Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har de yrkesfaglige seksjonene egne fagenheter. Her utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene

I fagenhet for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor kirke, kultur og oppvekst. Seksjonen samarbeider med, og påvirke myndighetene i politiske beslutning på yrkesfaglige områder. 

Les mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2021:
Hovedlinjer for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Yrkesseksjonsstyret

Portrettbilde av May-Britt Sundal

May-Britt Sundal

Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Arbeidsutvalget

Portrettbilde av Morten Lindhard

Morten Lindhard

Leder Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Forbundsregion Akershus

Portrettbilde av Anne Grete Reinertsen

Anne Grete Reinertsen

Forbundsregion Agder

Portrettbilde av Kjell Sverre Fostervold

Kjell Sverre Fostervold

Portrettbilde av Knut Remi Heimvik

Knut Remi Heimvik

Yrkesseksjonsleder YKKO

Forbundsregion Vestland

Portrettbilde av Randi Færevik

Randi Færevik

Forbundsregion Oslo

Administrasjon

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Konstituert fagleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Bjarne Kjeldsen

Bjarne Kjeldsen

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Camilla Orsten

Camilla Orsten

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Cecilie Haga

Cecilie Haga

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst / Yrkesseksjon helse og sosial