Til hovedinnhold

Nyhetsbrev for juni 2021

Omsider var vi der igjen. Sommeren er her, og noen uker med fri nærmer seg for de fleste av oss. Attpåtil begynner landet vårt å åpnes opp igjen og antallet mennesker man kan treffe og være sammen med er økt. Vi håper vi kan begynne å møte medlemmer og tillitsvalgte igjen når vi er tilbake over sommeren. Det ser vi frem til.

21.06.2021 av Anders Nordanger
Sist oppdatert: 11.09.2021

Vi ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer!

I denne utgaven kan du lese mer om:

 • Åpningstider i sommer
 • Tariff 2021
 • Seier for de streikende ved Røde Kors Haugland
 • Arbeidskamper
 • Lokale forhandlinger 2021
 • Forberedelser til tariff 2022
 • Verving
 • Valgkamp
 • Yrkesfaglig
 • Aktuelt
 • Aktuelle møter/foredrag
 • Lokalpolitikk
 • Følg Fagforbundet på Facebook
 • Kontaktinformasjon
 • Oversikt over faggrupper og yrkesrettede facebook-grupper
 • Videoer

 

Åpningstider i sommerferien

Fagforeningskontoret blir delvis stengt i juli måned. Telefonen blir betjent mandag - torsdag og e-posten post@fagforbundet-bergen.no sjekkes de samme dagene. Ellers sjekkes e-post og telefon sporadisk.

 

Tariff 2021

De fleste oppgjørene begynner å bli ferdig. Oppgjøret som gjenstår før sommerferien er Virke (HUK)-avtalen. I august er det PBL (private barnehagers landsforbund) som venter. Der er det forhandlingsstart mandag 30. august.

Du finner alt om lønnsoppgjøret på https://www.fagforbundet.no/lonn-og-avtaler/

 

Seier for de streikende ved Røde Kors

Etter fire uker vant 7 modige medlemmer ved Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter frem med sitt krav om pensjon. Dette var en svært viktig streik for både dem det gjaldt, og ikke minst for alle andre ansatte ved senteret. Både de som jobber der nå, og de som kommer etter.

Du kan lese mer om resultatet her.

 

Arbeidskamper

15 LO-medlemmer ved Global Connect ble 17. juni tatt ut i streik. Dette er medlemmer fra henholdsvis Norsk Jernbaneforbund og El og IT-forbundet. Du kan lese mer om konflikten her.

Internasjonalt:

Som vanlig ser vi litt på hvordan det ligger an med fagorganiseringens kår i andre deler av verden.

 

Lokale forhandlinger 2021

I forhandlingene mellom LO og KS (kommunene) ble det avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i kommunen i år. Det gjelder den gruppen ansatte som er i lønnskapittel 4, som gjelder de aller fleste. Men sagt på en annen måte, kapittel 4 er lønnskapittelet for de ansatte som får sin lønn justert etter sentrale forhandlinger og sentral tariffavtale.

Skjema som skal brukes i forbindelse med lokale forhandlinger i Bergen
Kommune blir sendt ut. Medlemmer som er i lønnskaptlene 3 og 5 får også tilsendt skjema på vanlig måte.

Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger innenfor NHO-området og deler av Virke-avtalene. I disse områdene er det lokal tillitsvalgt (klubbleder) som gjennomfører de lokale forhandlingene, med bistand fra fagforening eller kompetansesenter.

 

Forberedelser til tariff 2022

Forberedelsene til neste års tariffoppgjør (lønnsoppgjør) er allerede i gang.  Det er utarbeidet et debatthefte som skal brukes som grunnlag for å diskutere og formulere krav til neste års forhandlinger innen alle tariffområder. Debattheftet sendes ut til alle gjennom klubbtillitsvalgte. Det ligger også som vedlegg i dette nyhetsbrevet (helt nederst).

Vi håper det blir en aktiv debatt og at det kommer mange innspill fra både klubber og enkeltmedlemmer.

Alle medlemmer kan sende innspill til fagforeningen på e-post tariff2022@gmail.com

Husk da å skrive hvilket tariffområde forslaget gjelder.

Nå som det kan se ut som om vi kan reise ut på arbeidsplassene etter sommeren, kommer fagforeningen gjerne ut på klubbmøter og diskuterer tariffoppgjøret 2022.

 

Verving

Etter at det har vært synkende grad av fagorganisering de senere år, har fagbevegelsen som helhet opplevd et oppsving siste året.

I krisetider, slik som det siste året er et eksempel på, ser mange verdien og viktigheten av å være organisert. Viktigheten av organisering skal vi formidle til alle vi møter, og alle som ikke er medlem skal inviteres inn i Fagforbundets faglige felleskap.

Om du vil vite hvilke vervepremier du kan velge så finner du en oversikt over premiene her.

 

Valgkamp

Når vi velger å engasjere oss i stortingsvalgkampen handler det om å ivareta medlemmene sine interesser.

Det er slik at mye av det som påvirker hverdagen til Fagforbundets medlemmer
bestemmes på Stortinget. Det er viktig å være klar over. Det er også slik at retten til kollektive forhandlinger og streikerett også bestemmes av stortingsflertallet.

Noen vil si at fagforeningene ikke skal være politiske. Fagforbundet mener at politisk engasjement er helt nødvendig. Her er et utvalg lover som påvirker arbeidslivet

I tillegg er privatisering, konkurranseutsetting og nedbygging av offentlige velferdstjenester et politisk spørsmål.

Med andre ord har politikk stor påvirkning på Fagforbundets medlemmer. Vi kan derfor ikke forholde oss passivt til det politiske arbeidet.

Hvem du stemmer på er helt og holdent opp til deg. Det viktigste er at du bruker stemmeretten din.

Her kan du sjekke hva de ulike partiene mener om de sakene som LO-medlemmene har trukket frem som de viktigste politiske sakene nå.

 

Yrkesfaglig

De fire yrkesfaglige seksjonene i Fagforbundet har som oppgave å gi yrkesfaglige tilbud og ivareta det yrkespolitiske arbeidet i forbundet. En sentral oppgave for hele organisasjonen er å knytte sammen og sikre samhandling mellom det yrkesfaglige arbeidet og forhandlingsdelen av forbundet.  

Sagt på en annen måte; mellom tillitsvalgte valgt etter Fagforbundets vedtekter og tillitsvalgte valgt etter en Hovedavtale.

For å klare dette, er det viktig at klubbene er aktive og diskuterer og setter søkelys på alle aspektene av jobbene man gjør.

Yrkesfaglige tilbud:

Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole):

Kontaktinformasjon til yrkesseksjonene i Fagforbundet Bergen:

 

Aktuelt

 

Aktuelle møter/foredrag

 

Lokalpolitikk

 

Medlemsfordeler

Fordelen ved å være mange, er mange. Fagforbundet består av nesten 400.000 medlemmer, og kan gi gode fordeler til

sine medlemmer. Den viktigste fordelen er de tillitsvalgte på arbeidsplassen og at du får hjelp dersom du trenger det.

I tillegg til det, så har du som medlem tilgang til:

 

Følg Fagforbundet på Facebook

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

 

Kontakt oss

Fagforbundet Bergen, avd 056

E-post: post@fagforbundet-bergen.no

Telefon: 55 90 00 90 / 918 71 603

 

 Yrkesrelevante facebook-grupper:

Det finnes en rekke ulike facebook grupper i regi av Fagforbundet som handler om enkeltyrker eller enkelte sektorer. Her er en oversikt:

 

Fagforbundets faggrupper:

Her er oversikt over de ulike faggruppene:

 

Videoer

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?