Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har de yrkesfaglige seksjonene egne fagenheter. Her utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene

I fagenhet for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor kirke, kultur og oppvekst. Seksjonen samarbeider med, og påvirke myndighetene i politiske beslutning på yrkesfaglige områder. 

Les mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2021:
Hovedlinjer for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Yrkesseksjonsstyret

Portrettbilde av May-Britt Sundal

May-Britt Sundal
AU-medlem. Seksjonsleder kirke, kultur og oppvekst
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Morten Lindhard

Morten Lindhard
Leder YKKO
Fagforbundet Akershus

Portrettbilde av Anne Grete Reinertsen

Anne Grete Reinertsen
Fagforbundet Agder

Portrettbilde av Kjell Sverre Fostervold

Kjell Sverre Fostervold

Portrettbilde av Knut Remi Heimvik

Knut Remi Heimvik
Yrkesseksjonsleder YKKO
Fagforbundet Hordaland

Portrettbilde av Randi Færevik

Randi Færevik
Fagforbundet Oslo

Administrasjon

Portrettbilde av Rakel Malene Solbu

Rakel Malene Solbu
Fagleder
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Bjarne Kjeldsen

Bjarne Kjeldsen
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Camilla Breen

Camilla Breen
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Thomas Tallaksen

Thomas Tallaksen
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst