Nyheter

Tariffoppgjøret 2020 Oslo Kommune

Leserinnlegg fra ungdomstillitsvalgte

Tariffoppgjøret 2020 Oslo Kommune-150572

Leserinnlegg fra ungdomstillitsvalgte

Alt om uravstemning i lønnsoppgjør

Det har vært uravstemninger i flere lønnsoppgjør og det er ikke alltid like enkelt å sette seg inn i alt som medlem. Dette er det aller viktigste du må vite og gjøre.

Fagforbundet ønsker samarbeid om oppgavedeling  

Dette er en av de største utfordringene i helsetjenestene, skriver Iren Mari Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial.

Heltid for nattvakter

Nattevakt Samera Iram var en av de som fikk hjelp av Fagforbundet til å få større stillingen

1. mai 2020

I år markerer fagforeningen arbeidernes internasjonale kampdag digitalt

Zoom

En introduksjon til fagforeningens digitale møter i Zoom

Krever økte ubekvemstillegg for ansatte som er berørt av koronakrisen

Fagforbundet og KAH har stilt krav overfor Oslo kommune om økte ubekvemstillegg for ansatte i Oslo kommune som er berørt av koronakrisen. - De ansatte må få den anerkjennelsen de fortjener uansett stillingsstørrelse eller yrkesbakgrunn, sier Per Egil Johansen.

Ta ansvar for faglig forsvarlig smittevernarbeid!

Helsepersonell må ta ansvar for et faglig forsvarlig smittevernarbeid på sin arbeidsplass

Faglig forsvarlighet i koronakrisen

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo har den siste tiden fått en del foruroligende tilbakemeldinger om smittevernpraksis i våre tjenester. Det dreier seg om ansatte som tror de ikke kan avbryte arbeidet hvis de mangler nødvendig utstyr som beskytter liv og helse

Innsikt og faglighet i koronahverdagen.

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo har den siste tiden fått en del foruroligende tilbakemeldinger om smittevernpraksis i våre tjenester. Det dreier seg om ansatte som tror de ikke kan avbryte arbeidet hvis de mangler nødvendig utstyr som beskytter liv og helse

Tusen takk til våre medlemmer - uten dere stopper Oslo

Yrkesseksjonene vil først og fremst sende en stor og ydmyk takk til våre medlemmer for at dere står i front i krigen mot coronaviruset

Lærlinger i koronaens tid

Lærlinger i helsefagene – en viktig ressurs som må brukes men ikke utnyttes

Informasjon vedr koronaviruset

Fagforeningen avlyser alle møter, kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer ut april 2020

Råd om forholdsregler knyttet til Koronaviruset

Her er oppdatert informasjon rundt Koronaviruset og status hos Fagforbundet Oslo.

GRATULERER MED DAGEN JENTER!

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. I 1975 ble 8. mars proklamert som internasjonal kvinnedag av FN. Og denne dagen trenger vi fortsatt!

Tett på lærlingene

Kristin Bjørnerud Greaker er stolt helsefagarbeider og brenner for å veilede lærlinger. Det er ikke vanskelig å se.

Informasjon om Koronaviruset

Informasjon om Koronaviruset for tillitsvalgte og ansatte i Oslo kommune. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle til å følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

Skuffet over politisk beslutning

Det er mye bra å si om dagens rødgrønne byråd, men beslutningen om at velferdsprofittørene skal fortsette å drifte sykehjem i Oslo levnes liten ære.

Årsmøte avholdt i fagforeningen

28.01.2020 ble det avholdt årsmøte i fagforeningen. Årsmøtesaker, valg og feiring av jubilanter var på dagsorden

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?