Til hovedinnhold

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har de yrkesfaglige seksjonene egne fagenheter. Her utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene

I fagenhet for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst utarbeides faglige tilbud til medlemmene som j Seksjonen samarbeider med, og påvirke myndighetene i politiske beslutning på yrkesfaglige områder. 

Les mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2025:
Hovedlinjer for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Yrkesseksjonsstyret

Portrettbilde av May-Britt Sundal

May-Britt Sundal

Leder, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Arbeidsutvalget

Portrettbilde av Morten Lindhard

Morten Lindhard

Nesteder Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Forbundsregion Akershus

Portrettbilde av Marianne Bratsveen

Marianne Bratsveen

Styremedlem Kirketjener/krematør

Innlandet

Portrettbilde av Frode Lagset

Frode Lagset

Styremedlem Prest

Fagforbundet Teologene

Portrettbilde av Knut Remi Heimvik

Knut Remi Heimvik

Styremedlem Yrkesseksjonsleder YKKO

Forbundsregion Vestland

Portrettbilde av Randi Færevik

Randi Færevik

Styremedlem Yrkesseksjonsleder Oslo

Forbundsregion Oslo

Varamedlemmer:

1. vara: Lars Fredrik Gregerslund

2. vara: Ann Merethe Larsos Kristensen 

3. vara: Kenneth Wiik Søttar 

4.vara: Tove-Laila Bjerke 

5. vara: Ellen Svantesen

6. vara: Ragnhild Kjøllmoen Aarø

 

Administrasjon Kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Enhetsleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Bjarne Kjeldsen

Bjarne Kjeldsen

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Camilla Orsten

Camilla Orsten

Sekretær

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Heidi Anderssen-Dukes

Heidi Anderssen-Dukes

Rådgiver

Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Stine Hjerpbakk

Stine Hjerpbakk

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?