Til hovedinnhold

Enighet i Spekter Helse-oppgjøret

Tok natta til hjelp og ble enige: Forhandlingslederne, f.v Lizzie Ruud Thorkildsen, Delta, Anne Green Nilsen, Fagforbundet, og Bjørn Skrattegård, Spekter.

Tok natta til hjelp og ble enige: Forhandlingslederne, f.v Lizzie Ruud Thorkildsen, Delta, Anne Green Nilsen, Fagforbundet, og Bjørn Skrattegård, Spekter. (Foto: Fagforbundet / Ellisiv Solskinnsbakk)

Det ble enighet i Spekter Helse A2-delen natt til tirsdag. Oppgjøret omhandler lønn for ansatte i sykehus.

20.06.2022 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 24.06.2022

Økonomisk endte oppgjøret med et resultat på linje med øvrige oppgjør i offentlig sektor.

- Vi fikk ikke løst alle spørsmål som lå i kravet vårt, men helhetlig vurderer vi det som et akseptabelt resultat, med økt kjøpekraft til alle, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Fagforbundet forhandlet sammen med LO-forbundene FO og EL&IT. I tillegg forhandlet YS-forbundene Delta og Parat.

Vil fortsette å jobbe for likestilling i prehospitale tjenester

- Vi er skuffet over at det ikke var vilje til å løse spørsmålet om likestilling av gruppene innenfor prehospitale tjenester  i den sentrale avtalen (A2). Fagforbundet vil jobbe videre med å sikre anerkjennelse og likebehandling av yrkesgruppene i ambulansetjenesten, sier Green Nilsen.

Mer forpliktende om heltid

LO-forbundene krever at andelen heltidsansatte i helsesektoren må øke. Hovedtariffavtalen legger til grunn at det som hovedregel skal tilsettes i heltidsstilling, og partene skal nå intensivere arbeidet for en heltidskultur.

- Det er positivt at vi fikk gjennomslag for videre jobbing for å sikre en heltidskultur, sier Green Nilsen.

Forbedret ulempegodtgjørelse og økte helgetillegg

- Vi har fått forbedret ulempegodtgjørelse og gjennomslag for at natt-tillegget heretter skal gis helt ut vaktens lengde fram til senest 08.00. Lørdags- og søndagstillegget har økt til minimum 23 prosent, sier forhandlingslederen.

Helsesekretærer innlemmes i bestemmelse om tillegg

Forhandlingene ga gjennomslag for at også helsesekretærer omfattes av bestemmelsen som gir lønnstillegg for relevant fagskoleutdanning.

Med virkning fra 1. januar 2023 får helsesekretærer  tillegg som for fagarbeidere med tilleggsutdanning fra fagskole. 

Det økonomiske resultatet

  • Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 (uten særskilt krav til utdanning) på kr 12.000 og ytterligere kr 1.000 til de med 10 års ansiennitet eller mer (i alt kr 13.000).
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 2 og 3 (hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning / og autorisasjon etter lov om helsepersonell) gis et generelt tillegg på kr 12.000 og ytterligere kr 5.000 til de med 10 års ansiennitet eller mer (i alt kr 17.000).
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 (høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning) gis et generelt tillegg på 3 %. Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 med ansiennitet på 10 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 1,1 % (samlet 4,1 %).
  • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1 – 5 gis et generelt tillegg på 4,1 %.
  • Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. 
  • Tillitsvalgte som er innvilget permisjon etter overenskomstens pkt 2.2.5 gis et generelt tillegg på kr. 17 000. Beløpet i pkt. 2.2.5 endres til kr. 468 000.

Tilleggene gis med virkning fra 1. august 2022.

Ny minstelønnstabell fra 1. august 2022:

Ny minstelønnstabell

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som ambulansepersonell, helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere. Resultatet gjøres også gjeldende for Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens hospital.

Oppgjøret skal nå ut på uravstemning. Les mer om resultatet i vedlagte protokoll.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon f.v Nora Hagen, Helge Sørli, Kai Nygaard, forhandlingsleder Anne Green Nilsen, Siv Kjøllmoen.
Fagforbundets forhandlingsdelegasjon f.v Nora Hagen, Helge Sørli, Kai Nygaard, forhandlingsleder Anne Green Nilsen og Siv Kjøllmoen. (Foto: Fagforbundet / Ellisiv Solskinnsbakk)

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?