Til hovedinnhold

Nyheter

AKS-dagen

Gratulerer med SFO-dagen, 6 september

Fagforbundet gratulerer alle SFO-ansatte med SFO-dagen, den 6 september.

illustrasjon norsk bibliotekforening

Vi feirer nasjonale bibliotekdager 28. august - 3. september

Bibliotekene er en av våre viktigste institusjoner. Denne uken feirer vi bibliotekene, og alle som jobber der. Takk for den viktige jobben dere gjør!

Aktivister under årets IFLA - kongress

IFLA-kongressen 2024 bør ikke arrangeres i Dubai

Den 88. IFLA-kongressen ble gjennomført i Rotterdam 21.-25. august, med i underkant av 3000 deltakere fra hele verden. Det vakte reaksjoner da IFLA (International federation of library associations and institutions), som har medlemmer fra 150 land, kunngjorde at IFLA- kongressen i 2024 vil bli arrangert i Dubai.

Revidert kulturlov er sendt ut på høring. Fagforbundet mener dagens lov ikke beskytter offentlig kultursektor i stor nok grad.

Godt forslag til ny kulturlov

Fagforbundet arbeidet for å få på plass kulturloven i 2007. I ettertid ser vi at den ikke beskytter offentlig kultursektor mot nedskjæringer og er i liten grad et styringsverktøy. I mars ble et forslag til revidert kulturlov sendt på høring.

Gleder meg til mange soldager i sommer!

Sommeren og de mange små, viktige møtene

I disse korte juni-ukene skal alt «sommeravsluttes» selv om det starter opp igjen om snaue to måneder. For mange, både ansatte og foreldre kan det bli et maraton.

Ny opplæringslov fra august 2024

Ny opplæringslov fra august 2024

Regjeringen har fremmet forslag til ny opplæringslov for Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til ny lov er vedtatt og trådt i kraft gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Stortinget har nå votert over den nye lovforslaget.

Fritidsklubbene feirer 70 årsjubileum!

Besøk en fritidsklubb!

Endelig er det i ferd med å bli skikkelig vår i store deler av landet. Det blir grønt gras og lauvet spretter. Vi har nettopp feiret fritidsklubbenes dag 29. april. I år er det 70 år siden Norges første fritidsklubb åpnet dørene på Hammersborg i Oslo.

Illustrasjon, bok, bøker, bibliotek, Deichmanske

Velkommen til hagefest under Litteraturfestivalen på Lillehammer

Bibliotekene trenger forfatterne, men forfatterne trenger bibliotekene også! Under Litteraturfestivalen på Lillehammer arrangerer Fagforbundet en hagefest i samarbeid med Forfatterforbundet og LO. Arrangementet heter Nye stemmer.

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Ny stortingsmelding vil styrke samisk i barnehager, skoler og høyere utdanning. Målet er å gi bedre tilgang til samisk barnehagetilbud og samisk opplæring i skolen, og flere og bedre samiske studietilbud i høyere utdanning.

Styret i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst som ble valgt på landsmøtet

Yrkesfaglige året 2022 oppsummert!

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst avholdte i fjor 7 styremøter og behandlet til sammen 67 saker. Her har vi laget et utdrag fra Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst sin årsrapport om alt det yrkesfaglige arbeidet som er gjort i forbundet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) la fram Utsynsmeldinga i dag.

Vil avskaffe New Public Management innen forskning og høyere utdanning

I dag kom regjeringas stortingsmelding om kompetansebehovene i høyere utdanning, kalt Utsynsmeldingen. Nå vil regjeringa satse på både helsefag og fag som vil bidra til det grønne skiftet. Det er gode nyheter for Fagforbundet.

Fagforbundet arrangerte kulturkonferanse 9. - 10. mars 2023

Kulturkonferansen 2023 – en unik mulighet til å lære av hverandre

– Det var en stor glede å endelig gjennomføre kulturkonferansen. Som kulturforbund med rundt 7 000 medlemmer spredt over ulike sektorer, var det en unik mulighet til å møte og lære av hverandre, oppsummerer Knut Remi Heimvik, styremedlem i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Skolebibliotek

Den internasjonale morsmålsdagen, 21 februar

Den internasjonale dagen for morsmåldagen, markeres for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. Fagforbundet oppfordrer alle til å bli med å feire Morsmålsdagen 2023.

Alexander Dahl.

Læhkoeh biejjine - Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin

Våre nasjonsbyggerne så det som problematisk at landets yttergrense i nord og øst besto av en stor andel samer og kvener/norskfinner og andre nasjonale minoriteter som ikke ble ansett som norsk i sinn og levemåte.

Anne Grete Reinertsen jobber med å lage læringsutbyttebeskrivelser for fagskoler innen oppvekstfag.

Relevante fagskoleutdanninger for barne- og ungdomsarbeidere

Er du barne- og ungdomsarbeider og ønsker å ta videreutdanning? Da kan du ta en titt på oversikten over de ulike fagskoletilbudene som finner.

6 februar, samefolkets dag

6. februar feirer vi samenes nasjonaldag.

Sametinget har samlet litt informasjon om nasjonaldagen og nasjonale symboler. Vi deler denne informasjonen for at dere kan markere dagen i rundt om i landet.

Gravferdsetaten

Sorgarbeid i kjeledress og dress

Fagforbundet dekker kursavgift for medlemmer som deltar på kurset «Sorgarbeid i kjeledress og dress» på Modum bad mandag 6. til tirsdag 7. mars. Deltagere må selv dekke reise.

Streikemarkering under landskonferansen til Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Ta plass!

Ta plass og ta ordet! Bruk tilliten og mulighetene du har fått ved å være tillitsvalgt og medlem i Fagforbundet.

Kindergarden

Søk midler til deres arbeid mot mobbing

Fagforbundet er stolt partner i Partnerskap mot mobbing som hvert år deler ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser gjennom partnerpotten.

Medlem nr. 400 000 var en kulturarbeider fra Bergen, Ragnhild Severeide. Fagforbundet organiserer mange i hele kultursektoren, og nå inviterer vi alle til konferanse. Her på bildet sammen med leder for Fagforbundet Teater og Scene Mari Røsjø t.v. og leder for Fagforbundet Mette Nord.

Kulturkonferanse 2023: Fremover sammen

Velkommen til Fagforbundets kulturkonferanse! 9. - 10. mars 2023 samler vi kulturfolk til konferanse i Kristiansand.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?