Til hovedinnhold

Nyheter

Søk midler til arbeidet mot mobbing

Hvert år deler Partnerskap mot mobbing ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser gjennom partnerpotten. Neste søknadsfrist er 9. januar.

Det sentrale rettssubjektets organer er nødt til å ta innover seg at dersom de ikke tar ansvar for og eierskap til gravplassområdet, så kan vi ende med en situasjon der utviklingen av gravplassektoren nasjonalt overlates til tilfeldighetene i en grad hverken befolkning, ansatte eller lokalkirken er tjent med.

- Vi trekker et lettelsens sukk!

Lokal kirkelig gravplassmyndighet er hovedregel i gravplassloven. Med denne forutsetningen er Kirkemøtets vedtak om status quo i organiseringsspørsmålet det beste som kunne skje gravplassektoren. Vi trekker et lettelsens sukk.

Forsikring, bygge, lego, samarbeid

Fagforbundets innspill til ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal se på betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet. Fagforbundet sitter i ekspertgruppas referansegruppe.

May-Britt Sundal, AU-medlem og leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Fagforbundet støtter ikke lovforslaget om fysisk inngripen i skolen

Regjeringen har foreslått regler for når ansatte kan gripe inn fysisk mot elever. Vi mener at forslaget ikke er godt nok gjennomarbeidet gitt alvorlighetsgraden til temaet som behandles.

AKS-dagen

Gratulerer med SFO-dagen, 6 september

Fagforbundet gratulerer alle SFO-ansatte med SFO-dagen, den 6 september.

illustrasjon norsk bibliotekforening

Vi feirer nasjonale bibliotekdager 28. august - 3. september

Bibliotekene er en av våre viktigste institusjoner. Denne uken feirer vi bibliotekene, og alle som jobber der. Takk for den viktige jobben dere gjør!

Aktivister under årets IFLA - kongress

IFLA-kongressen 2024 bør ikke arrangeres i Dubai

Den 88. IFLA-kongressen ble gjennomført i Rotterdam 21.-25. august, med i underkant av 3000 deltakere fra hele verden. Det vakte reaksjoner da IFLA (International federation of library associations and institutions), som har medlemmer fra 150 land, kunngjorde at IFLA- kongressen i 2024 vil bli arrangert i Dubai.

Revidert kulturlov er sendt ut på høring. Fagforbundet mener dagens lov ikke beskytter offentlig kultursektor i stor nok grad.

Godt forslag til ny kulturlov

Fagforbundet arbeidet for å få på plass kulturloven i 2007. I ettertid ser vi at den ikke beskytter offentlig kultursektor mot nedskjæringer og er i liten grad et styringsverktøy. I mars ble et forslag til revidert kulturlov sendt på høring.

Gleder meg til mange soldager i sommer!

Sommeren og de mange små, viktige møtene

I disse korte juni-ukene skal alt «sommeravsluttes» selv om det starter opp igjen om snaue to måneder. For mange, både ansatte og foreldre kan det bli et maraton.

Ny opplæringslov fra august 2024

Ny opplæringslov fra august 2024

Regjeringen har fremmet forslag til ny opplæringslov for Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til ny lov er vedtatt og trådt i kraft gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Stortinget har nå votert over den nye lovforslaget.

Fritidsklubbene feirer 70 årsjubileum!

Besøk en fritidsklubb!

Endelig er det i ferd med å bli skikkelig vår i store deler av landet. Det blir grønt gras og lauvet spretter. Vi har nettopp feiret fritidsklubbenes dag 29. april. I år er det 70 år siden Norges første fritidsklubb åpnet dørene på Hammersborg i Oslo.

Illustrasjon, bok, bøker, bibliotek, Deichmanske

Velkommen til hagefest under Litteraturfestivalen på Lillehammer

Bibliotekene trenger forfatterne, men forfatterne trenger bibliotekene også! Under Litteraturfestivalen på Lillehammer arrangerer Fagforbundet en hagefest i samarbeid med Forfatterforbundet og LO. Arrangementet heter Nye stemmer.

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Ny stortingsmelding vil styrke samisk i barnehager, skoler og høyere utdanning. Målet er å gi bedre tilgang til samisk barnehagetilbud og samisk opplæring i skolen, og flere og bedre samiske studietilbud i høyere utdanning.

Styret i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst som ble valgt på landsmøtet

Yrkesfaglige året 2022 oppsummert!

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst avholdte i fjor 7 styremøter og behandlet til sammen 67 saker. Her har vi laget et utdrag fra Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst sin årsrapport om alt det yrkesfaglige arbeidet som er gjort i forbundet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) la fram Utsynsmeldinga i dag.

Vil avskaffe New Public Management innen forskning og høyere utdanning

I dag kom regjeringas stortingsmelding om kompetansebehovene i høyere utdanning, kalt Utsynsmeldingen. Nå vil regjeringa satse på både helsefag og fag som vil bidra til det grønne skiftet. Det er gode nyheter for Fagforbundet.

Fagforbundet arrangerte kulturkonferanse 9. - 10. mars 2023

Kulturkonferansen 2023 – en unik mulighet til å lære av hverandre

– Det var en stor glede å endelig gjennomføre kulturkonferansen. Som kulturforbund med rundt 7 000 medlemmer spredt over ulike sektorer, var det en unik mulighet til å møte og lære av hverandre, oppsummerer Knut Remi Heimvik, styremedlem i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Skolebibliotek

Den internasjonale morsmålsdagen, 21 februar

Den internasjonale dagen for morsmåldagen, markeres for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. Fagforbundet oppfordrer alle til å bli med å feire Morsmålsdagen 2023.

Alexander Dahl.

Læhkoeh biejjine - Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin

Våre nasjonsbyggerne så det som problematisk at landets yttergrense i nord og øst besto av en stor andel samer og kvener/norskfinner og andre nasjonale minoriteter som ikke ble ansett som norsk i sinn og levemåte.

Anne Grete Reinertsen jobber med å lage læringsutbyttebeskrivelser for fagskoler innen oppvekstfag.

Relevante fagskoleutdanninger for barne- og ungdomsarbeidere

Er du barne- og ungdomsarbeider og ønsker å ta videreutdanning? Da kan du ta en titt på oversikten over de ulike fagskoletilbudene som finner.

6 februar, samefolkets dag

Marker samenes nasjonaldag, tirsdag 6 februar.

Sametinget har samlet litt informasjon om nasjonaldagen og nasjonale symboler. Vi deler denne informasjonen for at dere kan markere dagen i rundt om i landet.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?