Helsepersonell kommisjonen, nevner også at lønn for etter- og videreutdanning er en viktig faktor for å sikre at ansatte har tilgang til læring og utvikling som kan bidra til både personlig og profesjonell vekst. 

Dette må også arbeidsgiveren ta inn over seg!

Fra arbeidsgiver ønsker vi oss vilje.

Vilje til å satse på de arbeidstakerne man har.

Vilje til anerkjennelse av kompetanse og vilje til å satse på kompetanse utvikling av medarbeidere

Vilje til hensiktsmessig arbeidsfordeling.

Vilje til å tenke helhetlig.

 

Oppgaveglidning/fordeling, hele, faste stillinger og planlagt videreutdanning og kompetanseheving, for alle er viktige organisasjonsmessige tilpasninger, som må på plass.

En sterk velferdsstat, med gode offentlige tjenester er avhengig av et kompetent lag, som holder seg faglig oppdatert, der kompetansepåfyll er en reel mulighet for alle ansatte.

 

Ved siden av hele og faste stillinger, mener vi det burde være tariff festet rett til utdanning, og at økt lønn var en naturlig konsekvens av dette. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?