Til hovedinnhold

Mekling for ansatte i kinoene starter i dag

Mekler Kristin Rognan tar i mot forhandlingsdelegasjonene fra Virke og Fagforbundet i meklingen for landsoverenskomst for kinoer.

Mekler Kristin Rognan tar i mot forhandlingsdelegasjonene fra Virke og Fagforbundet i meklingen for landsoverenskomst for kinoer. (Foto: Nils Fredrik Hansen / Fagforbundet)

Fagforbundet tar i første omgang ut 72 medlemmer i Trondheim, Bergen, Oslo og Drammen dersom partene ikke klarer å mekle seg fram til en løsning innen fristen kl 24.00.

15.06.2022 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 15.06.2022

 – Kinoansatte har et veldig lavt lønnsnivå, og ingen tillegg for å jobbe på ubekvem arbeidstid. Vi har tro på at vi skal finne en løsning i meklingen, men uten en løsning som møter våre viktigste krav, så vil det ende i streik, sier Fagforbundets forhandlingsleder Karianne Hansen Heien. 

Dårlig lønn, ingen ubekvemstillegg

- Kinoansatte har en gjennomsnittslønn som er bare 74 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Derfor er vårt hovedkrav å øke lønnsnivået og sikre reallønnsvekst, slår Fagforbundets forhandlingsleder fast.

Mekling

Forhandlingsmotpart er arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Meklingsfristen er onsdag 15. juni kl 24.00. Hvis partene seg fram til en løsning blir det konflikt fra arbeidstidens begynnelse torsdag 16. juni.

Stort forbund

I Fagforbundet er alle tariffområder like viktige, og når et medlem er i streik er i prinsippet hele forbundet i streik. Det betyr at de 79 har alle Fagforbundets 400 000 medlemmer i bak seg når de går ut i streik.

Rammer Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen

Fagforbundet tar i første omgang ut 79 medlemmer i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Disse er ansatt ved følgende kinoer:

  • Bergen kino
  • Drammen kino
  • Colosseum kino, Oslo
  • Gimle kino, Oslo
  • Klingenberg kino, Oslo
  • Ringen kino, Oslo
  • Saga kino, Oslo
  • Nova kino, Trondheim
  • Prinsen kino, Trondheim

Se også tariffsidene våre

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?