Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har de yrkesfaglige seksjonene egne fagenheter. Her utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene

I fagenhet for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor kirke, kultur og oppvekst. Seksjonen samarbeider med, og påvirke myndighetene i politiske beslutning på yrkesfaglige områder. 

Les mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2021:
Hovedlinjer for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Yrkesseksjonsstyret

Portrettbilde av May-Britt Sundal

May-Britt Sundal
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Arbeidsutvalget

Portrettbilde av Morten Lindhard

Morten Lindhard
Leder Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Forbundsregion Akershus

Portrettbilde av Anne Grete Reinertsen

Anne Grete Reinertsen
Forbundsregion Agder

Portrettbilde av Kjell Sverre Fostervold

Kjell Sverre Fostervold

Portrettbilde av Knut Remi Heimvik

Knut Remi Heimvik
Yrkesseksjonsleder YKKO
Forbundsregion Vestland

Portrettbilde av Randi Færevik

Randi Færevik
Forbundsregion Oslo

Administrasjon

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad
Konstituert fagleder
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik
Rådgiver
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Bjarne Kjeldsen

Bjarne Kjeldsen
Rådgiver
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Camilla Orsten

Camilla Orsten
Rådgiver
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Cecilie Haga

Cecilie Haga
Rådgiver
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst / Yrkesseksjon helse og sosial