Nyheter

Vår gode gravferdsforvaltning blir ikke bedre av helgegravlegging

I Vårt Land 28. februar forklarer May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, hvorfor Fagforbundet ikke ønsker gravlegging i helgene. Les hele innlegget hennes her:

dfjaølkdjf

sdkjføaskjldf

Du kan påvirke framtidas læreplaner!

– Utdanningsdirektoratet har en åpen prosess i utviklingen av læreplaner og ønsker å involvere alle som er interessert i innholdet i opplæringen. Dette gjør at du kan komme med innspill, forteller styremedlem på Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst Anne Grete Reinertsen.

SFO ble innført for 22 år siden – nå foreligger første evaluering

Hovedfunnene i evalueringa av SFO-tilbudet viser store variasjoner og forskjeller i pris. De fleste foreldre er allikevel fornøyd og mener at barnet deres trives, bortsett fra foreldre til barn med særskilte behov. Det er en kraftig økning i andelen ansatte med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, fra 15 – 27 prosent siden 2002.

Meld deg på kirketjenerkonferansen!

13. februar arrangerer Fagforbundet en konferanse om kirketjeneryrkets betydning for Den norske kirke. Arrangementet finner sted i Fagforbundets lokaler i Keysers gate 15 i Oslo.

Flere muligheter for utvikling og opplæring i kirken

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) og flere arbeidstakerorganisasjoner har et unikt samarbeid om opplæring og utvikling (OU). Alle ansatte betaler inn en del av lønna si med det felles formålet å kunne møte kompetansebehovet til både arbeidstakere og virksomheten. Det er et sentralt styre som forvalter midlene til beste for partene.

Finske skoler er best – eller …?

Den finske skolemodellen hylles. Den høster ros og anerkjennelse verden over. Men er det riktig at Finland har verdens beste skole som former de flinkeste elevene og har de mest fornøyde lærerne? Diskusjonen rundt den finske skolen og de estetiske fagenes rolle til sammenligning med undervisningsfagene i Norge, endte opp et helt annet sted på Kommunal 2018.

Fra kulturverksted tilbake til fritidsklubben

Fritidsklubber er nest etter idretten den største samlingsarenaen for ungdommen. Ikke noe klisjé er mer forankret i virkeligheten enn at ungdommen er framtida. Derfor er de vel verdt å investere oppmerksomhet og penger i. Der er Fagforbundet og Ungdom og Fritid helt på bølgelengde.

Rørte Oktober­konferansen til tårer med sin personlige historie

Det falt noen tårer her og der på oktoberkonferansen til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, da Jorunn Mikkelsen fra Finnmark holdt innledning om samisk språk og kulturhistorie. Hun introduserte ett av fire prosjekter som ble presentert: samisk språk og kultur i barnehagene, et verveprosjekt på kirkeområdet (Oppland), et tverrsektorelt ungdomsprosjekt i Bergen og "Assistenten er kommet for å bli!".