Stipend til utdanning

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs. Det gis ikke støtte til utgifter som du får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller Nav. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanning ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved godkjente fagskole
 • Utdanning ved videregående skole og grunnskole
 • Annen etter- og videreutdanning
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data (se eget avsnitt om lese-og skrivevansker)

Hvem kan søke?

Du må ha vært yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke om stipend. Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev- og studentmedlemmer.


Hvor mye støtte kan jeg få?

Utdanning: Du får dekket halvparten av egne dokumenterte utgifter inntil 12 000 kroner per kalenderår. Støtten gjelder alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som gir formell kompetanse, studiepoeng eller varer 80 timer eller mer.

Kurs: Du får dekket halvparten av egne dokumenterte utgifter inntil 3000 kroner per kalenderår for kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på under 80 timer.

Medlemmer med lese- og skrivevansker

Yrkesaktive medlemmer med dokumenterte lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi, kan søke om å få dekket utgifter til lese- og skrivekurs med inntil 10 000 kroner per kalenderår. Beløpet omfatter også utgifter til datatekniske hjelpemidler.

Søk elektronisk

Det er elektronisk stipendbehandling i Fagforbundet. Du logger på med fødsels- og personnummer (11 siffer) og mobilnummer. 

Ta kontakt med Fagforbundets servicetorg på telefon 23 06 40 00 hvis du har spørsmål.

Generelle regler

 • Yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og dermed får redusert sin kontingent kan søke stipend.
 • Søknaden må leveres før utdanningen er avsluttet.
 • Det kan kun søkes for ett år av gangen.
 • Du kan bare søke stipend til en utdanning en gang per kalenderår.
 • Du får ikke støtte når egne utgifter er mindre enn 1500 kroner.
 • Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer.

Det kan søkes støtte til:

 • Kursutgifter/semesteravgift
 • Lærebøker/materiell/kopiavgifter
 • Eksamensutgifter
 • Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting)
 • Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25 prosent dekkes, inntil 2500 kroner. Engangsstøtte.
 • Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25 prosent dekkes, inntil 2500 kroner. Engangsstøtte.

Følgende dekkes ikke:

 • Tapt arbeidsfortjeneste
 • Reiseutgifter
 • Diett/mat

Alle utgifter må dokumenteres med originale kvitteringer. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel eller lignende. Støtte/avslag på støtte fra arbeidsgiver eller. Nav, må også dokumenteres.

Behandlingstid

Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker, men kan i perioder med stor pågang være litt lenger. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden. 

Kontaktliste

Portrettbilde av Camilla Breen

Camilla Breen
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Lizeth Maria Hansen

Lizeth Maria Hansen
Yrkesseksjon helse og sosial

Person mangler bilde

Kjetil Aastrøm
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Kristine Dahlen

Kristine Dahlen
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk