POLITIKERE PÅ VENSTRESIDEN ER OPPTATT AV Å TA FINNMARK TILBAKE SOM EGET FYLKE

I debatten på Finnmarksuka i Sør Varanger er politikerne opptatt av og bygge et nytt fylke fylt med optimisme og pågangsmot. Det må tilføres nye oppgaver, og man må tenke innovasjon og bærekraft. De ansatte skal involveres og prosessene skal forankres.

19.08.2021
Sist oppdatert: 19.08.2021

LO Troms-Finnmark invitere til Finnmarksuka i Sør Varanger, som er en forlengelse av Arendalsuka. En fire dager lang opplading til valgkampen, der bl.a. debatt om regionreformen står på agenda. Det er fire partier som er tilstede, AP ved Marianne Sivertsen Næss, SV. ved Johnny Ingebrigtsen, SP. ved Cecilie Hansen, og Rødt ved Randi Sjølie. I tilegg til politikere møter også Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Fylkeskommunen, Lillian B. Iversen.

Det var valgkampansvarlig fra Fagforbundet Finnmark Astrid Hasselberg som innledet til debatten, og dro forsamlingen gjennom Fagforbundets politikk og ståsted på flere områder. Hun avsluttet sitt innlegg med å stille noen spørsmål rundt regionreformen, hva har den egentlig nå vist oss? Torbjørn Brox Webber ledet debatten, stilte gode spørsmål og holdt politikerne inne på rett tema.

Alle politikere var samstemte med at den folkeavstemningen som er gjort, viste at flertallet i Finnmark var imot en sammenslåing, så det er ingen tvil om at den tvangsammenslåingen som dagens regjerning gjorde måtte reverseres. Flere av politikerne påpekte, at de så at dette var noe som ikke gagnes fylket Finnmark, og at prosessen med sammenslåing gikk utover også ansatte.

Marianne Sivertsen Næss fra AP. var tydelig på at i en sammenslåingsprosess var det viktig å ta med ansatte, involvering, og forankring av det som skulle komme var viktig. Samtidig som man også burde tenke optimistisk og se på dette som en ny mulighet. Her må det tenkes innovasjon og bærekraft sa Næss.

SV`s Johnny Ingebrigtsen mente at prosessen med sammenslåing burde komme så snart som praktisk mulig etter valget. Han var også tydelig på at loven åpner for at dette er mulig, det er ingen vits å vente på et nytt valg i fylkeskommunen.

Cecilie Hansen fra SP. så også på dette som en ny mulighet for  et nytt fylke, man kan få tilført nye oppgaver, og statlige arbeidsplasser kan tilføres.

Randi Sjøli fra Rødt var enig med at de ansatte måtte ses i prosessen om en sammenslåing, og at partiet Rødt vil være det partiet som er tydelig på at Finnmark må ha en egen fylkeskommune.

Flere andre tema ble berørt i debatten, hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet Lillian B. Iversen advarte på en tydelig måte at dersom vi ikke får til en reversering så vil vi se at «makta» flyttes til Tromsø, Iversen sa at vi vil se en større sentralisering enn det som er i dag, det er ikke bærekraftig med to fylkeshus, vi har ikke økonomi til det, vi vil se at stillinger flyttes enda mer fra Vadsø til Tromsø.

Flere av politikeren var klar på at det er Vadsø som vil være fylkeshovedstaden også inn i fremtiden, at formannskapsmodellen kan være en styringsform som er god for det nye fylket. Andre tema som ble berørt var dagens skolestruktur med linjetilbudet på videregående skoler med dagens system er det antall «hoder» som avgjør hvor tilbudet skal være.

På spørsmål fra salen om hvilke utfordringer panelet så, svarte de følgende:

Randi Sjøli pekte på at fiskeri var noe som måtte tas hånd om av de som er innbyggere i fylket. Marianne Sivertsen Næss var opptatt av de ansatte, dette kan bli slitsomt for de ansatte og stadig stå i slike prosesser, hun nevnte at det var viktig med tydelighet, åpen kommunikasjon, tillit og at man måtte ta den tiden prosessen trengte. Hovedtillitsvalgte Lillian B. Iversen sa at det var viktig at ansatte er med i prosessen og har reell medbestemmelse, hun nevnte videre at økonomien ville spille inn og at vi må lære av det vi har gjort til nå.  Johnny Ingebrigtsen var tydelig på at dette ville koste penger, denne regningen måtte staten ta, han sa videre at vi må ha penger til skole, samferdsel og vi må kunne bestå som eget fylke også etterpå. Cecilie Hansen sa at det er viktig å innfri til forventningene som finnes der ute, vi må ha midler til å gjennomføre og at det var viktig at politikerne hadde kontakt med eget moderparti for å lykkes godt. Videre nevnte hun at er også LO / Fagforbundet måtte se på utfordringer og muligheter i lag med næringslivet.

Tekst / bilder: Jorunn H. Mikkelsen