Nyheter

Bli med og markér Samefolkets dag

6. februar er samenes nasjonaldag. Vi gratulerer og oppfordrer til å markere dagen på arbeidsplassen og i sosiale medier. Her kan du laste ned plakater.

21.01.2021

Bevegelse i kirkestreiken

Endelig har Kirkens arbeidsgiverforening, KA kommet med en invitasjon om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det har vi ventet på siden 12. desember.

30.12.2020

Positive til regjeringens stimuleringsordning for kultursektoren

Fagforbundet har sendt inn høringsinnspill til Kulturdepartementet vedrørende etablering av stimuleringsordning for kultursektoren. – Vi er positive til at regjeringen etablerer en stimuleringsordning for å skape aktivitet i en hardt rammet kultursektor. Mange av Fagforbundets medlemmer har vært, og er permittert i denne sektoren og vi har understreket behovet for langsiktighet i støtteordningene, sier leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

26.08.2020

Fagforbundet vil gi den frie leken gode rammer i den nye rammeplanen for SFO

Fagforbundet mener skolefritidsordningen (SFO) må være på barnas premisser. Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett på en fritid og den nasjonale rammeplanen for SFO må gi barn tid og rom for å kunne leke. – Lek skal ha en stor plass i barns liv. Den frie leken må gis plass både inne og ute, sier Morten Lindhard, nestleder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

24.08.2020

Barn smitter sjelden voksne utenfor husstanden

Denne uka har det vært skolestart over hele landet og flere har uttrykt bekymring for smittevernet i skole, SFO og barnehage. Fagforbundet har stilt flere spørsmål til Folkehelseinstituttet (FHI) om en fersk forskningsrapport som sier at også barn kan være en smittekilde. – Fortsatt ikke spesiell smitterisiko knyttet til barnehager og skoler, skriver FHI.

24.08.2020

Varsler om vond utvikling for unges psykiske helse

Nærmere tre ganger flere sliter med angst og depresjon etter at pandemien slo inn i mars, viser fersk undersøkelse som Universitetet i Oslo (UiO) har gjort. Kirkens SOS melder om det samme. De blir nedringt på telefon fra unge og voksne som har det vondt.

15.05.2020

Urneseremoni - et godt alternativ

På grunn av smittefaren settes det nå grenser for hvor mange som kan delta i gravferder. Dette kan oppleves vondt når behovet for å samles er stort. Urneseremoni kan da være et godt alternativ.

17.03.2020

Store ulikheter på hvordan kultursektoren organiseres

Telemarksforskning har gjennomført et forskningsprosjekt for å kartlegge kompetanse og organisering av kulturfeltet i kommunene, på oppdrag fra Fagforbundet og Norsk kulturforum. Rapporten ble lansert i Oslo 26. november.

27.11.2019

Bli kjent med en barne- og ungdomsarbeider i VGS!

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med barne- og ungdomsarbeider Elisabeth Kvåvik. Hun jobber til daglig ved St.Halvard Videregående skole i burskerud.

25.10.2019

Bli kjent med en prest!

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med prest og leder av TeoLOgene Stig-Jørund Arnesen.

06.09.2019

Kurs for tillitsvalgte i KA

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/arbeidstaker til kurs om arbeidstidsbestemmelser og beredskap på leir. Det er en forutsetning for deltakelse at både arbeidsgiver og tillitsvalgt arbeidstaker fra den enkelte virksomhet deltar. 

06.09.2019

Bli kjent med en biblioteksjef

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med biblioteksjef i Volda Kommune, Tove Aurdal Hjellnes.

03.06.2019

Forbildekonferansen 2019

Fagakademiet arrangerer Forbildekonferansen 31. oktober 2019 på Gamle Museet i Oslo.

31.05.2019

Fagarbeidere i oppvekstsektoren erstattes med høyskoleutdannede

Fagarbeidere i Sogndal er bekymret for at kommunen ønsket å erstatte fagarbeiderkompetansen i oppvekstsektoren, med ulike høyskoleutdanninger. Denne trenden gjør at mange av Fagforbundets medlemmer opplever en usikkerhet i arbeidslivet, og at deres kompetanse ikke blir verdsatt på lik linje med andre fagarbeidere i kommunesektoren.

10.05.2019

Framtidas bibliotek - balansekunst på stram line?

1. - 2. april arrangerte Fagforbundet konferanse på Stjørdal for bibliotekansatte. Temaet på konferansen var å vise noen av de utfordringene bibliotekansatte og bibliotekeiere står overfor.

11.04.2019

Kartlegger kulturadministrasjonen i alle norske kommuner

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har sammen med Norsk Kulturforum (NOKU) bedt Telemarksforskning kartlegge kulturadministrasjonen i alle norske kommuner. Forskningsprosjektet skal se hvordan kulturarbeidet er organisert, hvilke ressurser de har, årsverk og utdanningsnivå.

11.04.2019

Konferanser om digitale verktøy i barnehagen

Fagforbundet var medarrangør for konferansene Digital arena barnehage (DAB) sammen med stiftelsen Imtec og KS. Årets konferanser ble gjennomført i Trondheim, Molde, Oslo, Kristiansand, Hamar og Drammen. Til sammen deltok 1200 barnehageansatte på konferansene.

11.04.2019

Økt kompetanse i praksis

I de aller fleste avtaleområdene er muligheter for kompetanseutvikling hjemlet i tariffavtalene. Allikevel er det vanskelig å realisere i praksis. Hvem bestemmer hva slags kompetanseheving det er behov for? Samsvarer arbeidsgivers behov for kompetanseutvikling med de ansattes? Og hvor ligger de konkrete utfordringene for Fagforbundet?

07.03.2019

Fire på gangen

Det er mange arbeidsoppgaver knyttet til Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst. Hva er det viktigste for deg og hva har du lyst til å jobbe med i år?

01.03.2019

Vår gode gravferdsforvaltning blir ikke bedre av helgegravlegging

I Vårt Land 28. februar forklarer May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, hvorfor Fagforbundet ikke ønsker gravlegging i helgene. Les hele innlegget hennes her:

27.02.2019