Til hovedinnhold

LO godkjente resultatet i tariffoppgjøret for kinoansatte

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. (Foto: Kjetil Bjørnsrud. - Eget verk, <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4522285">CC BY-SA 3.0</a>)

Fagforbundet og Virke fant en løsning på årets tariffoppgjør for kinoansatte etter mekling 15. juni. Nå har LO godkjent resultatet, på tross av et knapt nei-flertall i uravstemningen blant medlemmene.

07.07.2022 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 07.07.2022

Resultatet ble sendt til uravstemning blant medlemmene som er omfattet av Landsoverenskomst for kino. Uravstemningen endte med et knapt flertall mot meklingsresultatet - 41 stemte for og 43 stemte mot.

LO godkjenner resultatet

Det er LO som formelt sett godkjenner forhandlingsresultatet, etter anbefaling fra arbeidsutvalget i Fagforbundet. 

LO har godkjent resultatet i lønnsoppgjøret. Kun to stemmers nei-overvekt var ikke godt nok grunnlag for å sende de kinoansatte ut i streik.

Ifølge LOs vedtekter er uravstemningen rådgivende så lenge det ikke er mer enn halvparten av de stemmeberettigede som stemte nei, eller mindre enn to tredeler som deltok i avstemningen.

Streik er det kraftigste våpenet arbeiderbevegelsen har, men det er også krevende å stå i en streik. Derfor er det viktig at medlemmene står sammen om, og er forberedt på, en streik.

Dette betyr resultatet for deg

Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,71 kroner per time for dem som jobber 35,5 timers uke og 6,35 kroner per time dem som jobber 37,5 timers uke.

Partene er også blitt enige om en vesentlig heving av minstelønnssatsene på 3- og 6-årstrinnet.

Oppgjøret har en ramme på fire prosent, hvor 0,8 prosent skal forhandles lokalt. De lokale forhandlingene skal være ferdig innen 1. desember. Det skal også gjennomføres felles opplæring om lokale forhandlinger.

Partene har blitt enige om å innføre et tillegg for håndtering av oppkast, sprøyter o.l. på minimum 200 kroner per tilfelle.

Videre er partene blitt enige om å se på tillegg for nattarbeid fram mot neste hovedoppgjør.

Avstemningsresultat

Uravstemninga ble sendt ut til 152 medlemmer. Av de 152 stemmeberettigede så har 84 avgitt stemme (55,26 %). 41 medlemmer stemte JA (48,81 %) og 43 stemte NEI (51,19 %).

Les mer på oppgjøret og resultatet på våre tariffsider

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?