Til hovedinnhold

Nyheter

6 februar, samefolkets dag

Marker samenes nasjonaldag, tirsdag 6 februar.

Sametinget har samlet litt informasjon om nasjonaldagen og nasjonale symboler. Vi deler denne informasjonen for at dere kan markere dagen i rundt om i landet.

Gravferdsetaten

Sorgarbeid i kjeledress og dress

Fagforbundet dekker kursavgift for medlemmer som deltar på kurset «Sorgarbeid i kjeledress og dress» på Modum bad mandag 6. til tirsdag 7. mars. Deltagere må selv dekke reise.

Streikemarkering under landskonferansen til Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Ta plass!

Ta plass og ta ordet! Bruk tilliten og mulighetene du har fått ved å være tillitsvalgt og medlem i Fagforbundet.

Kindergarden

Søk midler til deres arbeid mot mobbing

Fagforbundet er stolt partner i Partnerskap mot mobbing som hvert år deler ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser gjennom partnerpotten.

Medlem nr. 400 000 var en kulturarbeider fra Bergen, Ragnhild Severeide. Fagforbundet organiserer mange i hele kultursektoren, og nå inviterer vi alle til konferanse. Her på bildet sammen med leder for Fagforbundet Teater og Scene Mari Røsjø t.v. og leder for Fagforbundet Mette Nord.

Kulturkonferanse 2023: Fremover sammen

Velkommen til Fagforbundets kulturkonferanse! 9. - 10. mars 2023 samler vi kulturfolk til konferanse i Kristiansand.

Leder for yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst.

Vil lovfeste fritidsklubbtilbud i kommunene

– Fagforbundet har mange tillitsvalgte som er opptatt av kulturområdet, sier May-Britt Sundal, leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst. Hun mener at regjeringa må lovfeste fritidsklubbtilbudene i Kommune-Norge.

Statssekretær Bohmann fra kultur- og likestillingsdepartementet holder innlegg på landskonferansen 2022.

Regjeringa tar kampen for kultursektoren

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann slår fast at kulturfolk er arbeidsfolk som må kjempe litt ekstra for å få den samme plassen og de samme rettighetene som andre folk.

Yrkesseksjonslederne Ingunn Jacobsen, May-Britt Sundal, Iren Mari Luther og Trond Finstad åpner Landskonferansene 2022 sammen med forbundsleder Mette Nord.

Landskonferansene 2022 er i gang

Seksjonslederne er enige om at vi trenger samhandling internt for å kunne jobbe best for medlemmene. I løpet av de neste tre dagene skal delegatene vedta yrkesseksjonenes politikk og prioriteringer for de neste tre åra.

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, rådgiver Heidi Anderssen-Dukes, rådgiver Cecilie Haga foran stortinget.

Vi har vært på høring om statsbudsjettet for 2023

Denne uken var det statsbudsjetthøringer på Stortinget. Fagforbundet deltok i Familie- og kulturkomiteens høring 27.10, der vi ga innspill til Barne- og familiedepartementets budsjettforslag og Kultur- og likestillingsdepartementets budsjettforslag.

Yrkes-NM 2018 Hellerudsletta 23. - 25. oktober Amir Hamza Iqbal barne- og ungdomsarbeider på Bjølsen skole i Oslo sammen med Mette Nord leder i Fagforbundet

Ny kunnskap må gis til alle ansatte

Utvalget som har sett på etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage og skole har nå levert sin utredning til kunnskapsminister Tonje Brenna. – Kunnskap er makt, og det er derfor viktig at retten til etter- og videreutdanning må omfatte alle ansatte, sier leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

Votering under kirkemøtet 2022

Kirkemøtet gikk inn for kompromissmodellen

– Fagforbundet vil arbeide videre med å sikre hele, faste stillinger, medbestemmelse og trygghet for alle i omstillingsprosessene vi går inn i. Vi trenger hele laget for å skape ei kirke for alle, sier May Britt Sundal, leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

Barn som løper

Konferanse om inkluderende praksis i barnehage, skole, SFO og fritidsklubb

Fagforbundet inviterer ansatte i barnehage, skole, SFO og fritidsklubb til konferanse om inkluderende praksis - hvordan skaper vi gode oppvekst- og læringsmiljø for barn og unge?

Møte med kulturministeren tidligere i år

Det er den draumen me ber på

Jeg vet ikke om Olav H. Hauge hadde arbeiderbevegelsen i tankene da han skrev diktet «Det er den draumen», men for meg sier noe om hvorfor så mange av oss som er med i Fagforbundet, har valgt å engasjere oss i yrkesfaglig og yrkespolitisk arbeid.

Ung 3.0 Landskonferansen for de som jobber med ungdom

Ung 3.0 Taktskifte

Tradisjonen tro arrangerer vi konferanse for deg som jobber på fritidsklubb, ungdomshus eller andre åpne møteplasser for ungdom. I samarbeid med Ungdom og Fritid, UKM og Bodø 2024, ønsker vi dere velkommen til Landskonferansen 2022! Landskonferansen 2022 går av stabelen i Bodø 20. - 22. november

Siste innspurt på hytta før det blir en hektisk høst som leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Spennende høst med landsmøte og landskonferanse

Jeg håper alle har hatt en fin sommer og er klar for et hektisk halvår. Akkurat nå legger jeg siste strøk med beis på hytta samtidig som jeg tenker på den spennende tiden vi går inn i. Om en drøy måned skal vi samles til landsmøte i Oslo og vedta ny politikk for de neste tre åra.

Fagforbundets May-Britt Sundal deltok i en panelsamtale på Arendalsuka om kultur, mangfold og klasse sammen med blant andre kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Lavterskeltilbud skaper kulturmangfold

Fagforbundet deltok i en panelsamtale på Arendalsuka om kultur, mangfold og klasse sammen med blant andre kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. – Mangfoldet skapes ute i lokalmiljøene, og gjennom lavterskeltilbud, sa leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May Britt Sundal.

Sandvika teater. Reportasje SST 11 2011. Om å jobbe som scentekniker. Illustrasjon teater tekniker lyd lys scene. Bærum kulturhus.

Undersøkelse om kulturlokaler

I en ny rapport utarbeidet av Telemarksforskning undersøkes bruken av, og behovet for, kulturlokaler i 17 utvalgte norske kommuner. Kultursjefene i kommunene er intervjuet og funnene tegner et bilde av stram kommuneøkonomi kombinert med lav forståelse blant lokalpolitikerne for kulturens behov for egnede kulturlokaler.

May-BRitt Sundal leder for yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst i Fagforbundet 16.10.2018

Sommerhilsen fra Yrkesseksjonsleder

Inger Hagerups dikt Lykke setter meg i sommerstemning. Det minner meg om å være til stede i øyeblikket, senke skuldrene og puste med magen. Les May-Britt Sundal, leder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst sin sommerhilsen.

kirkegård gravplass kirke illustrasjon kors gravlund

Arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke må forankres i soknet - tross alt.

Sterk lokal forankring, med nærhet mellom kirkemedlem, ansatte og arbeidsgiver. Dette er Fagforbundets mål for den fremtidige organiseringen av Den norske kirke. Med soknet som grunnenhet, må også soknets organer være utgangspunktet når arbeidsgiveransvaret skal plasseres.

Fire rapporter ligger på et bord

Halvparten av kultursjefene ville prioritert fritidsklubb

Det er politikerne som bestemmer og prioriterer i en kommune, men på spørsmål om hva kultursjefen selv ville prioritere dersom de fikk frie driftsmidler, svarte over halvparten at de ville prioritert fritidsklubber.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?