Som medlem har du gode forsikringer

Ved innmelding som yrkesaktiv får du automatisk to forsikringer som en del av kontingenten du betaler.

LOfavør innboforsikring - Norges beste!

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil 300 000
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

Les mer om LOfavør innboforsikring
Priser på forsikringer
Øvrige medlemsfordeler gjennom LOfavør

Meld skade på eiendeler (LOfavør innboforsikring)

Avtalenummer for LOfavør Kollektiv hjemforsikring er 16469720. For studenter er dette 3434069

Fagforbundets stønadskasse

Fagforbundets stønadskasse gir en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets bortgang. Erstatningen er 0,2 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Ved dødsfall sender pårørende inn melding om dødsfall til forbundet sammen med skifteattest. På bakgrunn av denne utbetaler SpareBank1 erstatning til etterlatte.

Skjema - melding om dødsfall
Veiledning - melding om dødsfall

Melde skade

Har du spørsmål i forbindelse med forsikring kan du kontakte Fagforbundets forsikringssekretariat på telefon 23 06 42 01. Du kan også sende e-post til forsikring@fagforbundet.no

Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring og andre forsikringer

Som medlem i Fagforbundet har du også tilgang til andre gunstige forsikringer. Det kreves ingen helseerklæring for å bli med i Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring (gruppeforsikringen)  når du melder deg inn i forbundet. Forsikringen er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie.

Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og vil utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler.

Dersom man reserverer seg mot gruppeforsikring ved innmelding, men ombestemmer seg på et senere tidspunkt, kreves det helseerklæring.

Gå til skjema for helseerklæring

Les mer om gruppeforsikring:

Fagforbundets gruppeforsikring og uføreforsikring / About the insurance
Student- og lærlingforsikring
Mer om forsikringer og medlemsfordeler

Spørsmål og svar om forsikringer

LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for de som er organisert i et LO-forbund. Med over 900 000 medlemmer har vi forhandlet frem gunstige og trygge avtaler. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn i et forbund. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

FAGFORBUNDETS STØNADSKASSE er en engangsutbetaling ved medlemmets død på 0,2 G (G = Grunnbeløpet i Folketrygden).

Utbetalingen inngår ikke i dødsboet og utbetales etter følgende prioriterte rekkefølge:

Gjenlevende ektefelle/registrert partner/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven.

EKTEFELLE/SAMBOER/REGISTRERT PARTNER skal henvende seg direkte til Sparebank1 Forsikring for å få utbetaling fra Stønadskassen/Fagforbundets Gruppeforsikring. Dødsfallet kan meldes på telefon 21 02 50 58 tastevalg 2 eller elektronisk på Sparebank1 sine nettsider.

Andre arvinger må sende inn fullstendig utfylt skjema for dødsfall, vedlagt aktuelle attester.

Når Fagforbundet sentralt har mottatt alle dokumentene, bekreftes medlemskap/dekning nederst på dødsfallsskjemaet og alle dokumenter oversendes til Sparebank1 for utbetaling. Behandlingstiden er vanligvis inntil 1 måned.

Utbetaling fra Stønadskassen, fratrukket eventuell tidligere utbetaling, settes inn på aktuell konto uten ytterligere informasjon.

Last ned skjemaet Melding om dødsfall 

Se også oversikt over alle forsikringstilbud

Ja. Innboforsikringen er en fast del av medlemskapet ditt. Her ser du hvorfor dette er Norges beste innboforsikring.

 • Forsikringen dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt.
 • Lav egenandel i forhold til det som er vanlig i markedet. 3000,- i egenandel ved skade. Hvis to eller flere i husstanden har kollektiv hjem innboforsikring er den 0 (gjelder skader over 1000,-).
 • Dekker typiske uhell.
 • Vilkårene er meget konkurransedyktige og du har brede dekninger. 

Forsikringen dekker blant annet:

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

Forsikringen inneholder også dekninger av:

 • Tyveri
 • Sykkel
 • Uhellsdekning
 • Ved flytting
 • Rettshjelp og ansvarsdekning
 • ID tyveri

Har du individuell innboforsikring bør du si opp denne, så du slipper å betale dobbelt. Vår samarbeidspartner SpareBank 1 hjelper deg med å si opp denne.

Nei. Innboforsikringen er en fast del av medlemskapet ditt. Dette er Norges beste innboforsikring.

 • Forsikringen dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt.
 • Lav egenandel i forhold til det som er vanlig i markedet. 3000,- i egenandel ved skade. Hvis to eller flere i husstanden har kollektiv hjem innboforsikring er den 0 (gjelder skader over 1000,-).
 • Dekker typiske uhell.
 • Vilkårene er meget konkurransedyktige og du har brede dekninger. 

Når du blir medlem får du tilbud om Fagforbundets gruppelivsforsikring. Forsikringen gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie. Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler. Det kreves ingen helseerklæring for å bli med i denne forsikringen når du melder deg inn i forbundet.

 

 

Ved innmelding får alle medlemmer et tilbud om Fagforbundets uføre- livs og ulykkesforsikring, også kjent som Fagforbundets gruppeforsikring. Om du aksepterer tilbudet og betaler faktura, så blir du med på forsikringen uten egenerklæring om helse. Den dekker uførhet, ulykke og dødfall. Du kan også velge å betale med e-faktura eller avtalegiro, ved å inngå avtale med din bankforbindelse. 

Dersom man reserverer seg, og ønsker medlemskap senere, kreves det helseerklæring.

Se oversikt over alle forsikringstilbud

Nei. Reiseforsikring fra LOfavør må du bestille selv. Som LO-medlem får du en rimelig og god forsikring som gjelder hele familien din, hele året. Bestill reiseforsikring på SpareBank1 sine nettsider.

 

På medlemskortet ditt står det hvilke forsikringer som er knytta direkte til medlemskapet ditt. Bokstaven O  bekrefter at du er medlem i Fagforbundets stønadskasse. Bokstaven H bekrefter at du har kollektiv hjemforsikring/innboforsikring.

Fullstendig oversikt over de forsikringene du har gjennom LOfavør finner du på Min side (innlogging påkrevd). Her finner du også forsikringsbevis for innboforsikring og stønadskasse.

Elevmedlemmer har gratis medlemskap hvis de ikke ønsker innboforsikring. Med innboforsikring koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Da er også stønadskassa inkludert. Minimumskrav for å kunne organisere seg som elev er at utdanningen anses som hovedbeskjeftigelse, og utgjør minimum 20 timer pr. uke.

 

Som student er innboforsikring og Fagforbundets stønadskasse inkludert i medlemskontingenten.

LOfavør har også en Student- og lærlingsforsikring som er en helårs reiseforsikring og ulykkesforsikring til 952,- i året. Sammen med innboforsikringen som du allerede har gjennom medlemskapet ditt, er dette en super trygghetspakke. Forsikringen kan kjøpes av de med student- eller lærlingsmedlemskap.