Til hovedinnhold

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv (Foto: Ingri Bjørnevik)

Ny stortingsmelding vil styrke samisk i barnehager, skoler og høyere utdanning. Målet er å gi bedre tilgang til samisk barnehagetilbud og samisk opplæring i skolen, og flere og bedre samiske studietilbud i høyere utdanning.

24.04.2023 av Ingri.Bjornevik@fagforbundet.no
Sist oppdatert: 03.05.2023

Utdannings- og forskningskomiteen gjennomførte mandag (24.04) høring om stortingsmelding 13, «Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning.»

Fra Fagforbundet deltok Marianne Bratsveen på høringen, hun vektla i sitt høringssvar at samisk utdanning skal være en rettighet og en reel mulighet for alle som ønsker det.

Høring på Stortinget

Tilbakemelding fra våre medlemmer, er at dagens barnehager, SFO og skoler trenger flere samiske bøker og ansatte som kan samisk. Det er et stort ønske barn og unge møter sitt eget språk og egen kultur i oppveksten.

Oversette samiske litteratur til norsk 

De savner også bøker som er oversatat fra samisk til norsk, for at norske barn skal få kunnskap og interesse om samisk kultur og språk. De trenger flere samiske skolebøker, dette for å kunne formidle samisk kultur til både samiske og norske elever. 

«hvor mange bøker fra samiske forfattere leste du som barn?

De som er oversettere, må få betalt for denne jobben. Norske barn må også få mulighet til å bli kjent med det samiske språket og kulturen,

    Barns samiske språk i barnehager og skolefritidsordning         

Inkludere samiske og norsk barn i fjernundervisningen

Elever som får samisk fjernundervisning, må få mulighet til å invitere sin klasse med i den samiske undervisningen. 

  • Hvorfor må alltid de samiske barna ut av klasserommet?
  • Hvorfor kan de ikke få lov å ta med seg det samiske inn i klasserommet til sine medelever?

Både læreplanen og ILO-konvensjonen forplikter den norske undervisningen. Mange barnehager er flinke til å formidle det samiske, men vi savner at dette kan sees igjen i SFO. Selv om rammeplanene vektlegger formidling av samisk språk og kultur, er det ikke lett å se dette igjen i den hektiske hverdagen.

Samisk formidling til alle barn

Om vi skal få flere voksne interessert i samisk formidling, trenger vi at barn møter samisk språk og kultur fra de går i barnehagen. Lære barna om samisk håndverk, duodji, samiske eventyr, sang og joik. Fagforbundet tror at om man måter det samiske fra man er liten, er det større mulighet for at man interesserer seg for kulturen når man blir eldre. Dette kan være med på å styrke kompetansen når de blir eldre, at man ønsker å ta høyere utdanning på samisk.

Vi trenger flere barne- og ungdomsarbeidere med samisk bakgrunn 

Fagforbundet har vært pådriver for at barne- og ungdomsarbeidere skal få kunnskap om samisk språk og kultur for å kunne formidle rammeplanenes intensjoner for barnehager og SFO, og overordna del for læreplanene. Et tiltak kan være å ha samisk barne-og ungdomsarbeiderutdanning for samiske fagarbeidere.  

Samisk fagskoleutdanning

Fagforbundet savner at de ansatte får mer kunnskap og forståelse av Norges forpliktelser etter ILO-konvensjonen nr. 169, FNs barnekonvensjon og FNs erklæring om urfolks rettigheter. Vi mener denne utdanningen kan gis til de ansatte via fagskolen.

Vi trenger flere samisktalende i oppvekstsektoren, da formidling av språk og kultur henger sammen. Da det er vanskelig  å formidle kultur, uten å kunne språket.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?