Til hovedinnhold

Forhandlingsstart i Spekter Helse

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon f.v Nora Hagen, Helge Sørli, Kai Nygaard, forhandlingsleder Anne Green Nilsen, Siv Kjøllmoen.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon f.v Nora Hagen, Helge Sørli, Kai Nygaard, forhandlingsleder Anne Green Nilsen og Siv Kjøllmoen. (Foto: Fagforbundet / Ellisiv Solskinnsbakk)

Mandag 20. juni klokka 10 overleverte Fagforbundet kravdokumentet til arbeidsgiverforeningen Spekter. Det forhandles nå om den såkalte A2-delen, som omhandler lønn for ansatte i sykehus.

20.06.2022 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 20.06.2022

Fagforbundet forhandler sammen med LO-forbundene FO og EL&IT. I tillegg til LO-forbundene forhandler også YS-forbundene Delta og Parat.

Vil ha sentrale tillegg

Kravet er på linje med resultatet i frontfaget og det kreves økt kjøpekraft til alle. Fagforbundet vil sikre økt kjøpekraft for alle gjennom sentrale tillegg.

Anne Green Nilsen, AU.
Anne Green Nilsen, forhandlingsleder (Fagforbundet). (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

- Vi krever at lønnsveksten gis som generelle, sentrale tillegg til alle, i  kombinasjon med kompetansetillegg for enkelte grupper, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen.

Fokus på ambulansearbeideren

Forhandlingene vil også dreie seg om kompetansetillegg for fagarbeidere og andre minstelønnsgarantier for ambulansepersonell. Et hovedmål er å likestille paramedisinere med andre høyskolegrupper.

- Mange fagarbeidere har de siste årene tatt videreutdanning i nasjonal paramedic og nå er det viktig at de likestilles med paramedisinere, sier Anne Green Nilsen.

Heltid

I forhandlingene fortsetter arbeidet med å skape en heltidskultur i helseforetakene, og en videreføring av det partssammensatte utvalget som ble avtalt i forrige hovedoppgjør i 2020. 

 - Vi trenger å utdanne flere til å jobbe i helsesektoren, men da må vi også kunne tilby trygghet og gode framtidsutsikter. Heltidskultur er viktig for å sikre medlemmenes og ansattes arbeidsvilkår, men også kvaliteten i tjenestene. Dette må vi jobbe sammen for å få til, sier Green Nilsen.

Hvis ikke partene kommer til enighet går oppgjøret til mekling.

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som ambulansepersonell, helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?