Til hovedinnhold

IFLA-kongressen 2024 bør ikke arrangeres i Dubai

Aktivister under årets IFLA - kongress

Aktivister under årets IFLA - kongress (Foto: Heidi Anderssen-Dukes)

Den 88. IFLA-kongressen ble gjennomført i Rotterdam 21.-25. august, med i underkant av 3000 deltakere fra hele verden. Det vakte reaksjoner da IFLA (International federation of library associations and institutions), som har medlemmer fra 150 land, kunngjorde at IFLA- kongressen i 2024 vil bli arrangert i Dubai.

28.08.2023 av Heidi Anderssen-Dukes
Sist oppdatert: 29.08.2023

 IFLA-kongressen blir besøkte av flere tusen deltakere fra hele verden, og det er ikke første gang kongressen har blitt kritisert for å velge en lokasjon som ikke opererer i henhold til menneskerettighetene. IFLA har spilt en sentral rolle i opprettelsen av FNs bærekraftmål, og har lange tradisjoner for å sette temaer som inkludering, fordeling, bærekraft, kunnskap og demokrati på agendaen.

IFLA gjennomførte en uformell, ikke-bindende avstemming blant sine medlemmer, og et flertall sa at de ikke ønsket at Dubai skulle få være vertslandet.

IFLA valgte likevel å opprettholde sin beslutning. Begrunnelsen var at det hovedsakelig var vestlige land som stemte mot, og at land i Asia og Afrika har enklere tilgang til Dubai enn til et vestlig land på grunn av strenge visumkrav.

Norsk bibliotekforening gikk tidlig ut og sa at de ikke ønsket dette, men dersom Dubai kunne garantere at LHBTQI- tematikk kan settes på agendaen, og garantere sikkerheten til deltakere fra LHBTQI-befolkningen, vil bildet være annerledes.

Under kongressen ble det gjennomført generalforsamling, og det ble stilt flere kritiske spørsmål om IFLAs beslutning om å arrangere kongress og generalforsamling i Dubai. IFLA svarte i liten grad på kritikken. Enkelte av deltakerne stilte spørsmål ved hvordan organisasjonen kunne arrangere kongress og generalforsamling i et land der de personlig ville risikere å bli pågrepet på grunn av sin legning og identitet. Flere stilte dessuten spørsmål ved hvorvidt IFLA hadde stilt krav om at LHBTQI-tematikk kunne settes opp på programmet i Dubai. Arrangørene i Dubai har svart at det kan ikke settes opp slike tema på agendaen, men at alle tema, også LHBTQI-tematikk, kan diskuteres under kongressen.

Karolinska universitetet, Norsk bibliotekforening og Svensk biblioteksförening gikk sammen om et forslag om å arrangere generalforsamlingen i 2024 som et hybridmøte uavhengig av kongressen. Et slikt forslag medfører at alle kan delta på neste generalforsamling, uten må måtte dra til Dubai. Et overveldende flertall stemte for dette forslaget, og ga et tydelig signal til IFLA om at det ikke er akseptabelt å arrangere IFLA-kongress eller generalforsamling i et land som utøver sensur og der mennesker fra LHBTQI-befolkningen risikerer straff på grunnlag av sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet.  

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?