Til hovedinnhold

Nyheter

Gode barnehager er bra for barn - dårlige barnehager er dårlig for barn.

Fagarbeidere i oppvekstsektoren erstattes med høyskoleutdannede

Fagarbeidere i Sogndal er bekymret for at kommunen ønsket å erstatte fagarbeiderkompetansen i oppvekstsektoren, med ulike høyskoleutdanninger. Denne trenden gjør at mange av Fagforbundets medlemmer opplever en usikkerhet i arbeidslivet, og at deres kompetanse ikke blir verdsatt på lik linje med andre fagarbeidere i kommunesektoren.

Framtidas bibliotek - balansekunst på stram line?

1. - 2. april arrangerte Fagforbundet konferanse på Stjørdal for bibliotekansatte. Temaet på konferansen var å vise noen av de utfordringene bibliotekansatte og bibliotekeiere står overfor.

OSSnr5_2004_s16.jpg

Kartlegger kulturadministrasjonen i alle norske kommuner

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har sammen med Norsk Kulturforum (NOKU) bedt Telemarksforskning kartlegge kulturadministrasjonen i alle norske kommuner. Forskningsprosjektet skal se hvordan kulturarbeidet er organisert, hvilke ressurser de har, årsverk og utdanningsnivå.

Illustrasjonsfoto: Barnehage

Konferanser om digitale verktøy i barnehagen

Fagforbundet var medarrangør for konferansene Digital arena barnehage (DAB) sammen med stiftelsen Imtec og KS. Årets konferanser ble gjennomført i Trondheim, Molde, Oslo, Kristiansand, Hamar og Drammen. Til sammen deltok 1200 barnehageansatte på konferansene.

Rådgiver i Fagforbundet Kristine Hansen kunne gi gode råd til yrkesseksjonsledere kirke, kultur og oppvekst om hvordan tillitsvalgte kan bidra til å sette opp kompetanseplaner på arbeidsplassen sin.

Økt kompetanse i praksis

I de aller fleste avtaleområdene er muligheter for kompetanseutvikling hjemlet i tariffavtalene. Allikevel er det vanskelig å realisere i praksis. Hvem bestemmer hva slags kompetanseheving det er behov for? Samsvarer arbeidsgivers behov for kompetanseutvikling med de ansattes? Og hvor ligger de konkrete utfordringene for Fagforbundet?

Fire på gangen

Det er mange arbeidsoppgaver knyttet til Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst. Hva er det viktigste for deg og hva har du lyst til å jobbe med i år?

Innebærer religionsfrihet å gravlegge i helgene? Fagforbundet er uenig.

Vår gode gravferdsforvaltning blir ikke bedre av helgegravlegging

I Vårt Land 28. februar forklarer May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, hvorfor Fagforbundet ikke ønsker gravlegging i helgene. Les hele innlegget hennes her:

Anne-Grete Reinertsen oppfordrer alle til å gi sitt innspill til de nye læreplanene.

Du kan påvirke framtidas læreplaner!

– Utdanningsdirektoratet har en åpen prosess i utviklingen av læreplaner og ønsker å involvere alle som er interessert i innholdet i opplæringen. Dette gjør at du kan komme med innspill, forteller styremedlem på Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst Anne Grete Reinertsen.

Yrkesseksjonsleder May-Britt Sundal håper SFO-evalueringen gir grunnlag for diskusjoner lokalt.

SFO ble innført for 22 år siden – nå foreligger første evaluering

Hovedfunnene i evalueringa av SFO-tilbudet viser store variasjoner og forskjeller i pris. De fleste foreldre er allikevel fornøyd og mener at barnet deres trives, bortsett fra foreldre til barn med særskilte behov. Det er en kraftig økning i andelen ansatte med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, fra 15 – 27 prosent siden 2002.

Meld deg på kirketjenerkonferansen!

13. februar arrangerer Fagforbundet en konferanse om kirketjeneryrkets betydning for Den norske kirke. Arrangementet finner sted i Fagforbundets lokaler i Keysers gate 15 i Oslo.

Illustrasjonsbilde.

Flere muligheter for utvikling og opplæring i kirken

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) og flere arbeidstakerorganisasjoner har et unikt samarbeid om opplæring og utvikling (OU). Alle ansatte betaler inn en del av lønna si med det felles formålet å kunne møte kompetansebehovet til både arbeidstakere og virksomheten. Det er et sentralt styre som forvalter midlene til beste for partene.

Ulrika Bergroth-Plur, leder ved Musikk i skolen og tidligere lærer i Finland, snakker varmt om betydningen av estetiske fag i skolen.

Finske skoler er best – eller …?

Den finske skolemodellen hylles. Den høster ros og anerkjennelse verden over. Men er det riktig at Finland har verdens beste skole som former de flinkeste elevene og har de mest fornøyde lærerne? Diskusjonen rundt den finske skolen og de estetiske fagenes rolle til sammenligning med undervisningsfagene i Norge, endte opp et helt annet sted på Kommunal 2018.

Amund Røhr Heggelund fra Ungdom og Fritid gjestet styremøtet for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst og holdt en innledning om nasjonalt og internasjonalt ungdomsarbeid.

Fra kulturverksted tilbake til fritidsklubben

Fritidsklubber er nest etter idretten den største samlingsarenaen for ungdommen. Ikke noe klisjé er mer forankret i virkeligheten enn at ungdommen er framtida. Derfor er de vel verdt å investere oppmerksomhet og penger i. Der er Fagforbundet og Ungdom og Fritid helt på bølgelengde.

Jorunn Mikkelsen fra Finnmark rørte mange på oktoberkonferansen til tårer.

Rørte Oktober­konferansen til tårer med sin personlige historie

Det falt noen tårer her og der på oktoberkonferansen til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, da Jorunn Mikkelsen fra Finnmark holdt innledning om samisk språk og kulturhistorie. Hun introduserte ett av fire prosjekter som ble presentert: samisk språk og kultur i barnehagene, et verveprosjekt på kirkeområdet (Oppland), et tverrsektorelt ungdomsprosjekt i Bergen og "Assistenten er kommet for å bli!".

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?