Til hovedinnhold

Streik i 112 private barnehager

Klare for kamp: Medlemmene i 112 PBL-barnehager landet rundt skal i streik for en anstendig pensjon.

Klare for kamp: Medlemmene i 112 PBL-barnehager landet rundt skal i streik for en anstendig pensjon. (Foto: Birgit Dannenberg)

Mandag går over 1000 barnehageansatte ut i streik etter at meklingen mellom arbeidstakerorganisasjonene og PBL ikke førte fram natt til lørdag.

14.10.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 18.10.2022

- Nå har medlemmene våre ventet lenge nok - vi kan ikke lenger utsette å få på plass AFP-ordningen som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon, sier Anne Green Nilsen.
 
 
Fagforbundet har meklet sammen med Utdanningsforbundet og Delta. 
-  Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke står ved løftet om å innføre livsvarig AFP for våre medlemmer i private barnehager, slik kommunale og de fleste private barnehager har. Dette er en streik PBL må ta det fulle ansvaret for, sier en samlet arbeidstakerside, representert ved forhandlingslederne i henholdsvis Fagforbundet, Anne Green Nilsen, Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad og Deltas Trond Ellefsen.
f.v Trond Ellefsen, Delta, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Anne Green Nilsen, Fagforbundet.
f.v Trond Ellefsen, Delta, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Anne Green Nilsen, Fagforbundet. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Private barnehager skal få dekket sine pensjonsutgifter av det offentlige.

- Penger mottatt av det offentlige skal gå til dem de er ment å gå til. Pengene skal ikke dekke andre kostnader eller gis i utbytte på bekostning av de ansattes pensjonsrettigheter, sier Anne Green Nilsen.

Meklet sammen - streiker sammen

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta står sammen om kravene overfor arbeidsgiver, men lyktes ikke i å komme til en løsning hos Riksmekleren. Striden står om to punkter knyttet til pensjon:

  • Alle ansatte i PBL skulle ifølge protokollene fra de tre foregående lønnsoppgjør meldes inn i Fellesordningen for AFP senest fra 1. januar 2023.
  • Ansatte i PBL-barnehagene har på bakgrunn av enigheten om omleggingen av pensjonsordningen i 2019 midlertidig betalt en høyere egenandel til pensjon enn andre private og kommunale barnehager.

For hvert år innføring av Fellesordningen med livsvarig AFP utsettes, vil stadig flere ansatte miste rettigheter til denne ordningen for alltid.

- Vi er opprørt og forbannet på vegne av våre medlemmer. Vi mener det er avtalebrudd når PBL nå går tilbake på løfter de forpliktet seg til i skriftlige protokoller fra tidligere lønnsoppgjør, sier forhandlingslederne.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?