Til hovedinnhold

Yrkesfaglige året 2022 oppsummert!

Styret i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst som ble valgt på landsmøtet

Styret i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst som ble valgt på landsmøtet (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst avholdte i fjor 7 styremøter og behandlet til sammen 67 saker. Her har vi laget et utdrag fra Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst sin årsrapport om alt det yrkesfaglige arbeidet som er gjort i forbundet.

30.03.2023 av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Sist oppdatert: 30.03.2023

2022 var dominert av både landsmøte og landskonferanser for seksjonene. To store arrangement med mye organisatorisk og praktisk forarbeid. Dyktige delegater bidro til å synliggjøre mange av yrkesseksjonens saker.

På Landskonferansen ble det gode diskusjoner og tilnærmet full oppslutning om nye hovedlinjer for perioden 2025.

Les hovedlinjene her.

Fellesskapet i kirka

Arbeidet med kirkelig organisering har tatt mye oppmerksomhet i det kirkefaglige arbeidet. Fagforbundet måtte erkjenne at vi hadde behov for mer kunnskap om strukturene som preger fellesrådsansattes arbeidsmiljø. KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning gjennomførte derfor en undersøkelse blant våre medlemmer våren 2022, og den viste at det er et A og B-lag i kirka.

Under Arendalsuka arrangerte Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Agder og sentralt en feiring av gravplasslovens 125-årsdag. Målet med markeringa var å vise fram gravplassansattes fag og samfunnsbetydning og synliggjøre at gravplasstjenestene også er velferd.

Forskning og kulturstrategi

I 2022 fulgte vi opp Kulturundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 sammen med Norsk Kulturforum (NOKU) og Telemarksforskning. Denne gangen fant vi ut at stadig flere kommuner har en kulturplan, og at det etter kommunereformen har kommet kulturplaner i de nye kommunene. Kulturarbeiderne har ikke kapasitet til å jobbe godt nok med mangfold og inkludering og kultursjefene mente også at det var «fritidsklubb» som hadde størst behov for ekstra midler. Vi fulgte opp konferansen med en kronikk, og med innspill til regjeringens frivillighetsarbeid gjennom LO.  Det er også iverksatt undersøkelse i egen regi rettet mot kulturansatte medlemmer i Fagforbundet.

Yrkesseksjonen har arbeidet aktivt mot myndighetene med flere kulturpolitiske spørsmål. Vi deltok med høringsinnspill til Ytringsfrihetskommisjonen, Kulturfrivillighetsstrategien og til Statsbudsjettet der vi må om revidering av Kulturloven. I høst ble det varslet at det kommer forslag til ny kulturlov på høring, og derfor har Fagforbundet nå startet arbeidet med å lage vår egen kulturstrategi der vi samler våre ressurser på alle fagområder innenfor kulturfeltet i forbundet.

Hele laget i oppveksten

I 2022 har det for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst handla mye om å styrke hele laget i oppvekstsektoren. Våre tillitsvalgte ute i regionene er viktig i arbeidet med å sikre alle ansatte i oppvekstsektoren en mulighet til å utvikle seg og å få påfyll av ny kompetanse. De har brukt mye tid på fordeling av kompetansemidler, revidering av kompetanse-strategier og kompetanseutvikling av fag- og yrkesopplæringen.

Fagforbundet har deltatt aktivt i det nasjonale forumet for barnehagekvalitet og Storberget-utvalget som ser på finansieringa av private barnehager. Forbundet er stolt av sitt arbeidet med barnehagedagen i samarbeidet med Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager. I tillegg arrangerte vi i 2022 konferansen «Menn i barnehage».  

Det har vært et viktig arbeid å få implementert den nasjonale rammeplan for SFO og et fagskoletilbud for SFO-ansatte. Det å se hele skolehverdagen under ett har også vært viktig når vi har deltatt i diskusjonen om utfordringer i skolen etter korona, og i vårt budskap om viktigheten av å styrke laget rundt eleven. Våren 2023 ferdigstilles endelig NIFUs forskning om skoleansattes kompetanse, noe vi ser veldig fram til.

Et innholdsrikt år, og vi er allerede godt i gang med 2023. Gleder oss til alt vi skal få til og oppleve sammen!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?