Til hovedinnhold

Vil avskaffe New Public Management innen forskning og høyere utdanning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) la fram Utsynsmeldinga i dag.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) la fram Utsynsmeldinga i dag. (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor)

I dag kom regjeringas stortingsmelding om kompetansebehovene i høyere utdanning, kalt Utsynsmeldingen. Nå vil regjeringa satse på både helsefag og fag som vil bidra til det grønne skiftet. Det er gode nyheter for Fagforbundet.

24.03.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 24.03.2023

Det er mangel på arbeidskraft med rett kompetanse i Norge. Befolkninga blir eldre og ungdomskullene blir mindre. Denne utviklingen har vært kjent lenge og den begynner nå å få merkbare effekter. Hvordan skal vi møte framtidens kompetansebehov på kort og lang sikt?

Dette er noen av årsakene til regjeringas Utsynsmelding, som kom i dag. Målet med arbeidet er å sikre et konkurransedyktig næringsliv og et bærekraftig velferdssamfunn.

I en sak på NRK i dag siterer de utdanningsminister Ola Borten Moe under pressekonferansen:

– Vi kommer åpenbart til å trenge mer kompetanse innenfor et bredt spekter av helse- og omsorgstjenester. Alt fra helsefagarbeidere til sykepleiere og åpenbart også leger. Men vi vet også at vi kommer til å trenge mer teknisk kompetanse. Flere ingeniører og studenter innen IKT og andre tekniske fag, sier Moe.

I tråd med helsepersonellkommisjonen

Videre skriver NRK at «Budskapet er i tråd med rådene fra Helsepersonellkommisjonen, som ble presentert tidligere i år.»

Meldinga er også et tydelig steg i retning tillitsreform:

– To hovedutfordringer peker seg ut: vi må sikre at Norge har den kompetansen vi trenger for å møte framtidens utfordringer, og vi må nå flest mulig med utdanning og kunnskap, uavhengig av bosted, bakgrunn og økonomi. Da må vi prioritere tydeligere, bruke mindre ressurser på unødig byråkrati og legge til rette for læring gjennom hele livet, i alle slags livsfaser og i hele landet, sier Ola Borten Moe i en pressemelding.

Mindre byråkrati

Under pressekonferansen uttalte statssråden dessuten at regjeringen nå «langt på vei avskaffer New Public Management, tellekantsystem og byråkrati innen forskning og høyere utdanning.»

Leder for yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst.
Leder for Yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst, May-Britt Sundal. (Foto: Marianne Solem)

Det er et budskap som ble godt mottatt av May-Britt Sundal, leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet:

– Vi mangler fagarbeidere, lærlinger og fagskoleutdannede. I fremleggelsen kom Borten Moe med flere gode nyheter. Vi mangler fagarbeidere, lærlinger og fagskoleutdannede. I likhet med oss er statsråden opptatt av at det må bli lettere for alle å ta utdanning – i alle livssituasjoner – der folk bor.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?