Fagforbundet for samfunnsplanleggere, tekniske saksbehandlere & ingeniører


Hvordan vi jobber

Fagforbundet organiserer de som jobber med plan, bygg og geodata. Blant medlemmene våre finnes både ingeniører, arkitekter, samfunnsgeografer, landmålere, tekniske saksbehandlere, samfunnsplanleggere, byggesaksbehandlere, kommuneplanleggere, miljøvernledere og GIS-koordinatorer.

Fagforbundet er opptatt av spørsmål som organisering av tekniske tjenester i offentlig sektor, bærekraftig infrastruktur og utarbeidelse av klimaplaner. Fagforbundet setter søkelys på muligheter og utfordringer som både studenter og yrkesaktive møter i samfunnet. Vi arbeider aktivt med saker som påvirker de ulike utdanningene eller som regulerer utøvelsen av det enkelte yrke. Vi jobber for at ansatte på alle nivåer i sektoren skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår, og samtidig få den kompetansen som kreves for å utføre tjenesten under trygge rammevilkår og med god kvalitet.

Fagforbundet er en viktig samfunnspolitisk aktør som påvirker fagområdene gjennom høringer, samarbeid med politiske beslutningstakere og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten. Fagforbundet arbeider for en helhetlig politikk som forener hensynet til miljø, sysselsetting og tilpasning til et klima i endring krever styrket beredskap og helhetlig samfunnsplanlegging. Kommunene lager beredskapsplaner for ras og flom, ødelagte hus, veier og broer som følge av sterkere stormer og hyppigere ekstremnedbør.

LO Ingeniør 

Fagforbundet er en del av LO Ingeniør, en faglig og politisk samarbeid rettet mot ingeniører på tvers av LOs forbund. Med en felles plattform ønsker vi å gi ingeniørmedlemmer en styrket opplevelse av identitet og faglig tilhørighet og et godt yrkesfaglig tilbud gjennom nyhetsbrev, podcasten Brobyggerne og frokostseminarer.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Last ned brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 PDF (87 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som er bioingeniør PDF (220 k) Last ned
Fagforbundet for ingeniører PDF (317 k) Last ned
Fagforbundet for ingeniørstudenter PDF (202 k) Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Mette Karin Haugen

Mette Karin Haugen
Rådgiver
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk