Profilering sykepleier

I dag velger Fagforbundet Finnmark å profilere yrket sykepleier.

24.06.2021 av Elin Severinsen
Sist oppdatert: 24.06.2021

Inga Britt Elen Siri startet sin utdanning høsten år 2000, kull 2000😄 i Hammerfest. Inga Britt begynte å jobbe sommer 2003 etter endt utdanning. Har jobbet på UNN hjerte- og kar avdeling, og urologisk avdeling. Kautokeino sykehjem og hjemmesykepleie hvor hun fortsatt jobber. Inga Britt sier følgende: Jeg trives i jobben min arbeidsoppgaver er mange og varierende, fra pleie av syke og friske mennesker i alle alder, sår stell, mobilisering, observasjoner, samtaler, administrer medikamenter og andre administrerende oppgaver. Det viktigste i mitt arbeid er å være medmenneske og vise respekt til våre brukere og kolleger. Inga Britt ville egentlig utdanne seg til barnepleier, men min mor veiledet meg først til å bli sykepleier. Inga Britt sier videre at hun har tatt videre utdanning i akutt sykepleie ute i distrikt. Jeg ble medlem i fagforbund pga medlemsfordelene og fordi det var en større organisasjon, for sammen er vi sterkere!

Relaterte artikler:

;