Til hovedinnhold

Nyheter

Bli kjent med en biblioteksjef

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med biblioteksjef i Volda Kommune, Tove Aurdal Hjellnes.

Frokostmøte om arbeidsforholdene til ansatte i kirka

Fagforbundet inviterer til frokostmøte onsdag 16. mars kl. 09.00 på Oslo Kongressenter. På møtet lanseres KIFO-rapporten «Vi er ikke de som roper eller klager høyest», en rapport om arbeidsmiljø og ny organisering blant fellesrådsansatte i Den norske kirke.

Siste innspurt på hytta før det blir en hektisk høst som leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Spennende høst med landsmøte og landskonferanse

Jeg håper alle har hatt en fin sommer og er klar for et hektisk halvår. Akkurat nå legger jeg siste strøk med beis på hytta samtidig som jeg tenker på den spennende tiden vi går inn i. Om en drøy måned skal vi samles til landsmøte i Oslo og vedta ny politikk for de neste tre åra.

LOs kulturforbund møtte kulturminister Anette Trettebergstuen til felles fagligpolitisk dialogmøte.

Fagligpolitisk samarbeid med kulturministeren

Statsråd Anette Trettebergstuen inviterte LOs kulturforbund til et felles fagligpolitisk dialogmøte med politisk ledelse i kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). – Godt å bli lyttet til og tatt med på råd, sier May Britt Sundal, leder i yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Leder for Fagforbundet teoLOgene, Stig-Jørund B. Arnesen.

Bli kjent med en prest!

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med prest og leder av TeoLOgene Stig-Jørund Arnesen.

Illustrasjonsbilde.

Flere muligheter for utvikling og opplæring i kirken

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) og flere arbeidstakerorganisasjoner har et unikt samarbeid om opplæring og utvikling (OU). Alle ansatte betaler inn en del av lønna si med det felles formålet å kunne møte kompetansebehovet til både arbeidstakere og virksomheten. Det er et sentralt styre som forvalter midlene til beste for partene.

På oppdrag fra Fagforbundet og Norsk Kulturforum har Telemarksforskning skrevet en rapport om status i kommunal kultursektor.

Store ulikheter på hvordan kultursektoren organiseres

Telemarksforskning har gjennomført et forskningsprosjekt for å kartlegge kompetanse og organisering av kulturfeltet i kommunene, på oppdrag fra Fagforbundet og Norsk kulturforum. Rapporten ble lansert i Oslo 26. november.

Streikemarkering under landskonferansen til Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Ta plass!

Ta plass og ta ordet! Bruk tilliten og mulighetene du har fått ved å være tillitsvalgt og medlem i Fagforbundet.

Barn som løper

Konferanse om inkluderende praksis i barnehage, skole, SFO og fritidsklubb

Fagforbundet inviterer ansatte i barnehage, skole, SFO og fritidsklubb til konferanse om inkluderende praksis - hvordan skaper vi gode oppvekst- og læringsmiljø for barn og unge?

Ung 3.0 Landskonferansen for de som jobber med ungdom

Ung 3.0 Taktskifte

Tradisjonen tro arrangerer vi konferanse for deg som jobber på fritidsklubb, ungdomshus eller andre åpne møteplasser for ungdom. I samarbeid med Ungdom og Fritid, UKM og Bodø 2024, ønsker vi dere velkommen til Landskonferansen 2022! Landskonferansen 2022 går av stabelen i Bodø 20. - 22. november

Positive til regjeringens stimuleringsordning for kultursektoren

Fagforbundet har sendt inn høringsinnspill til Kulturdepartementet vedrørende etablering av stimuleringsordning for kultursektoren. – Vi er positive til at regjeringen etablerer en stimuleringsordning for å skape aktivitet i en hardt rammet kultursektor. Mange av Fagforbundets medlemmer har vært, og er permittert i denne sektoren og vi har understreket behovet for langsiktighet i støtteordningene, sier leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

Yrkesseksjonslederne Ingunn Jacobsen, May-Britt Sundal, Iren Mari Luther og Trond Finstad åpner Landskonferansene 2022 sammen med forbundsleder Mette Nord.

Landskonferansene 2022 er i gang

Seksjonslederne er enige om at vi trenger samhandling internt for å kunne jobbe best for medlemmene. I løpet av de neste tre dagene skal delegatene vedta yrkesseksjonenes politikk og prioriteringer for de neste tre åra.

Psykisk helse. Illustrasjonsbilde.

Varsler om vond utvikling for unges psykiske helse

Nærmere tre ganger flere sliter med angst og depresjon etter at pandemien slo inn i mars, viser fersk undersøkelse som Universitetet i Oslo (UiO) har gjort. Kirkens SOS melder om det samme. De blir nedringt på telefon fra unge og voksne som har det vondt.

Framtidas bibliotek - balansekunst på stram line?

1. - 2. april arrangerte Fagforbundet konferanse på Stjørdal for bibliotekansatte. Temaet på konferansen var å vise noen av de utfordringene bibliotekansatte og bibliotekeiere står overfor.

Amund Røhr Heggelund fra Ungdom og Fritid gjestet styremøtet for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst og holdt en innledning om nasjonalt og internasjonalt ungdomsarbeid.

Fra kulturverksted tilbake til fritidsklubben

Fritidsklubber er nest etter idretten den største samlingsarenaen for ungdommen. Ikke noe klisjé er mer forankret i virkeligheten enn at ungdommen er framtida. Derfor er de vel verdt å investere oppmerksomhet og penger i. Der er Fagforbundet og Ungdom og Fritid helt på bølgelengde.

Statssekretær Bohmann fra kultur- og likestillingsdepartementet holder innlegg på landskonferansen 2022.

Regjeringa tar kampen for kultursektoren

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann slår fast at kulturfolk er arbeidsfolk som må kjempe litt ekstra for å få den samme plassen og de samme rettighetene som andre folk.

Leder i Fagforbundet teater og scene, Mari Røsjø

Diskuterte smitteverntiltak med kulturdepartmentet

Fagforbundet deltok sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjonene på et møte med Kulturdepartementet fredag 11. februar. Møtet handler om hvordan tiltaksnivåene for smittevern bør innrettes ved en framtidig smitteoppblomstring.

Medlem nr. 400 000 var en kulturarbeider fra Bergen, Ragnhild Severeide. Fagforbundet organiserer mange i hele kultursektoren, og nå inviterer vi alle til konferanse. Her på bildet sammen med leder for Fagforbundet Teater og Scene Mari Røsjø t.v. og leder for Fagforbundet Mette Nord.

Kulturkonferanse 2023: Fremover sammen

Velkommen til Fagforbundets kulturkonferanse! 9. - 10. mars 2023 samler vi kulturfolk til konferanse i Kristiansand.

Fire rapporter ligger på et bord

Halvparten av kultursjefene ville prioritert fritidsklubb

Det er politikerne som bestemmer og prioriterer i en kommune, men på spørsmål om hva kultursjefen selv ville prioritere dersom de fikk frie driftsmidler, svarte over halvparten at de ville prioritert fritidsklubber.

Fagforbundet arrangerte kulturkonferanse 9. - 10. mars 2023

Kulturkonferansen 2023 – en unik mulighet til å lære av hverandre

– Det var en stor glede å endelig gjennomføre kulturkonferansen. Som kulturforbund med rundt 7 000 medlemmer spredt over ulike sektorer, var det en unik mulighet til å møte og lære av hverandre, oppsummerer Knut Remi Heimvik, styremedlem i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?