Nyheter

POLITIKERE PÅ VENSTRESIDEN ER OPPTATT AV Å TA FINNMARK TILBAKE SOM EGET FYLKE

I debatten på Finnmarksuka i Sør Varanger er politikerne opptatt av og bygge et nytt fylke fylt med optimisme og pågangsmot. Det må tilføres nye oppgaver, og man må tenke innovasjon og bærekraft. De ansatte skal involveres og prosessene skal forankres.

19.08.2021

Invitasjon til alle medlemmer

Fagforbundet Finnmark og Fagforbundet Troms inviterer sine medlemmer til foredrag på teams: «Den Norske frihetsmaskinen» Mandag 30. august 2021 klokka 18.00 – 20.00

06.07.2021

Profilering sykepleier

I dag velger Fagforbundet Finnmark å profilere yrket sykepleier.

24.06.2021

Fagforbundsuke

I Fagforbundsuka har Fagforbundet stor aktivitet rundt i hele Finnmark.

24.06.2021

Profilering av rådgiver innen HR

Dette er personalrådgiver Laila Østby-Paulsen som jobber ved avdeling personal og organisasjon i Finnmarkssykehuset HF.

21.06.2021

Sykehusoppgjøret 2021

Fagforbundet starter forhandlingene i Spekter helse, sykehusoppgjøret, torsdag 24. juni.

18.06.2021

Unngikk storstreik: LO utjevner forskjellene

Det blir ikke streik mellom LO og NHO. - LO tar ansvar og sikrer god lønnsvekst for de lavest lønte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

11.04.2021

Er dette godt nok for befolkninga i nord?

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg mener dagens private drift av luftambualsetjenesten fungerer. Men utvalget kommer likevel med flere forslag til tiltak som kan forbedre tjenesten. Ikke godt nok mener Rødt og Fagforbundet.

26.03.2021

JERN-ERNA IS BACK

Et år med restriksjoner. Et år med munnbind, sprit og virusparanoia. En helt ny hverdag som kom som en bulldoser og fjernet alt av rutiner, planer, og framtidsutsikter. Nå sitter vi, et år senere, med et smittetrykk høyere enn noen sinne, oppfylte sykehus og et fullstendig vaksinekaos. I et optimistisk retrospekt til mars 2020, så har vi i alle fall toalettpapir.

18.03.2021

Vi skal reversere tvangsammenslåinga av Finnmark og Troms!

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen i Finnmark står samlet. Før sammenslåinga var Alta også en del av Finnmark, dette skal de også fortsette å være når tvangsammenslåinga blir reversert.

26.02.2021

Bolig i by og bygd – ulikhetene vokser og ungdom taper mest

Når markedet skal bestemme boligpolitikken øker ulikhetene. De som vinner peker på «globalisering», «modernisering» og «utdanningssamfunnet». De som taper skylder på gammel politikk. En viktig faktor til økende ulikhet i Vesten er bolig. Hittil har bolig vært et storbytema. Men hva skjer på bygda? Skriver Nestleder Fagforbundet sentralt Sissel Skoghaug.

25.02.2021

LIHKKU BEIVVIIN

Lihkku Beivviin til alle våre medlemmer og alle andre i Sàpmi

06.02.2021

Sàmi àlbmotbeaivi /Samefolkets dag

I den samiske første klassen ved Komsa skole, er ungene ivrig og med i markeringen av samefolkets dag.

05.02.2021

MAN FØLER SEG IKKE LIKE MYE VERDSATT……..

Klare ord fra de som streiker i dag ved private omsorgsbedrifter, en følelse ingen kan ta fra dem, men den kan rettes opp i. Det handler om å bli behandlet likt.

19.01.2021

Fagforbundet ønsker en Ap-ledet, rødgrønn regjering

Fagforbundet har fått flere reaksjoner fra medlemmer og tillitsvalgte, etter at lederen av Fagforbundet i Rogaland uttalte seg om valget, regjeringsspørsmålet og hvem som skal være statsminister etter valget.

14.01.2021

KUTT I OVERFØRINGER ER IKKE RETT MEDISIN.

Statsbudsjettet gjør det svært vanskelig for kommunene å tilby innbyggerne både en god skole, verdig eldreomsorg og et trygt helsetilbud.

11.12.2020

Renholderens dag 7. desember

Dagens renholdere merker Korona i sitt daglige arbeid, og har stått i dette siden starten.

07.12.2020

FRA DELTID OG MIDLERTIDIGHET TIL FAST ANSATT.

Katrine og Tove gikk fra deltid og midlertidighet til fast stilling, med hjelp av hovedtillitsvalgte i Fagforbundet.

27.11.2020

VERV EN - FÅ TO

Nå blir det enklere å sikre seg de aller flotteste vervepremiene! I Fagforbundsuka 23. - 29. november får du doble vervepoeng ved verving av yrkesaktive medlemmer som er vervet denne uka.

19.11.2020

Portrettintervju med Reidun Marit Gaup

Reidun er hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Kautokeino. Dette er verv hun tar på dypeste alvor, og trives med ansvaret hun har påtatt seg.

30.10.2020