Til hovedinnhold

Relevante fagskoleutdanninger for barne- og ungdomsarbeidere

Anne Grete Reinertsen jobber med å lage læringsutbyttebeskrivelser for fagskoler innen oppvekstfag.

Anne Grete Reinertsen jobber med å lage læringsutbyttebeskrivelser for fagskoler innen oppvekstfag.

Er du barne- og ungdomsarbeider og ønsker å ta videreutdanning? Da kan du ta en titt på oversikten over de ulike fagskoletilbudene som finner.

31.01.2023
Sist oppdatert: 27.05.2024

For deg med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget  finnes det en rekke muligheter på landets fagskoler. 

Fagforbundet er representert i Fagskolerådet for helse og oppvekst, som jobber for å styrke fagskoletilbudet for helse- og oppvekstfag.  

Listen under er laget for å gi en lett tilgjengelig oversikt over hva som finnes, men det kan finnes flere relevante utdanninger enn det som ligger her. Du finner de fleste utdanningene i Norge på nettsiden Utdanning.no

Du bør alltid selv sette deg grundig inn i informasjonen som gis om utdanningen og tilhørende opptakskrav fra lærestedet selv. Dersom du har konkrete spørsmål om et studie, bør du henvende deg direkte til den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

Husk at du som medlem av Fagforbundet kan søke vårt stipend til utdanning.

Fagskole

Kunnskapsdepartementet definerer fagskoleutdanninger som «korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse».

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. Det finnes fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet, spredt ut over hele landet. Mange utdanninger kan også tas nettbasert.

Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er som regel tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Disse fagskoleutdanningene kan være aktuelle for deg som er barne- og ungdomsarbeider:

AOF Fagskolen

Flere av AOF Fagskolens studier tilbys på flere ulike steder i landet, noen av studiene de tilbyr innen oppvekstfag er;  

Medlearn

Fagskolen i Kristiania

Merk at medlemmer i Fagforbundet får 15 % rabatt på ordinære nettkurs herfra.

Fagskolen i Oslo

 • barn og unge med behov for særskit tilrettelegging 

Fagskolen Viken 

 • Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage

 • Barn med særskilte behov

Fagskolen Trøndelag

Fagskolen Møre og Romsdal

 • Psykisk helse- og rusarbeid - Kristiansund

Fagskolen Vestland

Fagskolen Rogaland 

 • Relasjonelt arbeid med barn og unge i fellesskap

 • Ressursorientert tilnærming til barn og unge med funksjonsnedsettelser

 • Velferdsteknologi

 

Nye studier for deg som jobber innen oppvekstsektoren: 

Fagskolen i Agder

Fagskolen i Innlandet

 • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

Fagskolen Nordland 

 • psykisk helse og rusarbeid 

Fagskolen Nord

Fagskolen Lukas

 • Barn med særskilte behov          
 • Fysisk aktivitet og kulturarbeid 
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid             
 • Veiledning innen helse og oppvekst

Fagskolen Troms

Vet du om en relevant utdanning som burde stå i denne oversikten? Send oss gjerne et tips Ingri Bjørnevik

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?