Retningslinjer for stipend til utdanning

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50 prosent av egne utgifter til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen.

Frist for å søke om stipend i 2020 er 31. desember 2020!

Hvem kan søke?

Du må ha vært betalende yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke stipend. Du må være ajour med kontingenten. Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev, student eller bi-medlemmer.

Det kan søkes om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
 • Utdanninger i videregående skole og grunnskole
 • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs

Vedlegg som må legges ved i stipendsøknaden:

 • Originale kvitteringer (Med kvitteringer regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel el.)
 • Bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker eller ikke dekker noen av utgiftene dine.
 • Bekreftelse på studieplass/kursplass

Stipend på 1-2-3

Kategori 1:

Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng). Dette omfatter også noen yrkessertifikater. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter, inntil kr. 15.000,- pr. kalenderår.

Kategori 2:

Kortvarige yrkesrelevante kurs/seminarer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter, inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår.

Eget stipend for medlemmer med spesifikke lese- og skrivevansker

Medlemmer med lese- og skrivevansker kan i tillegg til vanlig stipend søke Fagforbundet om å få dekket utgifter til datatekniske hjelpemidler inntil 10.000,- kroner per kalenderår. En forutsetning for å søke dette stipendet, er at du har spesifikke og dokumenterte lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi. Denne støtten gis ved kjøp av en spesiell programvare/datautstyr. Det gis ikke 10 000,- i støtte til en ordinær PC. 

Generelle regler i forbindelse med søknaden:

 1. Det behandles kun søknader for medlemmer som har vært betalende, yrkesaktivt medlem i minst seks måneder.
 2. Søknaden må senest leveres samme kalenderår som utdanningen/kurset avsluttes. For utdanninger som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses det som avslutning av studiet. Dersom du går et flerårig studie, må du søke en gang per kalenderår.
 3. Stipendreglene sier at en kan søke stipend èn gang per kalender-/budsjettår. Det betyr at alle kvitteringer fra de siste 12 månedene kan vedlegges søknaden.
 4. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår.
 5. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1.500,-.
 6. Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker.
 7. Klagefrist er fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

 Hva kan jeg søke støtte til?

 • Kursutgifter/semesteravgift.
 • Lærebøker/materiell/kopiavgifter.
 • Eksamensutgifter.
 • Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting).
 • Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.
 • Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.

Følgende dekkes ikke:

 • Tapt arbeidsfortjeneste
 • Reiseutgifter
 • Diett/mat
 • Boutgifter til hybelbolig
 • Supportavtale, trygghetsavtale og antivirusprogram mm.

Behandlingstid

Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker, men kan i perioder med stor pågang være litt lenger. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

Spørsmål om stipend? Send e-post til:

stipend@fagforbundet.no


- eller ring stipendtelefonen

23 06 40 40

Vanlige spørsmål og svar om stipend

Du kan få inntil 15 000,- i stipend per kalenderår. Vi dekker halvparten av egne dokumenterte utgifter.

For å søke om stipend må du ha vært registrert som yrkesaktivt medlem i Fagforbundet i minimum 6 måneder. Yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og dermed får redusert sin kontingent kan søke stipend.

Nei, faktura er ikke gyldig dokumentasjon. Du må legge ved kvitteringer som viser at alt du søker støtte til er betalt.

En kvittering kan for eksempel være giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel eller lignende.

Ja. Vi dekker halvparten av dokumenterte utgifter, inntil 15000,-.

Ja. Vi dekker 25% av datatekniske hjelpemidler, inntil 2500,-. Dette er en engangsstøtte.

Ja. Vi dekker 25% av påkrevd arbeidstøy, inntil 2500,-.

Du skal kun bruke tilleggsbilag dersom du har noe ekstra dokumentasjon du må vise til. Normalt er det ikke behov for å laste opp noe her.

Du må vente med å sende inn stipendsøknad til utdanningen har begynt, og du har betalt alle utgiftene du søker om støtte til.

Nei. Når du søker må du legge ved kvitteringer på alt du søker støtte om.

Nei. Når du skal søke om stipend må du legge ved kvitteringer på alt du søker støtte om.

Nei. Du kan få støtte til utgifter som din arbeidsgiver ikke dekker.

Ja, det kan du. Du kan søke om stipend en gang per kalenderår så lenge studiet pågår.

Da har du mest sannsynlig lastet opp dokumentasjonen feil. En vanlig feil er at dokumentasjon/kvitteringer lastes opp i feltet for «Tilleggsbilag», dette feltet skal normalt ikke brukes. Du må velge utgiftstype i nedtrekksmenyen i feltet «Nytt bilag». Når du laster opp kvitteringer må du altså først velge hva slags utgift det er, når du har gjort det vil du få opp et felt hvor du må fylle ut et beløp, beløpet du fører inn må matche kvitteringen du laster opp i søknaden. Det er disse summene som regner ut hvor mye du kan få i stipend fra oss. I tillegg til kvitteringer må du også ha en bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker/ikke dekker noen av utgiftene dine. 

Du kan søke støtte til forbedring av enkeltfag og påbygg til generell studiekompetanse. Det gis maks 3000,- i støtte til dette. (Kategori 2)

 

Nei, dessverre. Du kan kun sende inn en stipendsøknad per kalenderår, det er ikke mulig å ettersende kvitteringer.

I januar 2018 gikk Fagforbundet over til en elektronisk stipendløsning, det går derfor ikke an å sende inn søknadsskjema på papir lenger. Nå må du logge deg inn her - https://stipend.fagforbundet.no og fylle ut stipendsøknaden elektronisk. Husk å legge ved kvitteringer på alt du søker støtte om samt en bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker/ikke dekker noen av utgiftene dine.