Til hovedinnhold

Nyheter

jenterskoleungdomsskole

Starter jentegrupper i arbeidet mot mobbing

Froland ungdomsskole søkte midler til Partnerskap mot mobbing for å starte jentegrupper. Dette er ett av mange mulige prosjekter det er mulig å søke støtte til, i arbeidet mot mobbing. Neste søknadsfrist er 6. mars.

Praktisk og erfaringsbasert læring må verdsettes mer

Et regjeringsnedsatt utvalg har foreslått flere tiltak for et nytt og helhetlig kvalitetsutviklingssystem som skal fremme elevenes læring og trivsel. Her kan du lese Fagforbundets innspill på de foreslåtte endringene.

Mange nok ansatte er avgjørende i arbeidet mot mobbing

Utdanningsdirektoratet (Udir) har fått i oppgave å samordne tiltakene for å bygge inkluderende trygge og gode barnehage- og skolemiljø og vurdere nye behov. Her kan du lese Fagforbundets innspill på Udir sitt arbeid.

barn - barnehage - oppvekst

Webinar om ny barnehagelov

Regjeringa har foreslått flere endringer til styring og finansiering av barnehagene, og i disse dager er loven på høring. Fagforbundet har mange medlemmer som jobber i barnehager, så dette er en lov som engasjerer oss.

Frode Lagset skal lede arbeidet

Egen arbeidsgruppe som skal jobbe med kjønns- og seksualitetsmangfold

I hovedlinjene til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst sier at vårt yrkesfaglige arbeide skal bidra til mangfold, inkludering og likestilling. Et av tiltakene er at yrkesseksjonen skal arbeide for å få mer kunnskap om inkludering og mangfold.

Marianne Bratsveen, yrkesseksjonsleder fra Fagforbudet Innlandet

Medlemsmøte om Fagforbundets barnehagepolitikk

Fagforbundet Innlandet ble invitert til Øyer for å møte barnehageansatte fra Fagforbundet og utdanningsforbundet for å diskutere barnehagepolitikk. På møtet deltok yrkesseksjonsleder Marianne Bratsveen, i tillegg deltok rådgiver Ingri Bjørnevik fra Fagforbundet nasjonalt.

Verksted for kunst i en kommunal fritidsklubb

Hvordan påvirker du kommunens budsjettprosess?

Hver høst mottar Fagforbundet henvendelser fra fortvilte medlemmer i kultursektoren fordi deres tjenester blir utsatt for kutt i den kommunale budsjettprosessen. Her kommer mer informasjon om hva du kan gjøre allerede nå for å påvirke.

Illustrasjonsfoto.

Forslag om at kun lærerutdannede kan ansettes i undervisningsstillinger

Kunnskapsdepartementet foreslår at kun lærerutdannede skal ansettes i undervisningsstillinger. Fagforbundet støtter regjeringen i at det er svært viktig for barn og unges læring, mestring og trivsel at de møter kvalifiserte lærere, men mener at også spesialpedagoger i spesialskoler skal kunne få fast ansettelse i undervisningsstillinger.

musikk - gitar - kultur - kulturarbeider - musiker

Endringer i arbeidsmiljøloven

Fra og med 1. januar må arbeidsgiver kunne dokumentere at en oppdragstaker ikke kan ansettes i en ordinær fast eller midlertidig stilling, endringene er særlig relevante for kulturarbeidere.

Hvordan skal vi ivareta medlemmer som omfattes av Riksantikvarens håndverksstrategi?

Les Fagforbundets innspill til Riksantikvarens håndverksstrategi.

Illustrasjon, bok, bøker, bibliotek, Deichmanske

Yrkesetiske retningslinjer for bibliotekansatte

Fagforbundet har sammen med andre organisasjoner på bibliotekområdet, vedtatt yrkesetiske retningslinjer for bibliotekansatte. Retningslinjene ble vedtatt første gang i 2007, og er nå revidert. Hensikten med retningslinjene er å gi bibliotekene veiledning og støtte i sine valg som ikke er regulert av lovverket.

Søk midler til arbeidet mot mobbing

Hvert år deler Partnerskap mot mobbing ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser gjennom partnerpotten. Neste søknadsfrist er 9. januar.

Det sentrale rettssubjektets organer er nødt til å ta innover seg at dersom de ikke tar ansvar for og eierskap til gravplassområdet, så kan vi ende med en situasjon der utviklingen av gravplassektoren nasjonalt overlates til tilfeldighetene i en grad hverken befolkning, ansatte eller lokalkirken er tjent med.

- Vi trekker et lettelsens sukk!

Lokal kirkelig gravplassmyndighet er hovedregel i gravplassloven. Med denne forutsetningen er Kirkemøtets vedtak om status quo i organiseringsspørsmålet det beste som kunne skje gravplassektoren. Vi trekker et lettelsens sukk.

Forsikring, bygge, lego, samarbeid

Fagforbundets innspill til ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal se på betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet. Fagforbundet sitter i ekspertgruppas referansegruppe.

May-Britt Sundal, AU-medlem og leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Fagforbundet støtter ikke lovforslaget om fysisk inngripen i skolen

Regjeringen har foreslått regler for når ansatte kan gripe inn fysisk mot elever. Vi mener at forslaget ikke er godt nok gjennomarbeidet gitt alvorlighetsgraden til temaet som behandles.

AKS-dagen

Gratulerer med SFO-dagen, 6 september

Fagforbundet gratulerer alle SFO-ansatte med SFO-dagen, den 6 september.

illustrasjon norsk bibliotekforening

Vi feirer nasjonale bibliotekdager 28. august - 3. september

Bibliotekene er en av våre viktigste institusjoner. Denne uken feirer vi bibliotekene, og alle som jobber der. Takk for den viktige jobben dere gjør!

Aktivister under årets IFLA - kongress

IFLA-kongressen 2024 bør ikke arrangeres i Dubai

Den 88. IFLA-kongressen ble gjennomført i Rotterdam 21.-25. august, med i underkant av 3000 deltakere fra hele verden. Det vakte reaksjoner da IFLA (International federation of library associations and institutions), som har medlemmer fra 150 land, kunngjorde at IFLA- kongressen i 2024 vil bli arrangert i Dubai.

Revidert kulturlov er sendt ut på høring. Fagforbundet mener dagens lov ikke beskytter offentlig kultursektor i stor nok grad.

Godt forslag til ny kulturlov

Fagforbundet arbeidet for å få på plass kulturloven i 2007. I ettertid ser vi at den ikke beskytter offentlig kultursektor mot nedskjæringer og er i liten grad et styringsverktøy. I mars ble et forslag til revidert kulturlov sendt på høring.

Gleder meg til mange soldager i sommer!

Sommeren og de mange små, viktige møtene

I disse korte juni-ukene skal alt «sommeravsluttes» selv om det starter opp igjen om snaue to måneder. For mange, både ansatte og foreldre kan det bli et maraton.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?