Til hovedinnhold

Den internasjonale morsmålsdagen, 21 februar

Skolebibliotek

Morsmåldagen (Foto: Ingri Bjørnevik)

Den internasjonale dagen for morsmåldagen, markeres for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. Fagforbundet oppfordrer alle til å bli med å feire Morsmålsdagen 2023.

14.02.2023 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 14.02.2023

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har utviklet tipds og språklige ressurser for deg som jobber i barnehage, SFO og skole. 

Gode tips for arbeid med morsmål og mangfold

 

Retten til å få opplæring på eget morsmål

Elever som har et annet morsmål enn norsk eller samisk, kan ha rett til særskilt språkopplæring. Særskilt språkopplæring kan bestå av særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring, tospråklig opplæring eller begge deler.

Fagforbundets hovedlinjer oppfordrer alle medlemmer i yrkesseksjonen må bidra til at mangfold, inkludering og likestilling oppnås i praksis.

Dette handler om retten til å ha og utøve sin egen religion, retten til egen kultur og egne kulturuttrykk, retten til å få opplæring på eget morsmål, og retten til å bli inkludert i et meningsfullt fellesskap. 

Bakgrunnen for dagen

Den internasjonale morsmålsdagen ble opprettet av UNESCO i 1999 og har blitt markert 21 februar hvert år siden 2000. Målet med denne dagen er å fremme språklig mangfold og flerspråklighet, samt øke forståelse, toleranse og dialog angående språklige og kulturelle tradisjoner. Dagen er formelt vedtatt av FN som i sin resolusjon holdt 2008 som det internasjonale året for språk.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?