Nyheter

Invitasjon til alle medlemmer

Fagforbundet Finnmark og Fagforbundet Troms inviterer sine medlemmer til foredrag på teams: «Den Norske frihetsmaskinen» Mandag 30. august 2021 klokka 18.00 – 20.00

Tirsdag, 6. Juli 2021

Profilering sykepleier

I dag velger Fagforbundet Finnmark å profilere yrket sykepleier.

Torsdag, 24. Juni 2021

Fagforbundsuke

I Fagforbundsuka har Fagforbundet stor aktivitet rundt i hele Finnmark.

Torsdag, 24. Juni 2021

Profilering av rådgiver innen HR

Dette er personalrådgiver Laila Østby-Paulsen som jobber ved avdeling personal og organisasjon i Finnmarkssykehuset HF.

Mandag, 21. Juni 2021

Sykehusoppgjøret 2021

Fagforbundet starter forhandlingene i Spekter helse, sykehusoppgjøret, torsdag 24. juni.

Fredag, 18. Juni 2021

Unngikk storstreik: LO utjevner forskjellene

Det blir ikke streik mellom LO og NHO. - LO tar ansvar og sikrer god lønnsvekst for de lavest lønte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Søndag, 11. April 2021

Er dette godt nok for befolkninga i nord?

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg mener dagens private drift av luftambualsetjenesten fungerer. Men utvalget kommer likevel med flere forslag til tiltak som kan forbedre tjenesten. Ikke godt nok mener Rødt og Fagforbundet.

Fredag, 26. Mars 2021

JERN-ERNA IS BACK

Et år med restriksjoner. Et år med munnbind, sprit og virusparanoia. En helt ny hverdag som kom som en bulldoser og fjernet alt av rutiner, planer, og framtidsutsikter. Nå sitter vi, et år senere, med et smittetrykk høyere enn noen sinne, oppfylte sykehus og et fullstendig vaksinekaos. I et optimistisk retrospekt til mars 2020, så har vi i alle fall toalettpapir.

Torsdag, 18. Mars 2021

Vi skal reversere tvangsammenslåinga av Finnmark og Troms!

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen i Finnmark står samlet. Før sammenslåinga var Alta også en del av Finnmark, dette skal de også fortsette å være når tvangsammenslåinga blir reversert.

Fredag, 26. Februar 2021

Bolig i by og bygd – ulikhetene vokser og ungdom taper mest

Når markedet skal bestemme boligpolitikken øker ulikhetene. De som vinner peker på «globalisering», «modernisering» og «utdanningssamfunnet». De som taper skylder på gammel politikk. En viktig faktor til økende ulikhet i Vesten er bolig. Hittil har bolig vært et storbytema. Men hva skjer på bygda? Skriver Nestleder Fagforbundet sentralt Sissel Skoghaug.

Torsdag, 25. Februar 2021

LIHKKU BEIVVIIN

Lihkku Beivviin til alle våre medlemmer og alle andre i Sàpmi

Lørdag, 6. Februar 2021

Sàmi àlbmotbeaivi /Samefolkets dag

I den samiske første klassen ved Komsa skole, er ungene ivrig og med i markeringen av samefolkets dag.

Fredag, 5. Februar 2021

MAN FØLER SEG IKKE LIKE MYE VERDSATT……..

Klare ord fra de som streiker i dag ved private omsorgsbedrifter, en følelse ingen kan ta fra dem, men den kan rettes opp i. Det handler om å bli behandlet likt.

Tirsdag, 19. Januar 2021

Fagforbundet ønsker en Ap-ledet, rødgrønn regjering

Fagforbundet har fått flere reaksjoner fra medlemmer og tillitsvalgte, etter at lederen av Fagforbundet i Rogaland uttalte seg om valget, regjeringsspørsmålet og hvem som skal være statsminister etter valget.

Torsdag, 14. Januar 2021

KUTT I OVERFØRINGER ER IKKE RETT MEDISIN.

Statsbudsjettet gjør det svært vanskelig for kommunene å tilby innbyggerne både en god skole, verdig eldreomsorg og et trygt helsetilbud.

Fredag, 11. Desember 2020

Renholderens dag 7. desember

Dagens renholdere merker Korona i sitt daglige arbeid, og har stått i dette siden starten.

Mandag, 7. Desember 2020

FRA DELTID OG MIDLERTIDIGHET TIL FAST ANSATT.

Katrine og Tove gikk fra deltid og midlertidighet til fast stilling, med hjelp av hovedtillitsvalgte i Fagforbundet.

Fredag, 27. November 2020

VERV EN - FÅ TO

Nå blir det enklere å sikre seg de aller flotteste vervepremiene! I Fagforbundsuka 23. - 29. november får du doble vervepoeng ved verving av yrkesaktive medlemmer som er vervet denne uka.

Torsdag, 19. November 2020

Portrettintervju med Reidun Marit Gaup

Reidun er hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Kautokeino. Dette er verv hun tar på dypeste alvor, og trives med ansvaret hun har påtatt seg.

Fredag, 30. Oktober 2020

Liss Friberg, Plasstillitsvalgt ved Arones Barnehage og opplæringsansvarlig i Fagforbundet Alta.

Liss er opptatt av rettferdighet og ønsker at alle skal være inkludert, hun synes det er interessant og lærerikt å være tillitsvalgt.

Torsdag, 29. Oktober 2020