Nyheter

Sommerhilsen fra Yrkesseksjonsleder

Inger Hagerups dikt Lykke setter meg i sommerstemning. Det minner meg om å være til stede i øyeblikket, senke skuldrene og puste med magen. Les May-Britt Sundal, leder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst sin sommerhilsen.

Arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke må forankres i soknet - tross alt.

Sterk lokal forankring, med nærhet mellom kirkemedlem, ansatte og arbeidsgiver. Dette er Fagforbundets mål for den fremtidige organiseringen av Den norske kirke. Med soknet som grunnenhet, må også soknets organer være utgangspunktet når arbeidsgiveransvaret skal plasseres.

Halvparten av kultursjefene ville prioritert fritidsklubb

Det er politikerne som bestemmer og prioriterer i en kommune, men på spørsmål om hva kultursjefen selv ville prioritere dersom de fikk frie driftsmidler, svarte over halvparten at de ville prioritert fritidsklubber.

Fagligpolitisk samarbeid med kulturministeren

Statsråd Anette Trettebergstuen inviterte LOs kulturforbund til et felles fagligpolitisk dialogmøte med politisk ledelse i kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). – Godt å bli lyttet til og tatt med på råd, sier May Britt Sundal, leder i yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Frokostmøte om arbeidsforholdene til ansatte i kirka

Fagforbundet inviterer til frokostmøte onsdag 16. mars kl. 09.00 på Oslo Kongressenter. På møtet lanseres KIFO-rapporten «Vi er ikke de som roper eller klager høyest», en rapport om arbeidsmiljø og ny organisering blant fellesrådsansatte i Den norske kirke.

Hilsen fra Kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Tonje Brenna har sendt en hilsen til alle ansatte i barnehage, skole og SFO. Hun takker for den ekstraordinære innsatsen og den jobben som gjøres for barn og unge over hele landet.

Diskuterte smitteverntiltak med kulturdepartmentet

Fagforbundet deltok sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjonene på et møte med Kulturdepartementet fredag 11. februar. Møtet handler om hvordan tiltaksnivåene for smittevern bør innrettes ved en framtidig smitteoppblomstring.

Voksne skaper vennskap – både i og utenfor barnehagen

Det er vi voksne som har ansvar for at alle barn kjenner seg inkludert i et fellesskap og har venner, skriver Dina von Heimburg, Susanne Vollan Langås og Kari Olafsen Aunet i sin fagartikkel til Barnehagedagen 2022.

Siste mulighet til å nominere fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge!

Siste mulighet til å bli med på å kåre fremtidens ledere i Kommune- og Helse-Norge 2022! På fredag går fristen ut! Hjelp oss med kåringen!

Årets plakater til Barnehagedagen er her

Nå kan du endelig laste ned plakater til Barnehagedagen 2022 der temaet er vennskap.

Ungdomsarbeiderne skaper sosiale møteplasser

Ungdomsarbeiderne skaper sosiale møteplasser i ditt nærmiljø. Over 100 000 ungdommer bruker fritidsklubber og ungdomshus. Godt ungdomsarbeid skapes av kompetente og engasjerte ansatte.

Bli med og markér Samefolkets dag

6. februar er samenes nasjonaldag. Vi gratulerer og oppfordrer til å markere dagen på arbeidsplassen og i sosiale medier. Her kan du laste ned plakater.

Bevegelse i kirkestreiken

Endelig har Kirkens arbeidsgiverforening, KA kommet med en invitasjon om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det har vi ventet på siden 12. desember.

Positive til regjeringens stimuleringsordning for kultursektoren

Fagforbundet har sendt inn høringsinnspill til Kulturdepartementet vedrørende etablering av stimuleringsordning for kultursektoren. – Vi er positive til at regjeringen etablerer en stimuleringsordning for å skape aktivitet i en hardt rammet kultursektor. Mange av Fagforbundets medlemmer har vært, og er permittert i denne sektoren og vi har understreket behovet for langsiktighet i støtteordningene, sier leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

Fagforbundet vil gi den frie leken gode rammer i den nye rammeplanen for SFO

Fagforbundet mener skolefritidsordningen (SFO) må være på barnas premisser. Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett på en fritid og den nasjonale rammeplanen for SFO må gi barn tid og rom for å kunne leke. – Lek skal ha en stor plass i barns liv. Den frie leken må gis plass både inne og ute, sier Morten Lindhard, nestleder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Barn smitter sjelden voksne utenfor husstanden

Denne uka har det vært skolestart over hele landet og flere har uttrykt bekymring for smittevernet i skole, SFO og barnehage. Fagforbundet har stilt flere spørsmål til Folkehelseinstituttet (FHI) om en fersk forskningsrapport som sier at også barn kan være en smittekilde. – Fortsatt ikke spesiell smitterisiko knyttet til barnehager og skoler, skriver FHI.

Varsler om vond utvikling for unges psykiske helse

Nærmere tre ganger flere sliter med angst og depresjon etter at pandemien slo inn i mars, viser fersk undersøkelse som Universitetet i Oslo (UiO) har gjort. Kirkens SOS melder om det samme. De blir nedringt på telefon fra unge og voksne som har det vondt.

Urneseremoni - et godt alternativ

På grunn av smittefaren settes det nå grenser for hvor mange som kan delta i gravferder. Dette kan oppleves vondt når behovet for å samles er stort. Urneseremoni kan da være et godt alternativ.

Store ulikheter på hvordan kultursektoren organiseres

Telemarksforskning har gjennomført et forskningsprosjekt for å kartlegge kompetanse og organisering av kulturfeltet i kommunene, på oppdrag fra Fagforbundet og Norsk kulturforum. Rapporten ble lansert i Oslo 26. november.

Bli kjent med en barne- og ungdomsarbeider i VGS!

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med barne- og ungdomsarbeider Elisabeth Kvåvik. Hun jobber til daglig ved St.Halvard Videregående skole i burskerud.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?