Retningslinjer for stipend til utdanning

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs. Det gis ikke støtte til utgifter som du får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller Nav. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp.

Frist for innsending av stipendsøknad er 31. desember

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanning ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved godkjente fagskole
 • Utdanning ved videregående skole og grunnskole
 • Annen etter- og videreutdanning
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs (Kurs, konferanser og seminarer)
 • Lese- og skrivekurs med data (se eget avsnitt om lese-og skrivevansker)

Hvem kan søke?

Du må ha vært yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke om stipend. Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev- og studentmedlemmer.

Hvor mye støtte kan jeg få?

Utdanning: Du får dekket halvparten av egne dokumenterte utgifter inntil 12 000 kroner per kalenderår. Støtten gjelder alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som gir formell kompetanse, studiepoeng eller varer 80 timer eller mer.

Kurs: Du får dekket halvparten av egne dokumenterte utgifter inntil 3000 kroner per kalenderår for kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på under 80 timer.

Stipend på 1-2-3

 

Medlemmer med lese- og skrivevansker

Yrkesaktive medlemmer med lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi, kan i tillegg til vanlig kursstøtte få et ekstra stipend for å dekke utgifter til datatekniske hjelpemidler (F. eks en spesiell programvare/data). Dokumentasjon på lese- og skrivevansker må legges ved i søknaden. Medlemmet kan få inntil 10 000 kroner per kalenderår. 

Generelle regler

 • Yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og dermed får redusert sin kontingent kan søke stipend.
 • Søknaden må senest leveres samme kalenderår som utdanningen/kurset avsluttes.
 • Det kan kun søkes for ett år av gangen.
 • Du kan bare søke stipend en gang per kalenderår.
 • Du får ikke støtte når egne utgifter er mindre enn 1500 kroner.
 • Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer.

Det kan søkes støtte til:

 • Kursutgifter/semesteravgift
 • Lærebøker/materiell/kopiavgifter
 • Eksamensutgifter
 • Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (F. eks hotellovernattinger i forbindelse med samlinger under kurs/utdanning)
 • Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25 prosent dekkes, inntil 2500 kroner. Engangsstøtte.
 • Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25 prosent dekkes, inntil 2500 kroner. Engangsstøtte.

Følgende dekkes ikke:

 • Tapt arbeidsfortjeneste
 • Reiseutgifter
 • Diett/mat
 • Boutgifter til hybelbolig

Alle utgifter må dokumenteres med originale kvitteringer. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel eller lignende. Støtte/avslag på støtte fra arbeidsgiver eller. Nav, må også dokumenteres.

Behandlingstid

Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker, men kan i perioder med stor pågang være litt lenger. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

Spørsmål om stipend? Send e-post til:

stipend@fagforbundet.no


- eller ring stipendtelefonen

23 06 40 40

Vanlige spørsmål og svar om stipend

Du kan få inntil 12 000,- i stipend per kalenderår. Vi dekker halvparten av egne dokumenterte utgifter.

Nei, for å søke om stipend må du ha vært registrert som yrkesaktivt medlem i Fagforbundet i minimum 6 måneder. Yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og dermed får redusert sin kontingent kan søke stipend.

Nei, faktura er ikke gyldig dokumentasjon. Du må legge ved kvitteringer som viser at alt du søker støtte til er betalt.

En kvittering kan for eksempel være giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel eller lignende.

Ja. Vi dekker halvparten av dokumenterte utgifter, inntil 12000,-.

Ja. Vi dekker 25% av datatekniske hjelpemidler, inntil 2500,-. Dette er en engangsstøtte.

Ja. Vi dekker 25% av påkrevd arbeidstøy, inntil 2500,-.

Du skal kun bruke tilleggsbilag dersom du har noe ekstra dokumentasjon du må vise til. Normalt er det ikke behov for å laste opp noe her.

Du må vente med å sende inn stipendsøknad til utdanningen har begynt, og du har betalt alle utgiftene du søker om støtte til.

Nei. Når du søker må du legge ved kvitteringer på alt du søker støtte om.

Nei. Når du skal søke om stipend må du legge ved kvitteringer på alt du søker støtte om.

Nei. Du kan få støtte til utgifter som din arbeidsgiver ikke dekker.

Ja, det kan du. Du kan søke om stipend en gang per kalenderår så lenge studiet pågår.

Da har du mest sannsynlig lastet opp dokumentasjonen feil. En vanlig feil er at dokumentasjon/kvitteringer lastes opp i feltet for «Tilleggsbilag», dette feltet skal normalt ikke brukes. Du må velge utgiftstype i nedtrekksmenyen i feltet «Nytt bilag». Når du laster opp kvitteringer må du altså først velge hva slags utgift det er, når du har gjort det vil du få opp et felt hvor du må fylle ut et beløp, beløpet du fører inn må matche kvitteringen du laster opp i søknaden. Det er disse summene som regner ut hvor mye du kan få i stipend fra oss. I tillegg til kvitteringer må du også ha en bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker/ikke dekker noen av utgiftene dine. 

I januar 2018 gikk Fagforbundet over til en elektronisk stipendløsning, det går derfor ikke an å sende inn søknadsskjema på papir lenger. Nå må du logge deg inn her - https://stipend.fagforbundet.no og fylle ut stipendsøknaden elektronisk. Husk å legge ved kvitteringer på alt du søker støtte om samt en bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker/ikke dekker noen av utgiftene dine.